สันติ ทักราล

นายสันติ ทักราล (8 มีนาคม พ.ศ. 2485 – 29 เมษายน พ.ศ. 2554) อดีตองคมนตรี (ถึงแก่อนิจกรรมในตำแหน่ง) และอดีตประธานศาลฎีกา

สันติ ทักราล
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
15 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 29 เมษายน พ.ศ. 2554
ประธานศาลฎีกา คนที่ 33
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 30 กันยายน พ.ศ. 2545
ก่อนหน้า ธวัชชัย พิทักษ์พล
ถัดไป อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 มีนาคม พ.ศ. 2485
จังหวัดแพร่
เสียชีวิต 29 เมษายน พ.ศ. 2554 (69 ปี)
โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
ศาสนา ซิกข์

ประวัติแก้ไข

นายสันติ ทักราล เกิดที่จังหวัดแพร่ เป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดีย นับถือศาสนาซิกข์ บิดามารดามีอาชีพขายผ้า เป็นบุตรคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง 6 คน ในสมัย รสช. ขณะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา นายสันติเป็นผู้รับผิดชอบคดี ยึดทรัพย์นักการเมือง 13 ราย

นายสันติ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2548[1]

นายสันติ ทักราล ถึงแก่อนิจกรรมจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 สิริอายุได้ 69 ปี โดยในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 15.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังศาลา 9 วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หน้าโกศศพ

และในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

การศึกษาแก้ไข

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีตแก้ไข

 • ประธานศาลฎีกา (2543-2544)
 • รองประธานศาลฎีกา (2542-2543)
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา (2541-2542)
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง (2539-2541)
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (2536-2539)
 • องคมนตรี (2548-2554)
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๓
 • ผู้พิพากษาอาวุโสศาลภาษีอากรกลาง (2545-2548)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายสันติ ทักราล และ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์)
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔๒๓, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
ก่อนหน้า สันติ ทักราล ถัดไป
นายธวัชชัย พิทักษ์พล   ประธานศาลฎีกา (คนที่ 33)
(1 ตุลาคม พ.ศ. 254430 กันยายน พ.ศ. 2545)
  นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