บัญชา ล่ำซำ ( 12 มกราคม พ.ศ. 2468 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 )[1] ผู้ก่อตั้งบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติสมัยที่ 1 และสมัยที่ 2

บัญชา ล่ำซำ
Buncha Lamsum.jpg
เกิด12 มกราคม พ.ศ. 2468
กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิต18 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 (67 ปี)
สัญชาติไทยเชื้อสายจีน
อาชีพผู้ก่อตั้งบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย
คู่สมรสม.ร.ว. สำอางวรรณ เทวกุล
บุตร3 คน

ในสมัยที่บัญชายังมีชีวิตอยู่สามารถขยายกิจการธนาคารกสิกรไทย จากการที่มีสินทรัพย์ 700 ล้านบาทมาเป็น 600,000 ล้านบาท จนได้การยกย่องเป็นนายธนาคารแห่งปี 2527 จาก วารสารการเงินธนาคารและนิตยสารดอกเบี้ย และยังได้รับรางวัลนักการตลาดไทยแห่งปี 2534 จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยอีกด้วย[2]

ประวัติแก้ไข

เป็นบุตรคนโตของนาย โชติ-นางน้อม (สกุลเดิม อึ้งภากรณ์) ล่ำซำ เกิดวันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2468 ที่บ้านในซอยผักกาด ถนนเจริญกรุง ใกล้สี่แยกถนนเสือป่า (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประทานชื่อให้ บัญชามีน้องชายและน้องสาวรวมแล้ว 7 คนดังนี้[3]

 • นางชูจิตร สีบุญเรือง
 • คุณหญิงชัชนี (รัชนี) จาติกวณิช
 • นางชนาทิพย์ จูตระกูล
 • นายบรรยงค์ ล่ำซำ
 • นายบรรจบ ล่ำซำ
 • นางยุตติ ล่ำซำ
 • นายยุพิน เริงประเสริฐวิทย์

ด้านครอบครัว บัญชาสมรสกับ ม.ร.ว. สำอางวรรณ เทวกุล (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) บุตรีของ พล.ต.ม.จ. ปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล กับ ม.ร.ว. สอางค์ เทวกุล (ราชสกุลเดิมคือปราโมช) และยังเป็นพี่สาวต่างมารดาของ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2495 มีบุตรธิดา 3 คนคือ

บัญชาถึงแก่กรรม ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 รวมอายุได้ 67 ปี

การศึกษาแก้ไข

บัญชาจบการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ (เลขประจำตัว อสช 9950) มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (แผนกเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา

การทำงานแก้ไข

 • กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (2495 - 2505)
 • กรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัดและประธานกรรมการ บริษัท ล่ำซำประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด (2505 - 2520)
 • กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (2505 - 2519)
 • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย (2519 - 2534)
 • ประธานกิตติมศักดิ์ ธนาคารกสิกรไทย (2535)

ประสบการณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=8711
 2. อัสสัมชัญประวัติ.อัสสัมชนิก หน้า 1090
 3. อัสสัมชัญประวัติ.อัสสัมชนิก หน้า 1046-1047
 4. http://thaiwhoiswho.blogspot.com/2009/09/blog-post_6920.html
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 109 ตอนที่ 59 วันที่ 5 พฤษภาคม 2535
 6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนัก เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๕๕ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๕ หน้า ๒