ธนาคารศรีนคร เป็นธนาคารพาณิชย์ เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ในอดีตใช้ชื่อว่า ธนาคารสิงขร[2] โดยมีจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเลขที่ 84 ถนนยุคล 2 ตำบลจักรวรรดิ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร

ธนาคารศรีนคร
ชื่อเดิมธนาคารสิงขร
ประเภทธนาคารพาณิชย์
อุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัย
ก่อตั้ง21 สิงหาคม พ.ศ. 2493
เลิกกิจการ1 เมษายน พ.ศ. 2545
สาเหตุแปรสภาพรวมกับธนาคารนครหลวงไทย (ปัจจุบันคือธนาคารทหารไทยธนชาต)
สำนักงานใหญ่2 ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
อุเทน เตชะไพบูลย์
เลขทะเบียน0105493000546[1]
ทุนจดทะเบียน5,943 ล้านบาท[1]

คณะผู้ก่อตั้งประกอบด้วย พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) นายอื้อจือเหลียง นายอุเทน เตชะไพบูลย์ พระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิ์-ชูโต) นายเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง และสำนักงานรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชนให้เป็นปึกแผ่น และนำเงินออมเหล่านั้นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ เป็นต้นว่า ให้กู้ยืมแก่กิจการอุตสาหกรรม, พาณิชยกรรมทั้งในและต่างประเทศ, ภาคเกษตรกรรม และวิสาหกิจอื่น ๆ

คณะกรรมการชุดแรก

แก้
 
พระยาโทณวณิกมนตรี ผู้ก่อตั้งธนาคารศรีนคร
 • พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) ประธานกรรมการ
 • นายอื้อจือเหลียง รองประธานกรรมการ
 • นายอุเทน เตชะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ
 • พระยาจินดารักษ์ กรรมการ
 • นายเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการ
 • นายโชวกุงเคียม กรรมการ
 • ขุนเศรษฐภักดี กรรมการ
 • นายแต้คายซิว กรรมการ
 • นายเหียเจี๊ยะเซ็ง กรรมการ

การดำเนินกิจการ

แก้
 
โฆษณาธนาคารศรีนคร พิมพ์ปี 1959

แรกเริ่มดำเนินการ ธนาคารศรีนคร เป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 4 คูหา มีพนักงาน 58 คน มีบริการเงินฝาก 2 ประเภท คือ ประเภทกระแสรายวัน และประเภทฝากประจำ มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

กิจการของธนาคารรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ ธนาคารจึงได้ดำเนินการขยายกิจการสาขา โดยเปิดสาขาสามแยกขึ้นเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 และในเดือนธันวาคมปีนั้น ก็ได้เปิดสาขาอีก 3 แห่งคือ สาขาบางลำภู, สาขาบางรัก และสาขาประตูน้ำ ในปีต่อ ๆ มาได้เปิดเพิ่มอีกหลายสาขาทั่วกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ 2512 ธนาคารได้ขยายกิจการสาขาไปยังส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก โดยได้เริ่มเปิดสาขาหาดใหญ่ เป็นสาขาแรกในส่วนภูมิภาค และได้ขยายกิจการสาขาตามจังหวัดต่าง ๆ อีกมากกว่า 177 สาขาทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. 2513 คณะกรรมการธนาคารได้เริ่มโครงการขยายกิจการธนาคารให้กว้างขวางขึ้น โดยได้จัดซื้อที่ดินบริเวณสวนมะลิ จำนวน 3 ไร่ เพื่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2513 ซึ่งธนาคารได้กระทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ณ อาคารเลขที่ 2 ถนนเฉลิมเขตร์ 4 สวนมะลิ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2519 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์) เป็นองค์ประธานในพิธี สำนักงานใหญ่ของธนาคารเป็นอาคารสูง 16 ชั้น

ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 ธนาคารศรีนคร ได้ยุบรวมกิจการเข้ากับธนาคารนครหลวงไทย (ปัจจุบันคือธนาคารทหารไทยธนชาต)[3] ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2545[4]

สัญลักษณ์ของธนาคาร

แก้

ตั้งแต่เริ่มกิจการ ธนาคารศรีนครได้ใช้ตราสัญลักษณ์เป็นภาพประตูสวัสดิโสภามีวงกลมล้อมรอบ มีชื่อธนาคารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ [ต้องการอ้างอิง] ภายหลังเปลี่ยนเป็นรูปสามเหลี่ยมครอบตรามีรูปประตูเป็นรูปคล้ายบ้าน ด้านล่างมีคำว่า ธนาคารศรีนคร เป็นสีฟ้า ซึ่งเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2530

คำขวัญเดิมของธนาคารคือ "เมียคือศรีบ้าน ธนาคารคือศรีนคร" และคำขวัญสุดท้ายก่อนควบรวมกิจการคือ "บริการเพื่อท่าน สร้างสรรค์เพื่อสังคม"


รายนามประธานกรรมการ

แก้
 1. พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) (พ.ศ. 2493-2498)
 2. นายดิเรก ชัยนาม (พ.ศ. 2498-2503)
 3. พลตำรวจเอก เยื้อน ประภาวัต (พ.ศ. 2503-2506)
 4. หลวงอรรถปรีชาชนูปการ (ฉอรรถ แสนโกศิก) (พ.ศ. 2506-2509)
 5. นายเสริม วินิจฉัยกุล (พ.ศ. 2509-2510)
 6. พลเอก กฤช ปุณณกันต์ (พ.ศ. 2510-2512)
 7. จอมพล เกรียงไกร อัตตะนันทน์ (พ.ศ. 2512-2515)
 8. นายอรุณ ทัพพะรังสี (พ.ศ. 2515-2519)
 9. พลตรี ศิริ สิริโยธิน (พ.ศ. 2519-2522)
 10. นายอุเทน เตชะไพบูลย์ (พ.ศ. 2522-2526)
 11. นางสุมน สมสาร (พ.ศ. 2526-2530)
 12. นายศักดิ์ศรี แย้มนัดดา (พ.ศ. 2530-2534)
 13. พลเอก ศัลย์ ศรีเพ็ญ (พ.ศ. 2534-2536)
 14. นางวีณา เชิดบุญชาติ (พ.ศ. 2536-2540)
 15. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ (พ.ศ. 2540-2543)
 16. นายวิจิตร สุพินิจ (พ.ศ. 2543-2545)

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 "บริษัท ธนาคารศรีนคร จำกัด". thaicorporates.com.
 2. เกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้งมังกรโพ้นทะเลคืนถิ่น เก็บถาวร 2021-05-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. นิตยสารผู้จัดการ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2530 – โดยทางเว็บไซต์ผู้จัดการ 360 องศา. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564. ISSN 0857-5223.
 3. "ข้อมูลธนาคาร – ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)". Siam City Bank. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 ธันวาคม 2008. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2009.
 4. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ให้ความเห็นชอบโครงการโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เก็บถาวร 2015-05-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๓๑ ง. หน้า ๗. ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
 • วิรัตน์ แสงทองคำ (2005). สุปราณี คงนิรันดรสุข (บ.ก.). The Fall of Thai Banking. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. หน้า 20–73. เลขเรียกหนังสือ 332.1 ISBN 974-93531-4-5.


ก่อนหน้า ธนาคารศรีนคร ถัดไป
  ธนาคารศรีนคร
(21 สิงหาคม พ.ศ. 2493 – 1 เมษายน พ.ศ. 2545)
  ธนาคารนครหลวงไทย