เกื้อ วงศ์บุญสิน

ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ, อดีตนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] และอดีตผู้อำนวยการสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกื้อ วงศ์บุญสิน
เกิด14 เมษายน พ.ศ. 2496 (68 ปี)
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนอัสสัมชัญ
อาชีพอาจารย์, นักวิชาการ

ประวัติแก้ไข

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน เกิดวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2496 จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับปริญญาตรี วท.บ. (ฟิสิกส์) เมื่อ พ.ศ. 2519 และ สค.ม. (สังคมวิทยา) พ.ศ. 2522 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย, U.S.A. ได้รับ A.M. (Demography) ในปี 2524 และ Ph.D. (Demography) ในปี 2528 นอกจากนี้ยังได้รับ ปริญญาบัตร 2549 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.48) ศาสตราจารย์เกื้อ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน

ประวัติการทำงานแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.council.chula.ac.th/university_council/23
  2. http://www.cps.chula.ac.th/html_th/cps_staff/02_prof_staff/th_kua.htm
  3. http://www.car.chula.ac.th/cop/profile/kua.w/