ท่านผู้หญิงกลิ่น บุนนาค เป็นภรรยาเอกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ท่านผู้หญิงกลิ่น บุนนาค
ท่านผู้หญิงกลิ่น.jpg
เกิดกรุงเทพมหานคร อาณาจักรรัตนโกสินทร์
เสียชีวิตกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรสยาม
สัญชาติสยาม
ชื่ออื่นท่านผู้หญิงกลิ่น
มีชื่อเสียงจากภรรยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
คู่สมรสสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
บิดามารดาหลวงแก้วอายัติ (จาด บุนนาค)
ลิ้ม บุนนาค

ท่านผู้หญิงกลิ่น เป็นธิดาของหลวงแก้วอายัติ (จาด บุนนาค)และคุณลิ้ม บุนนาค ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค)กับท่านกอง สมรสกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ในขณะที่ท่านยังมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสิทธิ์นายเวร ได้มีบุตร-ธิดา ด้วยกัน 4 คน[1] ได้แก่

  1. เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
  2. คุณหญิงกลาง ภรรยาพระยาสีหราชฤทธิไกร (แย้ม บุณยรัตพันธุ์)
  3. คุณหญิงเล็ก
  4. คุณหญิงปิ๋ว

ท่านผู้หญิงกลิ่น บุนนาค มีพี่น้องเเละวงศ์ญาติสายสกุล บุนนาค ที่เกิดจากคุณลิ้ม บุนนาค หลายคนภายหลังคุณลิ้ม บุนนาค ได้สมรสกับ นาย อิน สุขะศิริวัฒน์ นายอินทำงานใกล้ชิดใต้เบื้องพระยุคลบาทถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่านผู้หญิงกลิ่น บุนนาค มีพี่น้องเเละวงศ์ญาติสายสกุลในสายราชินิกุล บุนนาค ที่สมรสไปกับราชตระกูลสาย พระปฐมบรมราชวงศ์ ได้เเก่ ราชสกุล อิศรางกูร ต้นราชสกุลคือสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมขุณอิศรานุรักษ์ เเละ ราชสกุลเทพหัสดิน ต้นราชสกุลคือ สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ ทหารคู่พระองค์ของรัชกาลที่1

  1. นางอุไร สกุลเดิม บุนนาค อิศรางกูร ณ อยุธยา สมรส กับ นาย เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา (บิดาของพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เเละนางสุขใจ) นางอุไร (บุนนาค) อิศรางกูร ณ อยุธยา ก่อนหน้านี้สมรส กับ นายวีระ ชำนาญกิจ มีบุตรหลาน ได้เเก่ พ.ต.ท. กนุท (บุนนาค) ชำนาญกิจ นาย ยสฬิ์ศิวะ (บุนนาค) อิสรสิงหนาท
  2. นางกฤษนา อิศรางกูร ณ อยุธยา
  3. นางทิพย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  4. นายอนันต์ สุขะศิริวัฒน์ หลานปู่ของนาย อิน สุขะศิริวัฒน์ผู้เป็นข้าราชบริพารใกล้ชิดถวายงานตำหมากถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

สาแหรกแก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. เจ้าพระยาเพ็ชร์พิไชย (ใจ)
 
 
 
 
 
 
 
8. เจ้าพระยามหาเสนา (เสน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. หม่อมบุญศรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หลวงแก้วอายัติ (จาด บุนนาค)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ท่านกอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ท่านผู้หญิงกลิ่น บุนนาค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ลิ้ม บุนนาค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิงแก้ไข