พจน์ เภกะนันทน์

พลตำรวจเอก [1] พจน์ เภกะนันทน์ (26 พฤศจิกายน 2457 - 2536) อดีตอธิบดีกรมตำรวจ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา

พจน์ เภกะนันทน์
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมตำรวจ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2517 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2518
ก่อนหน้า พลตำรวจเอกประจวบ สุนทรางกูร
ถัดไป พลตำรวจเอกพจน์ เภกะนันทน์
อธิบดีกรมตำรวจ
ดำรงตำแหน่ง
30 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2518 (0 ปี 184 วัน)
ก่อนหน้า พลตำรวจเอกประจวบ สุนทรางกูร
ถัดไป พลตำรวจเอกศรีสุข มหินทรเทพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 พฤศจิกายน 2457
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เสียชีวิต 14 มิถุนายน 2536 (78 ปี 201 วัน)
คู่สมรส ม.ร.ว.สมปอง เภกะนันทน์
การเข้าเป็นทหาร
ยศ Thai police O9.png พลตำรวจเอก

ประวัติแก้ไข

พลตำรวจเอกพจน์ (นามเดิม ฟอร์ด เภกะนันทน์) เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 ที่ตำบลประตูชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรชายของอำมาตย์โท พระวุฒิศาสตร์วินิจฉัย (ชิต เภกะนันทน์) และนางหลง หรือ จรูญ (สกุลเดิม ภู่นุภาพ)[2]

และได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2536 เวลา 1:15 น. สิริอายุได้ 79 ปี

รับราชการแก้ไข

พลตำรวจเอกพจน์เคยรับราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนจะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ สืบต่อจากพลตำรวจเอก ประจวบ สุนทรางกูร ในปี 2517 ก่อนจะเกษียณอายุราชการในปี 2518

งานการเมืองแก้ไข

วันที่ 4 สิงหาคม 2511 พลตำรวจเอกพจน์ขณะดำรงตำแหน่งพลตำรวจโทได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในสมัยจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ เล่ม 92 ตอน 81 ง หน้า 1078 22 เมษายน พ.ศ. 2518
  2. อนุสรณ์พิธีพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอก พจน์ เภกะนันทน์, 2537
  3. แจ่งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


ก่อนหน้า พจน์ เภกะนันทน์ ถัดไป
พลตำรวจเอก ประจวบ สุนทรางกูร    
อธิบดีกรมตำรวจ
(พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2518)
  พลตำรวจเอก ศรีสุข มหินทรเทพ