ศาสตราจารย์ เอี่ยม ฉายางาม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอดีตสมาชิกวุฒิสภา

เอี่ยม ฉายางาม
เกิด11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479
เสียชีวิต17 ตุลาคม พ.ศ. 2552 (72 ปี)[1]
สัญชาติไทย
อาชีพข้าราชการบำนาญ

ประวัติ

แก้

เอี่ยม ฉายางาม เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษา​และวรรณคดีฝรั่ง​เศส (​เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเอดินเบอร์ก และระดับปริญญา​เอก สาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยปารีส รวมทั้งผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 31) [2]

การทำงาน

แก้

เอี่ยม ฉายางาม รับราชการเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2524[3] และได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี พ.ศ. 2530 จนถึงปี พ.ศ. 2543[4][5]

เอี่ยม ฉายางาม เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2539[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม. (2552). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [ออน-ไลน์]. แหล่งข้อมูล : http://www.stou.ac.th/information/passaway/Aj_iam.jpg
  2. "รายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๑ จากเว็บไซต์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2005-12-21. สืบค้นเมื่อ 2008-03-11.
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (นายเอี่ยม ฉายางาม)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศาสตราจารย์เอี่ยม ฉายางาม)
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นายทองอินทร์ วงศ์โสธร แทนศาสตราจารย์เอี่ยม ฉายางาม ซึ่งครบวาระ))
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-06-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๘๒, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕
ก่อนหน้า เอี่ยม ฉายางาม ถัดไป
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2543)
  รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร