เปิดเมนูหลัก

บัณฑูร ล่ำซำ

นักธุรกิจชาวไทย

บัณฑูร ล่ำซำ (15 มกราคม พ.ศ. 2496) ชื่อเล่น ปั้น[1] เป็นทายาทธุรกิจตระกูลล่ำซำ ผู้เป็นบุตรของบัญชา ล่ำซำ และท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ มารดาเป็นพี่สาวต่างมารดาของหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

บัณฑูร ล่ำซำ
Mr. Banthoon Lamsam.jpg
เกิด15 มกราคม พ.ศ. 2496 (66 ปี)
อาชีพนักธุรกิจ
บิดามารดาบัญชา ล่ำซำ
ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ

ประวัติแก้ไข

บัณฑูร ล่ำซําเกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2496 เป็นบุตรของบัญชา และท่านผู้หญิงสําอางวรรณ ล่ำซํา (นามเดิม หม่อมราชวงศ์สําอางวรรณ เทวกุล)  ซึ่งเป็นบุตรีของพลตรี หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล กับหม่อมราชวงศ์สอางค์ ปราโมช มีน้องสาวสองคน  บัณฑูร ล่ำซํา เป็นหลานปู่ของโชติ ล่ำซำ ผู้ก่อตั้งธนาคารกสิกรไทยในปี 2488

บัณฑูร ล่ำซํา สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ Phillip Exeter Academy สหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (BA in Chemical Engineering) จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

หลังจบการศึกษา บัณฑูร ล่ำซํา เข้ารับราชการทหารประจํากองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม เป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะเข้าทำงานที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2522 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศในปี 2529 จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการธนาคารในปี 2530 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2533 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2534 และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2535

ในปี 2537 ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ (วิกฤติต้มยำกุ้ง) ในปี 2540 บัณฑูร ล่ำซํา เป็นบุคคลแรกที่ริเริ่มนําการรื้อปรับกระบวนการทำงาน (Reengineering) มาใช้ในธุรกิจการเงินและเป็นองค์กรแรกของประเทศไทย

บัณฑูร ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2545 และในปีถัดมาได้ปรับภาพลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของธนาคารจาก Thai Farmers Bank เป็น KASIKORNBANK เปลี่ยนตราสัญญลักษณ์ของธนาคารและปรับรูปแบบการเขียนตัวอักษร K โดยใช้พู่กันจีน ในปี 2553 เมื่อ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย บัณฑูร จึงเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และปรับโครงสร้างการบริหารของธนาคารกสิกรไทยเป็น 4 ภูมิ (Domain) มีผู้ประสานงานภูมิ (Domain Coordinators) 4 คน ได้แก่ Business Domain, Risk Domain, Infrastructure Domain, และ Resource Domain

ในปี 2556 บัณฑูรได้เปิดตัวผลงานนิยายรักโรแมนติกที่เสมือนรวบรวมอัตชีวประวัติของตนเองชื่อ สิเนหามนตาแห่งลานนา เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และตํานานจังหวัดน่าน ซึ่งเขาใช้เวลาว่างในการเขียนและศึกษาค้นคว้าข้อมูลเป็นระยะเวลาร่วม 1 ปี 1 เดือน โดยทํายอดจัดพิมพ์ 3 ครั้งในช่วง 2 เดือนแรกที่ 20,000 เล่ม [8]

บัณฑูร ล่ำซํา มีกิจกรรมยามว่างคือ เล่นดนตรีไทย เล่นแซกโซโฟน พายเรือแคนูที่แม่น้ำเจ้าพระยาในยามเย็น ที่บริเวณข้างสํานักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย

หน้าที่การงานในปัจจุบัน[2]แก้ไข

  • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • กรรมการสภากาชาดไทย
  • กรรมการมูลนิธิสายใจไทย
  • กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ไวยาวัจกร วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  • ไวยาวัจกร วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ประวัติการทำงานแก้ไข

2520-2522   รับราชการทหารประจํากองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม

2522-2530   ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย

2530-2533   ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการธนาคาร

2533-2534   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

2534-2535   รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

2535-2544   กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

2541-2543   ประธานสมาคมธนาคารไทย

2545-2546   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

2546-2553   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

2553-2556  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

2556-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

ประวัติการศึกษาแก้ไข

2501-2504   โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

2504-2510   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2510-2514   Phillips Exeter Academy (New Hampshire, U.S.A.)

2514-2518   ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเคมี (B.S.E.) (เกียรตินิยม) Princeton University, U.S.A.

2518-2520   ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ (M.B.A) Harvard University, U.S.A.

2538        ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2544        ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2546        ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2561  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

2534 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

2535 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

2536 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า (สืบตระกูล นายบัญชา ล่ำซำ)

2546 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

2550 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)[12]

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

2537  นายธนาคารแห่งปี 2537 จากวารสารการเงินธนาคาร

2541  นักธนาคารแห่งปี 2541 จากนิตยสารดอกเบี้ย

2542  นักธนาคารแห่งปี 2542 จากนิตยสารดอกเบี้ย

      นักการเงินแห่งปี 2542 จากวารสารการเงินธนาคาร

2543  สตาร์ ออฟ เอเชีย สาขานักการเงิน จากนิตยสารบิสซิเนส วีค

2546  Best CEO 2003 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

2552  นักการเงินแห่งปี 2552 จากวารสารการเงินธนาคาร

2553  นักการธนาคารที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประเทศไทย จากนิตยสาร ดิ เอเชียน แบงก์เกอร์

2554  ผู้บริหารยอดเยี่ยมของเอเชีย จากวารสารคอร์เปอเรท กัฟเวอร์แนนซ์ เอเชีย

2555  ผู้บริหารยอดเยี่ยมของเอเชียจากวารสาร Corporate Governance Asia

Asia Best CEO (Investor Relations) จากวารสาร Corporate Governance Asia

รางวัล CEO ยอดเยี่ยมจากงาน SAA Awards for Listed Company 2012 โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

2557 รางวัล CEO ยอดเยี่ยมจากงาน SAA Awards for Listed Company 2013

Best Investor Relations by a CEO จาก IR Magazine

2558 Asia’s Best CEO (Investor Relations)

Best CEO Award

2559 The Asian Banker Leadership Achievement in Thailand Award from the Asian Banker

Asia’s Best CEO (Investor Relations) จากวารสาร Corporate Governance Asia

2561 Asia’s Best CEO (Investor Relations) จากวารสาร Corporate Governance Asia

อ้างอิงแก้ไข

  1. โลโก้ใหม่. หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน. ปีที่ 35 ฉบับที่ 12444. วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555. ISSN 1686-8188. หน้า 17
  2. ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย นายบัณฑูร ล่ำซ. เรียกดูเมื่อ 13 มกราคม 2557