ชุมพล ปัจจุสานนท์

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ (30 มิถุนายน พ.ศ. 2487- ) อดีตองคมนตรี และ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ พลเรือตรีแชน - นางไพโรจน์ ปัจจุสานนท์ สมรสกับ พลตรีหญิงคุณหญิง ทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์ มีบุตร 2 คน

ชุมพล ปัจจุสานนท์
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
15 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
ก่อนหน้าพลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา
ถัดไปพลเรือเอก สามภพ อัมระปาล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด30 มิถุนายน พ.ศ. 2487 (79 ปี)
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสพลตรีหญิงคุณหญิง ทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์

การศึกษา แก้

ตำแหน่ง แก้

 • ผู้บังคับการเรือหลวงตองปลิว
 • ราชองครักษ์ประจำกรมราชองครักษ์
 • ผู้บังคับการเรือหลวงตาปี
 • เสนาธิการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • รองผู้บัญชาการสถานีทหารเรือกรุงเทพ
 • ผู้ช่วยหัวหน้านายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต 3
 • ปลัดบัญชีทหารเรือ
 • เสนาธิการทหารเรือ (2545)
 • ผู้บัญชาการทหารเรือ (2546)
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล

ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายสันติ ทักราล และ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 2. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕) เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545
 3. "ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย), เล่ม ๑๒๔, ตอน ๖ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-12-21. สืบค้นเมื่อ 2011-05-03.
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2554
 5. ราชกิจจานุเบกษา ,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 121, ตอนที่ 6 ข หน้า 3, 25 มีนาคม พ.ศ. 2547
ก่อนหน้า ชุมพล ปัจจุสานนท์ ถัดไป
พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา    
ผู้บัญชาการทหารเรือ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547)
  พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล