ชุมพล ปัจจุสานนท์

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ (30 มิถุนายน พ.ศ. 2487- ) อดีตองคมนตรี และ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ พลเรือตรีแชน - นางไพโรจน์ ปัจจุสานนท์ สมรสกับ พลตรีหญิงคุณหญิง ทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์ มีบุตร 2 คน

ชุมพล ปัจจุสานนท์
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
15 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
ก่อนหน้า พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา
ถัดไป พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 มิถุนายน พ.ศ. 2487 (78 ปี)
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
คู่สมรส พลตรีหญิงคุณหญิง ทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์
ศาสนา พุทธ

การศึกษาแก้ไข

ตำแหน่งแก้ไข

 • ผู้บังคับการเรือหลวงตองปลิว
 • ราชองครักษ์ประจำกรมราชองครักษ์
 • ผู้บังคับการเรือหลวงตาปี
 • เสนาธิการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • รองผู้บัญชาการสถานีทหารเรือกรุงเทพ
 • ผู้ช่วยหัวหน้านายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต 3
 • ปลัดบัญชีทหารเรือ
 • เสนาธิการทหารเรือ (2545)
 • ผู้บัญชาการทหารเรือ (2546)
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล

ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายสันติ ทักราล และ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์)
 2. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕) เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย), เล่ม ๑๒๔, ตอน ๖ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2554
ก่อนหน้า ชุมพล ปัจจุสานนท์ ถัดไป
พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา    
ผู้บัญชาการทหารเรือ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547)
  พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล