อธิการเจ้าคณะแขวง

อธิการเจ้าคณะแขวง[1] (อังกฤษ: Provincial superior) เรียกโดยย่อว่า เจ้าคณะแขวง[2] (Provincial) คืออธิการชั้นผู้ใหญ่ในคณะนักบวชคาทอลิก มีสถานะต่ำกว่าอัคราธิการซึ่งเป็นอธิการสูงสุดของคณะ เจ้าคณะแขวงมีอำนาจบริหารปกครองนักบวชในคณะของตนที่ประจำอยู่ในแขวงนั้น แขวงนี้มีลักณะคล้ายภาคคริสตจักร ต่างกันที่ภาคคริสตจักรมีมุขนายกมหานครเป็นประมุขและไม่ใช่เขตปกครองคณะนักบวช การที่แบ่งการปกครองคณะนักบวชออกเป็นแขวงต่าง ๆ นั้นมักคำนึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก และอาจมีพื้นที่ครอบคลุมหลายประเทศ (ที่คณะนักบวชนั้นปฏิบัติศาสนกิจอยู่) ในแต่ละแขวงประกอบด้วยบ้านนักบวชหรืออาราม ซึ่งแต่ละแห่งมีอธิการเป็นหัวหน้า อธิการบ้านจึงทำหน้าที่ภายใต้การควบคุมของอธิการเจ้าคณะแขวงอีกต่อหนึ่ง

ในประเทศไทย แก้

ในปัจจุบันคณะนักบวชคาทอลิกคณะต่าง ๆ ในประเทศไทย มีอธิการเจ้าคณะแขวงดังนี้

คณะนักบวชชาย เจ้าคณะแขวงประเทศไทย
คณะฟรันซิสกัน บาทหลวงจอห์นสัน มานีปาดัท วากี[3]
คณะแห่งพระเยซูเจ้า บาทหลวงพอล พอลล็อก[4]
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย[5]
คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก บาทหลวง บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย
คณะพระมหาไถ่ บาทหลวงไมเคิล พิชาญ ใจเสรี
คณะภราดาลาซาล ภราดากันย์ วงษ์ชีรีย์[6]
คณะเบธาราม บาทหลวงติดคำ ใจเลิศฤทธิ์
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ บาทหลวงวาเลนติโน วสันต์ พิรุฬห์วงศ์[7]
คณะคามิลเลียน บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ
คณะปีเม บาทหลวงปีแอร์ ลุยจี ซีวีเอโร
คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล บาทหลวงเคลาดิโอ เบร์ตุชอ

อธิการิณีเจ้าคณะแขวง มีดังนี้

คณะนักบวชหญิง เจ้าคณะแขวงประเทศไทย
คณะพระกุมารเยซู ซิสเตอร์วันทนา กิจมงคล
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล
คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์อันนา มารีอา ตอวิเชียร
คณะธิดาเมตตาธรรมแห่งนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล ซิสเตอร์ Consolacion Eata
คณะภคินีลาซาล ซิสเตอร์ละเอียด สอสิริกุล
คณะธิดานักบุญเปาโล ซิสเตอร์เมอร์ซี่ โรซาโน

อ้างอิง แก้

  1. Catholic Encyclopedia: Provincial, สารานุกรมคาทอลิก,เรียกข้อมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  2. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, หน้า 121
  3. "คณะภราดาน้อยฟรันซิสกัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-10. สืบค้นเมื่อ 2012-11-17.
  4. "อธิการเจ้าคณะแขวงคณะแห่งพระเยซูเจ้าในประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-26. สืบค้นเมื่อ 2012-11-17.
  5. "เจ้าคณะแขวงคณะภราดาเซนต์คาเบรียลประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-05-13. สืบค้นเมื่อ 2012-11-17.
  6. ฉลองครบรอบ 60 ปี การเข้ามาทำงานในประเทศไทย
  7. "คำไว้อาลัยจาก คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ อธิการเจ้าคณะฯ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-06. สืบค้นเมื่อ 2012-11-17.