กลิ่น บุนนาค

ท่านผู้หญิงกลิ่น บุนนาค เป็นภรรยาเอกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ท่านผู้หญิงกลิ่น บุนนาค
ท่านผู้หญิงกลิ่น.jpg
เกิดกรุงเทพมหานคร อาณาจักรรัตนโกสินทร์
เสียชีวิตกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรสยาม
สัญชาติสยาม
ชื่ออื่นท่านผู้หญิงกลิ่น
มีชื่อเสียงจากภรรยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
คู่สมรสสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
บิดามารดา
  • หลวงแก้วอายัติ (จาด บุนนาค) (บิดา)
  • ลิ้ม บุนนาค (มารดา)

ท่านผู้หญิงกลิ่น เป็นธิดาของหลวงแก้วอายัติ (จาด บุนนาค)และคุณลิ้ม บุนนาค ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค)กับท่านกอง สมรสกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ในขณะที่ท่านยังมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสิทธิ์นายเวร ได้มีบุตร-ธิดา ด้วยกัน 4 คน[1] ได้แก่

  1. เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
  2. คุณหญิงกลาง ภรรยาพระยาสีหราชฤทธิไกร (แย้ม บุณยรัตพันธุ์)
  3. คุณหญิงเล็ก
  4. คุณหญิงปิ๋ว

ท่านผู้หญิงกลิ่น บุนนาค มีพี่น้องและวงศ์ญาติสายสกุล บุนนาค ที่เกิดจากคุณลิ้ม บุนนาค หลายคน

ท่านผู้หญิงกลิ่น บุนนาค มีพี่น้องและวงศ์ญาติสายสกุลในสายราชินิกุล บุนนาค ที่สมรสไปกับราชตระกูลสาย พระปฐมบรมราชวงศ์ ได้แก่ ราชสกุลอิศรางกูร ต้นราชสกุลคือ สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ และ ราชสกุลเทพหัสดิน ต้นราชสกุลคือ สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 1

สาแหรกแก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. เจ้าพระยาเพ็ชร์พิไชย (ใจ)
 
 
 
 
 
 
 
8. เจ้าพระยามหาเสนา (เสน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. หม่อมบุญศรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หลวงแก้วอายัติ (จาด บุนนาค)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ท่านกอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ท่านผู้หญิงกลิ่น บุนนาค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ลิ้ม บุนนาค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิงแก้ไข