ผู้ใช้:Boyz 1412/กระบะทราย

ภารกิจแก้ไข

ทางหลวงแก้ไข

เครื่องหมายจราจรแก้ไข

 • ร่วมปรับเปลี่ยนป้ายหมายเลขทางหลวงให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
 • ร่วมเพิ่มเติมป้ายจราจร ป้ายจราจรประเทศไทย ทั้งที่ปรากฎและไม่ปรากฎในคู่มือ

ทางแยกในเขตกรุงเทพมหานครแก้ไข

 • ร่วมเพิ่มเติมข้อมูลรายชื่อทางแยก

กล่องข้อมูล ทล.3214แก้ไข

 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214
ถนนเชียงราก, ถนนคลองหลวง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:14.973 กิโลเมตร (9.304 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:  ทล.347 ใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 
ปลายทิศตะวันออก:  ทช.ปท.3010 ใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก/ทล.309แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) ทิศทาง: วังน้อย - ทางแยกศาลหลักเมือง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  วังน้อย – อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 0+000 แยกวังน้อย     ถนนพหลโยธิน จาก กรุงเทพ, อ.บางปะอิน, อ.วังน้อย     ถนนพหลโยธิน จาก สระบุรี
1+015 ไม่มี   ถนนธัญบุรี-วังน้อย ไป อ.วังน้อย, อ.ธัญบุรี
ทางแยกต่างระดับวังน้อย   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ไป อ.บางปะอิน   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ไป นครราชสีมา
5+749 อย.3046 ทางหลวงชนบท อย.3046 ไป บ.ตลิ่งชัน อย.3010 ทางหลวงชนบท อย.3010 ไป บ.ดอนพุทรา
11+861   ทล.3056 ไป อ.บางปะอิน, กรุงเทพ   ทล.3056 ไป อ.อุทัย
16+400 ทางแยกต่างระดับอยุธยา       ทล.32 ไป อ.บางปะอิน, อ.บางบัวทอง, กรุงเทพ       ทล.32 ไป อ่างทอง, สิงห์บุรี, นครสวรรค์
18+476 แยกเตาอิฐ   ถนนเทศบาลเมืองอโยธยา 5 ไปบรรจบ     ถนนเทศบาลเมืองอโยธยา 2 ไป วัดพระญาติการาม
19+455 แยกวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม   ถนนเทศบาลเมืองอโยธยา 1 ไป บางปะอิน   ถนนเทศบาลเมืองอโยธยา 4 ไป วัดดุสิดาราม
สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ ข้ามทางรถไฟสายชานเมือง
ซ้าย: ไปสถานีรถไฟบ้านโพ ขวา: ไปสถานีรถไฟอยุธยา
สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ ข้าม
  ถนนวัดพนัญเชิง-วัดป่าโค ซ้าย: ไปวัดพนัญเชิง ขวา: ไปบรรจบ   ทล.32
สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ ข้ามแม่น้ำป่าสัก
20+850 ตรงไป:   ถนนปรีดีพนมยงค์ ไป เข้าเมืองพระนครศรีอยุธยา
  อยุธยา – อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา 24+637 แยกประตูชัย   ถนนอู่ทอง จากเมืองอยุธยา (เจดีย์ศรีสุริโยทัย)   ถนนอู่ทอง จากเมืองอยุธยา (เพนียดคล้องช้าง)
29+914 แยกทุ่งมะขามหย่อง   ถนนปทุมธานี-บางปะหัน ไป ปทุมธานี   ถนนปทุมธานี-บางปะหัน ไป อ.บางปะหัน
อ่างทอง 44+234 แยกป่าโมก   ถนนสุพรรณบุรี-หินกอง ไป สุพรรณบุรี   ถนนสุพรรณบุรี-หินกอง ไป อ.บางปะหัน
54+115 แยกที่ดิน   ทล.368 ไป สุพรรณบุรี   ทล.368 ไปบรรจบ ทล.334 (แยกบ้านอิฐ)
แยกบ้านรอ   ทล.309 ไป เข้าเมืองอ่างทอง   ทล.334 ไป กรุงเทพ, นครสวรรค์
สะพานอ่างทอง ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
56+271 ตรงไป:   ถนนเทศบาล 1 เข้าเมืองอ่างทอง (แยกอ่างทอง)
  อ่างทอง – ทางแยกศาลหลักเมือง
อ่างทอง 56+756 แยกอ่างทอง เชื่อมต่อจาก:   ถนนเทศบาล 2 จากเมืองอ่างทอง
  ถนนเทศบาล 1 จาก อยุธยา, กรุงเทพ (เชื่อมจาก   ทล.309)   ถนนเทศบาล 1 จาก อยุธยา, กรุงเทพ (เชื่อมจาก   ทล.368)
64+300 อท.3003 ทางหลวงชนบท อท.3003 ไป บ.บางพลับ, อ.โพธิ์ทอง ไม่มี
72+394 แยกวัดไชโย อท.4002 ทางหลวงชนบท อท.4002 ไป อ.โพธิ์ทอง, บรรจบ ทล.3064 อท.4002 ทางหลวงชนบท อท.4002 ไป บ.มหานาม, บรรจบ ทล.32
สิงห์บุรี 78+000 สห.3008 ทางหลวงชนบท สห.3008 ไป บ.กระทุ่มโพรง, บ.ท่าข้าม   ทล.309 ไป สิงห์บุรี
80+753 สห.3027 ทางหลวงชนบท สห.3027 ไป วัดพิกุลทอง, อ.ท่าช้าง ไม่มี
81+100 สห.3007 ทางหลวงชนบท สห.3007 ไป บ.พิกุลทอง, อ.ท่าช้าง ไม่มี
82+750 ไม่มี สห.ถ 36-005 ทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ 36-005 ไป บ.พรวน, อ.พรหมบุรี
93+900 แยกวัดสว่างอารมณ์   ทางหลวงชนบท สห.3026 ไป อ.ค่ายบางระจัน   ทางหลวงชนบท สห.3026 ไป อ.ท่าวุ้ง, บรรจบ ทล.311
94+674 แยกบุ้งกี๋   ทล.3032 ไป อ.ค่ายบางระจัน, สุพรรณบุรี ไม่มี
96+149 แยกดงมะขามเทศ   ทล.3030 ไป อ.บางระจัน   ถนนนายจันทร์หนวดเขี้ยว เข้าเมืองสิงห์บุรี
96+968 แยกศาลหลักเมือง   ทล.369 ไป อ.บางระจัน   ทล.311 ไป ลพบุรี
ตรงไป:   ทล.311 ไป ชัยนาท
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

