บุญชัย โชควัฒนา

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สมรสกับ นางลัดดา โชควัฒนา เป็นบุตรของดร.เทียม-นางสายพิณ โชควัฒนา มีบุตร 2 คน คือ ชัยลดา ตันติเวชกุล ชัยลดล โชควัฒนา

บุญชัย โชควัฒนา

เกิด1 สิงหาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ
อาชีพประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[1]

ประวัติ แก้

บุญชัย โชควัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2490 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นบุตรคนที่ 7 ของ เทียม โชควัฒนา และ นางสายพิณ โชควัฒนา นายบุญชัยเป็นแฝดผู้พี่ของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา โดยเกิดห่างกัน 5 นาที

การศึกษา แก้

การทำงาน แก้

ปัจจุบัน แก้

ดำรงตำแหน่งในบริษัทต่าง ๆ แก้

 • ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เฟมไลน์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด

ตำแหน่งอื่น ๆ แก้

 • เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
 • ประธานคณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรมวุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านพลังงานทดแทน ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน
 • รองประธานคณะกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค[3]

ผลงานเพื่อสังคม แก้

ผลงานด้านวิชาการและการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม แก้

 • อาจารย์พิเศษ สอนหลักสูตร Marketing Management ให้กับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • วิทยากรรับเชิญของสถาบันต่าง ๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ บริษัท SCG Chemicals บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิสัมมาชีพ กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
 • งานเขียน
  • เขียนบทความวิชาการ เรื่อง 3T+1 เคล็ดลับความสำเร็จ ลงวารสาร MIS Journal ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับเดือนเมษายน – กันยายน 2553
  • เขียนบทความคอลัมน์ Creative CEO ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

งานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม แก้

 • โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา
 • โครงการรณรงค์เลือกตั้งใสสะอาด
 • การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวสาธารณรัฐเฮติ
 • การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาโดยตลอด
 • ร่วมสนับสนุนโครงการวันแม่แห่งชาติ ที่จัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์
 • โครงการ Thailand Best (ผลิตในไทย เพื่อคนไทย ช่วยไทย พึ่งพาตัวเอง)
 • โครงการครอบครัวพระโพธิสัตว์ (ซึ่งเป็นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงความรู้และกิจกรรมที่สุจริต รู้จักการเป็นผู้ให้) ของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 • ร่วมสนับสนุนโครงการแทนคุณแผ่นดิน ร่วมกับหนังสือพิมพ์ The Nation กิจกรรมโลกสวยด้วยคนดี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

รางวัลเกียรติยศ แก้

 • รับพระราชทานรางวัล "เทพทอง" จากพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
 • รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2551
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในนามคณะกรรมการรณรงค์เลือกตั้งใสสะอาด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความสนับสนุนสำนักงาน
 • คณะกรรมการเลือกตั้ง
 • ได้รับเกียรติบัตร “จิตอาสาทำดี.. มีคนเห็น” ภายใต้โครงการส่งต่อความดี...ไม่มีวันหมด จากกรมประชาสัมพันธ์
 • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณประเภท “องค์กรจิตอาสา” ที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหนังสือพิมพ์ The Nation

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 2. ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
 3. ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๒, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๓, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๕, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

แหล่งข้อมูลอื่น แก้