สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์

พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ (20 กันยายน พ.ศ. 24786 ธันวาคม พ.ศ. 2559) อดีตอธิบดีกรมตำรวจ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2535 และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2539

สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
อธิบดีกรมตำรวจ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2536
ก่อนหน้า พลตำรวจเอกแสวง ธีระสวัสดิ์
ถัดไป พลตำรวจเอกประทิน สันติประภพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 กันยายน พ.ศ. 2478
จังหวัดเชียงใหม่
เสียชีวิต 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (81 ปี)
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส คุณหญิง คัทลิยา อมรวิวัฒน์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2478 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ สมรสกับคุณหญิง คัทลิยา อมรวิวัฒน์ มีบุตรธิดา 3 คน คือนางสาวอำไพพรรณ อมรวิวัฒน์, ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ และนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์[1]

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

ถึงแก่อนิจกรรมแก้ไข

พล.ต.อ.สว้สดิ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ด้วยโรคชรา สิริรวมอายุ 81 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ดอกเตอร์สุทธาภา อมรวิวัฒน์. จากไทยรัฐออนไลน์.
  2. สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
  4. ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (ไม่เป็นกฎหมาย เรื่อง แต่งตั้งบุคคลสำคัญให้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เพิ่มเติม)
  5. พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ เชียงใหม่ ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
  6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ (พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายถาวร เกียรติไชยากร พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์)