รายชื่อทางแยก/ถนนราชพฤกษ์แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงชนบท นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) ทิศทาง: ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน–ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  {{{ชื่อ}}} ตากสิน-เพชรเกษม
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกตากสิน เชื่อมต่อจาก: ถนนกรุงธนบุรี จากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน จากดาวคะนอง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน จากวงเวียนใหญ่
แยกรัชดา-ราชพฤกษ์ ถนนรัชดาภิเษก ไปถนนพระรามที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก ไปท่าพระ
ทางแยกต่างระดับวุฒากาศ ถนนวุฒากาศ ไปถนนเทอดไท ถนนวุฒากาศ ไปถนนเอกชัย
สะพาน ข้ามคลองด่าน
ทางแยกต่างระดับสวนเลียบ ทางเชื่อม: ไปถนนกัลปพฤกษ์, ถนนเทอดไท ไม่มี
สะพาน ข้ามคลองภาษีเจริญ
ทางแยกต่างระดับเพชรเกษม   ถนนเพชรเกษม ไปถนนพุทธมณฑลสาย 1   ถนนเพชรเกษม ไปถนนจรัญสนิทวงศ์
  {{{ชื่อ}}} เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์
กรุงเทพมหานคร สะพาน ข้ามคลองบางแวก
ทางแยกต่างระดับบางแวก ถนนบางแวก ไป   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ถนนบางแวก ไปถนนจรัญสนิทวงศ์
สะพาน ข้ามคลองบางเชือกหนัง
ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ไป   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ไปถนนจรัญสนิทวงศ์
ถนนบางพรม ไปถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนบางพรม ไปถนนจรัญสนิทวงศ์
สะพาน ข้ามคลองบางพรม
ทางแยกต่างระดับบรมราชชนนี   ถนนบรมราชชนนี ไป   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก), นครปฐม   ถนนบรมราชชนนี ไปสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ไป   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก)   ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ไปจตุจักร, ถนนพระราม 9, บางนา
ทางแยกต่างระดับคลองมหาสวัสดิ์-ถนนสวนผัก ถนนสวนผัก ไป   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ถนนสวนผัก ไปตลิ่งชัน
สะพาน ข้ามคลองมหาสวัสดิ์
นนทบุรี แยกวงเวียนราชพฤกษ์   ถนนนครอินทร์ ไป   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก)   ถนนนครอินทร์ ไปสะพานพระราม 5
สะพาน ข้ามคลองบางกอกน้อย
  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไป อ.บางบัวทอง, อ.ไทรน้อย   ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไป อ.บางกรวย
ถนนราชพฤกษ์-นนทบุรี 1 ไปวัดโบสถ์ดอนพรหม ถนนราชพฤกษ์-นนทบุรี 1 ไปสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์,   ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี, ถนนนนทบุรี 1
สะพาน ข้ามคลองอ้อมนนท์
ทางแยกต่างระดับบางรักน้อย   ถนนรัตนาธิเบศร์ ไป   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก), อ.บางใหญ่   ถนนรัตนาธิเบศร์ ไปสะพานพระนั่งเกล้า
  {{{ชื่อ}}} รัตนาธิเบศร์-ทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย
นนทบุรี สะพาน ข้ามคลองบางบัวทอง
ทางแยกต่างระดับสาลีโขฯ   ถนนชัยพฤกษ์ ไป   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก), อ.บางบัวทอง, อ.ไทรน้อย   ถนนชัยพฤกษ์ ไปสะพานพระราม 4, อ.ปากเกร็ด
ทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย   ทล.345 ไป อ.บางบัวทอง, สุพรรณบุรี   ทล.345 ไปสะพานนนทบุรี, ปทุมธานี
  {{{ชื่อ}}} ทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย-ทางแยกต่างระดับปทุมธานี
นนทบุรี สะพาน ข้ามคลองพระอุดม
ปทุมธานี สะพาน ข้ามถนนเกาะเกรียง-พระอุดม
ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า ไป   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก), อ.บางบัวทอง, อ.ลาดหลุมแก้ว ไม่มี
สะพาน ข้ามคลองบางโพธิ์ใต้
สะพาน ข้ามคลองพระยามหาโยธา
สะพาน ข้ามคลองบางหลวง
ทางแยกต่างระดับปทุมธานี   ทล.346 ไป อ.ลาดหลุมแก้ว, อ.บางบัวทอง 3035 ทล.3035 ไปปทุมธานี
ตรงไป:   ทล.346 ไปรังสิต
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

