พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค)

มหาอำมาตย์ตรี พระยาอภิบาลราชไมตรี[1] มีนามเดิมว่า ต่อม บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คนที่ 3 และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

พระยาอภิบาลราชไมตรี
(ต่อม บุนนาค)

ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 มีนาคม พ.ศ. 2427
เสียชีวิต 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (77 ปี)
บิดา พลโท เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค)
มารดา คุณใหญ่
คู่สมรส คุณหญิง สน บุนนาค
คุณหญิง รื่น บุนนาค

พระยาอภิบาลราชไมตรี เป็นบุตรพลโท เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) กับคุณใหญ่ (สกุลเดิม โอสถานนท์) [2] เริ่มรับราชการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 - 1 กันยายน พ.ศ. 2476)[3] ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2476-2477) [4] จากนั้นไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่าง พ.ศ. 2478-2483 [5] และเอกอัครราชทูต ณ กรุงนานกิง สาธารณรัฐจีน

พระยาอภิบาลราชไมตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา และดำรงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2490

พระยาอภิบาลราชไมตรี สมรสกับคุณหญิง สน บุนนาค (สกุลเดิม แสง-ชูโต) มีบุตรชื่อตุล บุนนาค (เป็นบิดาของนายเตช บุนนาค และคุณติ๋ว บุนนาค) และมีบุตรีกับคุณหญิง รื่น บุนนาคธิดาพระยาจำนงดิฐการ (เทพ บุนนาค) ชื่อรมดีเตรุ บุนนาค (สมรสกับนายพิชัย วาศนาส่ง) [6][2]

การศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก (อสช 2054)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รายวันพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์
  2. 2.0 2.1 ชมรมสายสกุลบุนนาค
  3. http://www.bunnag.in.th/prarajpannuang070.html
  4. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 ของไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-16. สืบค้นเมื่อ 2008-08-02.
  5. "List of Ambassadors of Thailand to the United States of America". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-08-02. สืบค้นเมื่อ 2008-08-02.
  6. http://www.bunnag.in.th/pdf/b018.pdf
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/D/3717.PDF