พิรัส พัชรเศวต

สถาปนิกชาวไทย

ผู้ช่วยศาตราจารย์ พิรัส พัชรเศวต (นามสกุลเดิม: เหล่าไพศาลศักดิ์) ชื่อเล่น: ย้ง เป็นสถาปนิกชาวไทย อาจารย์และอดีตหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ก่อตั้งสำนักออกแบบอีสต์อาร์คีเท็กตส์ จำกัด (EAST Architects) มีผลงานร่วมออกแบบทั้งอาคารสาธารณะและอาคารพักอาศัยหลายแห่ง โดยเป็นการผสมผสานระหว่างงานสถาปัตยกรรมไทยและงานสมัยใหม่ ทั้ง อาคารจุฬาพัฒน์ 1 ของคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคารจุฬาพัฒน์ 13 ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) เป็นต้น

ผศ.พิรัส พัชรเศวต
Pirast Pacharaswata.jpg
พิรัส ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกิด ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
รางวัลAIA Henry Adams Gold Medal for Excellence in the Study of Architecture
ผลงานสำคัญ

งานส่วนใหญ่ของ ผศ.พิรัส มีจุดเด่นทั้งการใช้หลังคาทรงจั่วสูง โดยใช้เสากลม-เสาเหลี่ยมลอยแยกออกจากผนังเข้ามารับส่วนหลังคา การวางแปลนอาคารเป็นตัว L หรือ I ซึ่งปรับเข้ากับสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้นแบบไทยได้อย่างดี รวมไปถึงการวางบันไดที่มักวางออกหน้าอาคาร เช่น ในอาคารจุฬาพัฒน์ 1 และอาคารวิชชาคาม 1 นอกจากนี้ยังมีการทำค้ำยัน ทรง V shape มาใช้รับส่วนที่ยื่น (Cantilever) ซึ่งใช้ใน อาคารจามจุรี 10 เขายังมีความเชี่ยวชาญในงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแสง และการนำพลังงานทางเลือกจากแสงธรรมชาติ เข้ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรม มีผลงานหนังสือ งานวิจัย และนิตยสารวิชาการเช่น แสงสร้างสรรค์, แสงในงานสถาปัตยกรรม, หลักเบื้องต้นการออกแบบแสงธรรมชาติ เป็นต้น[1] เขาเคยได้รับรางวัล AIA Henry Adams Gold Medal for Excellence in the Study of Architecture จากสถาบันสถาปนิกอเมริกัน ในระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอีกด้วย[2]

ประวัติแก้ไข

พิรัสจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ (อสช 26467)[3] จากนั้นศึกษาต่อยังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนจบด้วยเกียรตินิยม จากนั้นศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทย ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์ในภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้ก่อตั้งบริษัทอีสต์อาร์คีเท็กตส์ จำกัด[2] นอกจากนี้เขายังเคยเป็นอาจารย์พิเศษให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี[4]

ผลงานร่วมออกแบบแก้ไข

ผลงานออกแบบส่วนใหญ่ เป็นผลงานร่วมออกแบบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สยาณี วิโรจน์รัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
จุฬาพัฒน์ 1
 
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
 
อาคารจุฬาพัฒน์ 13

อ้างอิงแก้ไข

  1. Pirast Pacharaswata พิรัส พัชรเศวต, ข้อมูลประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .สืบค้นเมื่อ 16/11/2559
  2. 2.0 2.1 [พิรัส พัชรเศวต - Li-Zenn http://www.li-zenn.com/pdf/life-philosophy/doc25530325174424.pdf], li-zenn.com .สืบค้นเมื่อ 16/11/2559
  3. ทำเนียบรุ่น AC100, omac100.awardspace.com .สืบค้นเมื่อ 16/11/2559
  4. [http://cop.car.chula.ac.th/1914/?sec=other Pirast Pacharaswata พิรัส พัชรเศวต], ข้อมูลประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .สืบค้นเมื่อ 16/11/2559
  5. ข้อมูลคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักบริหารระบบกายภาพ .สืบค้นเมื่อ 15/11/2559
  6. อาคารเรียนรวมฯ จุฬาพัฒน์ 13 ARCHITECTURE OF THE TROPICAL POSTMODERNISM, Megazy .สืบค้นเมื่อ 15/11/2559