หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร

พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509)[1] เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติแต่หม่อมช้อย อาภากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม วิจิตรานุช) และเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507[2] สืบต่อจากพลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์ นอกจากนั้นหม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร ยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารเรือ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2486-พ.ศ. 2490 อีกด้วย

หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร
หม่อมเจ้า ชั้น 5
หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร.jpg
ชายาหม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า อาภากร
พระบุตร5 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
พระมารดาหม่อมช้อย อาภากร ณ อยุธยา
ประสูติ22 พฤษภาคม พ.ศ. 2449
สิ้นชีพิตักษัย20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 (59 ปี)
หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
ก่อนหน้า พลเรือเอกสวัสดิ์ ภูติอนันต์
ถัดไป พลเรือเอกจรูญ เฉลิมเตียรณ
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
ยศ RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก

หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร เสกสมรสกับหม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า อาภากร (ราชสกุลเดิม รพีพัฒน์; พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีโอรสธิดา ดังนี้[3]

 • หม่อมราชวงศ์ชาย ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก
 • หม่อมราชวงศ์ทิพภากร วรวรรณ สมรสกับหม่อมราชวงศ์วิบูลย์เกียรติ วรวรรณ (พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์) มีบุตรธิดา คือ
  • หม่อมหลวงเกียรติกร วรวรรณ
  • หม่อมหลวงสุทธิ์ธรทิพย์ วรวรรณ
 • หม่อมราชวงศ์ชาย ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก
 • หม่อมราชวงศ์ชาย ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก
 • หม่อมราชวงศ์พรระพี อาภากร สมรสกับอุมาภร อาภากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศุภสมุทร) มีบุตรคือ
  • หม่อมหลวงพงศ์ระพีพร อาภากร

พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 ขณะเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ สิริชันษา 59 ปี ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เมื่อตอนเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2509[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอน 87 ง พิเศษ หน้า 2-8 11 กันยายน พ.ศ. 2507
 3. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 4. ข่าวในพระราชสำนัก (หน้า ๑๗๒๙)
 5. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙ เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๓, ๔ มกราคม ๒๕๐๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘ เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๕, ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
 7. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๑๒๘๐ เล่ม ๗๘ ตอน ๔๐, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
 8. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ หน้า ๒๖๗๗ เล่ม ๕๘, ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
 9. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญช่วยราชการภายใน หน้า ๒๖๑๕ เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๓, ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๕๗๖ เล่ม ๖๓ ตอนที่ ๒๔, ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘
 11. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๓๔๙ เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๖, ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