เกริก มังคละพฤกษ์

ดร. เกริก มังคละพฤกษ์ ผู้ก่อตั้งเกริกวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกริก

ดร. เกริก มังคละพฤกษ์
เกิด23 มีนาคม พ.ศ. 2458
กรุงเทพ
เสียชีวิต27 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
อาชีพอาจารย์

ประวัติ

แก้

นายเกริก มังคละพฤกษ์ ชื่อเดิม ปทุม เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2458 ที่ตำบลท่ากลาง อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของนายเดียวเซียะ (ตีระ) และนางบุญรอด มังคละพฤกษ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน พี่น้อง 4 คน คือ นางสาลี่ กรัยวิเชียร นางสาวองุ่น มังคละพฤกษ์ นายเกรียง มังคละพฤกษ์ พล.อ.อ. เกียรติ มังคละพฤกษ์ และมีน้องหนึ่งคนคือ นายมนัส มังคละพฤกษ์ (ขณะนี้ถึงแก่กรรมทั้งหมดแล้ว) และได้สมรสกับ นางสุวรรณี (กอวัฒนา) ปัจจุบันคือ ดร.สุวรรณี มังคละพฤกษ์ เป็นประธานมูลนิธิเกริก มังคละพฤกษ์ มีบุตรธิดาด้วยกัน 4 คน

เมื่อเยาว์ได้รับการศึกษาชั้นมูล ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ จนจบมัธยมปีที่ 8 นายเกริกได้ประกอบอาชีพครั้งแรกเป็นครูอยู่ตามโรงเรียนต่าง ๆ 3 ปี ต่อมาใน พ.ศ. 2480 ได้อุปสมบท 1 พรรษา ที่วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อลาสิกขาแล้วได้เริ่มทำงานหนังสือพิมพ์เสียงไทยและประชามิตรและหลังจากนั้นได้จัดตั้งสำนักพิมพ์ขึ้นเองชื่อสำนักงานเทอดไทย อยู่ที่ตำบลบ้านหม้อ จังหวัดพระนคร รับทำบล็อก และงานช่างเขียน ทำอยู่ได้ 2 ปีก็ต้องเลิกกิจการแล้ว จนกระทั่งพ.ศ. 2487 ได้เข้าทำงานที่บริษัท โนมูระ ทำอยู่ได้ระยะหนึ่งก็กลับไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนประชาไทยวิทยาลัย ต่อมาเมื่อโรงเรียนประชาไทยวิทยาลัยเลิกกิจการแล้ว มีนักเรียนมาขอเรียนที่บ้าน 2 คนได้ชักชวนเพื่อนมาเรียนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีรายได้พอเลี้ยงตัว พร้อมกันนั้นก็สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนขัตติยาณีผดุง แล้วเปลี่ยนไปทำงานที่สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์ ปี พ.ศ. 2507 ได้ขยายโรงเรียนสอนภาษาและวิชาชีพ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี พ.ศ. 2508 ได้ย้ายจากอาคาร ก.ถนนราชดำเนินไปตั้งที่ตำบลบางด้วน (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลปากน้ำ) อำเภอเมืองสมุทรปราการ ใช้ชื่อว่าโรงเรียนภาษาและวิชาชีพปากน้ำ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเกริกวิทยาลัย

 
ดร.เกริก และ ดร.สุวรรณี มังคละพฤกษ์

ด้านการศึกษา

แก้

ด้านศาสนา

แก้
  • บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ
  • เป็นโยมอุปัฏฐากบวชพระ 40 รูป
  • ถวายทุนพระภิกษุในด้านการศึกษา
  • สร้างและบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆเช่น สร้างพระประธาน ศาลาสุวรรณี บูรณะถ้ำวิมุตสุขวัดเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  • ถวายตำราเรียนแก่พระภิกษุและวัดต่างๆ

ด้านการกุศล

แก้

งานด้านสังคม

แก้
  • เป็นสมาชิกสโมสรโรตารี่ บางกะปิ
  • เป็นผู้ให้กำเนิดสโมสรโรตารีสมุทรปราการ สโมสรโรตาแคท์เกริก (วิทยาลัยเกริก) มหาวิทยาลัยเกริกในปัจจุบัน และสโมสรอินเตอร์แรคท์เกริก (โรงเรียนเกริกวิทยาลัย) เกริกวิทยาลัยในปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้