เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง

อาณาเขตของมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง

เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง[1] หรืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นอัครมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลเป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑล และโบสถ์นักบุญอันนา หนองแสง เป็นรองอาสนวิหาร

สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกส์ท่าแร่-หนองแสงตั้งอยู่ที่ 362 หมู่ 2 สกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ปัจจุบันมีพระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นอัครมุขนายก

ประวัติแก้ไข

เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสงมีต้นกำเนิดมาจากการที่คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสได้ส่งมิชชันนารีมาทำการประกาศข่าวดีที่ภาคอีสานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1881 ต่อมาในปี ค.ศ. 1889 สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13 โปรดให้ตั้งมิสซังลาวเป็นเขตผู้แทนพระสันตะปาปาโดยแยกออกมาจากมิสซังสยามตะวันออก มีศูนย์การบริหารที่โบสถ์นักบุญอันนา หนองแสง เมื่อสยามเสียดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแก่จักรวรรดิฝรั่งเศส มิสซังลาวจึงถูกแบ่งออกเป็น 3 มิสซัง โดยส่วนภาคอีสานของสยามยังเป็นมิสซังลาว ในปี ค.ศ. 1950 มิสซังลาวได้เปลี่ยนชื่อเป็นมิสซังท่าแร่ และมิสซังท่าแร่-หนองแสงในปี ค.ศ. 1960 ตามลำดับ

สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ทรงยกสถานะมิสซังท่าแร่-หนองแสงขึ้นเป็นอัครมุขมณฑลในปี ค.ศ. 1965 ทำให้ประมุขมีสมณศักดิ์เป็นอัครมุขนายก แต่ทางราชการไทยยังคงเรียกว่าเขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง

ปัจจุบัน (ค.ศ. 2015) เฉพาะในเขตบ้านท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,574 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 13,154 คน กระจายอยู่ใน 8 หมู่บ้าน 2 ตำบล ซึ่งทุกคนนับถือศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกทั้งหมด นับเป็นชุมชนชาวโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของทุกปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 เป็นต้นมา จะมีประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสที่ประดับด้วยหลอดไฟสีสันต่าง ๆ มีความสวยงาม ไปตามชุมชน นับเป็นสถานที่เดียวในโลกอีกด้วยที่มีประเพณีเช่นนี้[2]

ประมุขมิสซังแก้ไข

นับตั้งแต่ตั้งเป็นมิสซังลาว มีมุขนายกประมุขมิสซังดังนี้

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 มุขนายกมารี-โฌแซ็ฟ กูว์อาซ ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1899 ค.ศ. 1912
2 มุขนายกกงสต็อง-ฌ็อง-บาติสต์ พรอดอม ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1913 ค.ศ. 1920
3 มุขนายกอ็องฌ์-มารี-โฌแซ็ฟ แกว็ง ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1920 ค.ศ. 1943
4 มุขนายกอ็องรี-อัลแบร์ ทอมิน ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1944 ค.ศ. 1945
5 มุขนายกโกลด-ฟีลิป บาเย ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1947 ค.ศ. 1953
6 มุขนายกมีคาแอล มงคล ประคองจิต ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1953 ค.ศ. 1958
7 อัครมุขนายกมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ มุขนายกมหานคร ค.ศ. 1959 ค.ศ. 1980
8 อัครมุขนายกลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน มุขนายกมหานคร ค.ศ. 1980 ค.ศ. 2004
8 อัครมุขนายกหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ มุขนายกมหานคร ค.ศ. 2005 ปัจจุบัน

สถิติแก้ไข

สถิติมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มีดังนี้

ข้อมูล พ.ศ. 2554[3] พ.ศ. 2556[4] พ.ศ. 2557[5] พ.ศ. 2558[6] พ.ศ. 2559[7] พ.ศ. 2559[8] พ.ศ. 2560[9] พ.ศ. 2561[10]
ชาวคาทอลิก 54,394 54,510 54,510 54,521 54,714 54,991 55,270 55,636
บาทหลวงมิสซังท่าแร่ฯ 69 70 69 75 75 78 77 76
บาทหลวงคณะดอมินิกัน - - - - 2 3 2 2
บาทหลวงคณะซิสเตอร์เชียน - - - - 2 3 3 3
ภราดาน้อยกาปูชิน 3 2 2 2 2 3 3 3
ภราดาเซนต์คาเบรียล 1 1 1 2 2 2 2 2
ภคินีคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ 96 98 103 104 102 98 97 99
ภคินีคณะกลาริส กาปูชิน 18 17 18 12 12 12 14 12
ภคินีคณะออกัสติเนียน 2 2 2 2 2 2 2 2
ภคินีคณะธิดาเมตตาธรรม 3 3 3 4 4 4 4 4
ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 7 7 7 7 7 7 7 7
โบสถ์ 76 77 77 77 77 77 78 78
 • หมายเหตุ : สถิติที่รายงานในปฏิทินคาทลิก 2561 ระบุว่าเป็นสถิติประจำปี 2016/2559 จึงมีข้อมูลปี 2559 อยู่ 2 ชุด

โรงเรียนคาทอลิกในสังกัดมิสซังท่าแร่-หนองแสงแก้ไข

 • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
 • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
 • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
 • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
 • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม
 • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
 • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
 • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

อ้างอิงแก้ไข

 1. เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161
 2. "แห่ดาวท่าแร่ รับวันคริสต์มาส". ไทยรัฐ. 14 December 2015. สืบค้นเมื่อ 14 December 2015.
 3. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2556/2013, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 4. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2557/2014, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 5. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2558/2015, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 6. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2559/2016, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 7. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2560/2017, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 8. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2018/2561, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 9. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2019/2562, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 10. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2020/2563, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข