สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2534

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดปี พ.ศ. 2534 เกิดขึ้นเมื่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) นำโดย พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ พลเอก สุจินดา คราประยูร พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ และพลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี ยึดอำนาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

Seal of the Parliament of Thailand.svg

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 292 คน ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2534[1] ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2535 สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535

ผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข