เกียรติ สิทธีอมร

เกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตประธานผู้แทนการค้าไทย และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย เกิดวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2502[1] สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านการต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยทัฟส์ และ ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการบริหาร จาก Harvard Business School ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า

เกียรติ สิทธีอมร
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
ประธานผู้แทนการค้าไทย
ดำรงตำแหน่ง
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 กันยายน พ.ศ. 2502 (61 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส จริญญา สิทธีอมร
ศาสนา คริสต์

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • ที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
 • กรรมการรองเลขาธิการหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารหอการค้านานาชาติ โดยได้รับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกกว่า 140 ประเทศ
 • ผู้แทนประเทศไทยในกลุ่มวิสัยทัศน์ เอเชียตะวันออก, กรรมการแข่งขันทางการค้า
 • กรรมการ พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ประวัติทางการเมืองแก้ไข

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2562[2])
 • ประธานผู้แทนการค้าไทย (เทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรี)
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ชวน หลีกภัย)
 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ รัฐสภา
 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ วุฒิสภา
 • รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า(บีทีเอส)
 • ประธานคณะอนุกรรมการฯ ด้านคณะกรรมาธิการการเมืองและเศรษฐกิจ ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

รัฐบาลเงาแก้ไข

หลังเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวในสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศจัดตั้ง ครม.เงา ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ นายเกียรติ สิทธีอมร ได้รับเลือกจาก ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ให้ทำหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เงา[3]

ผู้แทนการค้าไทยแก้ไข

ภายหลังจากที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งผู้แทนการค้าไทยขึ้น ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 นายเกียรติ สิทธีอมร จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนการค้าไทย ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552[4]

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 2. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-05-10. Check date values in: |date= (help)
 3. เว็บไซต์ ครม.เงา พรรคประชาธิปัตย์
 4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 124/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (นายเกียรติ สิทธีอมร)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2553

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข