เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง

เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง[1] หรืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นอัครมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลเป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑล และโบสถ์นักบุญอันนา หนองแสง เป็นรองอาสนวิหาร

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

Archidioecesis Tharensis et Nonsengensis
ที่ตั้ง
ประเทศ ไทย
ภาคท่าแร่-หนองแสง
สถิติ
พื้นที่25,477 ตารางกิโลเมตร (9,837 ตารางไมล์)
ประชากร
- รวม
- คาทอลิก
(2010)
3,171,478
44,078 (1.4%)
ข้อมูล
นิกายคาทอลิก
Sui iuris churchคริสตจักรละติน
จารีตพิธีกรรมโรมัน
อาสนวิหารอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
อาสนวิหารร่วมอาสนวิหารร่วมนักบุญอันนา นครพนม
ผู้นำปัจจุบัน
สันตะปาปาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
มุขนายกอันตน วีระเดช ใจเสรี
แผนที่
เว็บไซต์
genesis.in.th

สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง ตั้งอยู่ที่ 362 หมู่ 2 สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 ปัจจุบันมีพระคุณเจ้าอันตน วีระเดช ใจเสรี เป็นอัครมุขนายก

ประวัติ

แก้

เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสงมีต้นกำเนิดมาจากการที่คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสได้ส่งมิชชันนารีมาทำการประกาศข่าวดีที่ภาคอีสานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1881 ต่อมาในปี ค.ศ. 1889 สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13 โปรดให้ตั้งมิสซังลาวเป็นเขตผู้แทนพระสันตะปาปาโดยแยกออกมาจากมิสซังสยามตะวันออก มีศูนย์การบริหารที่โบสถ์นักบุญอันนา หนองแสง เมื่อสยามเสียดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแก่จักรวรรดิฝรั่งเศส มิสซังลาวจึงถูกแบ่งออกเป็น 3 มิสซัง โดยส่วนภาคอีสานของสยามยังเป็นมิสซังลาว ในปี ค.ศ. 1950 มิสซังลาวได้เปลี่ยนชื่อเป็นมิสซังท่าแร่ และมิสซังท่าแร่-หนองแสงในปี ค.ศ. 1960 ตามลำดับ

สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ทรงยกสถานะมิสซังท่าแร่-หนองแสงขึ้นเป็นอัครมุขมณฑลในปี ค.ศ. 1965 ทำให้ประมุขมีสมณศักดิ์เป็นอัครมุขนายก แต่ทางราชการไทยยังคงเรียกว่าเขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง

ปัจจุบัน (ค.ศ. 2015) เฉพาะในเขตบ้านท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,574 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 13,154 คน กระจายอยู่ใน 8 หมู่บ้าน 2 ตำบล ซึ่งทุกคนนับถือศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกทั้งหมด นับเป็นชุมชนชาวโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของทุกปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 เป็นต้นมา จะมีประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสที่ประดับด้วยหลอดไฟสีสันต่าง ๆ มีความสวยงาม ไปตามชุมชน นับเป็นสถานที่เดียวในโลกอีกด้วยที่มีประเพณีเช่นนี้[2]

ประมุขมิสซัง

แก้

นับตั้งแต่ตั้งเป็นมิสซังลาว มีมุขนายกประมุขมิสซังดังนี้

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 มารี-โฌแซ็ฟ กูว์อาซ ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1899 ค.ศ. 1912
2 กงสต็อง-ฌ็อง-บาติสต์ พรอดอม ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1913 ค.ศ. 1920
3 อ็องฌ์-มารี-โฌแซ็ฟ แกว็ง ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1920 ค.ศ. 1943
4 อ็องรี-อัลแบร์ ทอมิน ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1944 ค.ศ. 1945
5 โกลด-ฟีลิป บาเย ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1947 ค.ศ. 1953
6 มีคาแอล มงคล ประคองจิต ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1953 ค.ศ. 1958
7 มีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ มุขนายกมหานคร ค.ศ. 1959 ค.ศ. 1980
8 ลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน มุขนายกมหานคร ค.ศ. 1980 ค.ศ. 2004
9 หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ มุขนายกมหานคร ค.ศ. 2005 ค.ศ. 2020
10 อันตน วีระเดช ใจเสรี[3] มุขนายกมหานคร ค.ศ. 2020 ปัจจุบัน

สถิติ

แก้

สถิติมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มีดังนี้

ข้อมูล พ.ศ. 2554[4] พ.ศ. 2556[5] พ.ศ. 2557[6] พ.ศ. 2558[7] พ.ศ. 2559[8] พ.ศ. 2559[9] พ.ศ. 2560[10] พ.ศ. 2561[11] พ.ศ. 2562[12] พ.ศ. 2563[13]
ชาวคาทอลิก 54,394 54,510 54,510 54,521 54,714 54,991 55,270 55,636 56,523 56,758
บาทหลวงมิสซัง 69 70 69 75 75 78 77 76 75 75
บาทหลวงคณะดอมินิกัน - - - - 2 3 2 2 2 2
บาทหลวงคณะซิสเตอร์เชียน - - - - 2 3 3 3 5 5
ภราดาน้อยกาปูชิน 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3
ภราดาเซนต์คาเบรียล 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
ภคินีคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ 96 98 103 104 102 98 97 99 95 93
ภคินีคณะกลาริสกาปูชิน 18 17 18 12 12 12 14 12 13 12
ภคินีคณะออกัสติเนียน 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
ภคินีคณะธิดาเมตตาธรรม 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
โบสถ์ 76 77 77 77 77 77 78 78 79 79
 • หมายเหตุ : สถิติที่รายงานในปฏิทินคาทลิก 2561 ระบุว่าเป็นสถิติประจำปี 2016/2559 จึงมีข้อมูลปี 2559 อยู่ 2 ชุด

โรงเรียนคาทอลิกในสังกัดมิสซังท่าแร่-หนองแสง

แก้
โรงเรียน ที่ตั้ง
1. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
2. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์
3. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
4. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมือง สกลนคร
5. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน สกลนคร
6. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม อำเภอเมือง นครพนม
7. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก อำเภอนาแก นครพนม
8. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม นครพนม
9. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร อำเภอเมือง มุกดาหาร

อ้างอิง

แก้
 1. "เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2011-12-14.
 2. "แห่ดาวท่าแร่ รับวันคริสต์มาส". ไทยรัฐ. 14 December 2015. สืบค้นเมื่อ 14 December 2015.
 3. https://www.facebook.com/100016973023488/videos/707291463179948/?id=100016973023488
 4. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2556/2013, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 5. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2557/2014, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 6. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2558/2015, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 7. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2559/2016, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 8. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2560/2017, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 9. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2018/2561, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 10. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2019/2562, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 11. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2020/2563, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 12. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2021/2564, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 13. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2022/2565, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้