รายชื่อทางแยก/ถนนกัลปพฤกษ์แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ถนนกัลปพฤกษ์ ทิศทาง: ถนนกาญจนาภิเษก–ถนนราชพฤกษ์
จังหวัด อำเภอ/เขต กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
กรุงเทพมหานคร บางแค 0+000 ทางแยกต่างระดับบางโคลัด     ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ไปบางแค, นครปฐม, บางบัวทอง     ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ไปถนนพระรามที่ 2, ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
แยกบางพฤกษ์ ถนนบางแค ไปถนนเพชรเกษม (แยกบางแค) ถนนบางบอน 1 ไปถนนเอกชัย (แยกบางบอน)
แยกนิลกาจ ถนนศาลธนบุรี ไปถนนเทอดไท (แยกกำนันแม้น) ถนนศาลธนบุรี ไปถนนเอกชัย (แยกวัดสิงห์)
ภาษีเจริญ 7+700 ทางแยกต่างระดับสวนเลียบ ทางเชื่อม: ไปถนนเทอดไท ไม่มี
  ถนนราชพฤกษ์ ไปถนนเพชรเกษม, ถนนบรมราชชนนี ไม่มี
ตรงไป:   ถนนราชพฤกษ์ ไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

รายชื่อทางแยก/ทล.121แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 (ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่) ทิศทาง: ทวนเข็มนาฬิกา (ด้านซ้าย: เข้าเมือง, ด้านขวา: ออกจากเมือง)[1]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ หางดง 0+000 แยกสะเมิง เชื่อมต่อจาก:   ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ จาก อ.สะเมิง
  ทล.108 จากเมืองเชียงใหม่   ทล.108 จาก อ.หางดง, อ.สันป่าตอง, อ.ฮอด, แม่ฮ่องสอน
เมืองเชียงใหม่ ≈4+300
(ใต้สะพาน)
ชม.4032 ทางหลวงชนบท ชม.4032 เข้าเมืองเชียงใหม่ ชม.4032 ทางหลวงชนบท ชม.4032 ไป ต.หนองตอง, บ.ท่าวังพร้าว
≈4+350 สะพาน ข้ามแม่น้ำปิง
สารภี ≈8+450 แยกกองทราย   ทล.106 เข้าเมืองเชียงใหม่   ทล.106 ไป อ.สารภี, ลำพูน, ลำปาง
≈9+450 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายเหนือ
ซ้าย: ไปสถานีรถไฟเชียงใหม่ ขวา: ไปสถานีรถไฟสารภี
10+071 แยกต่างระดับเลี่ยงเมืองเชียงใหม่   ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง–เชียงใหม่ เข้าเมืองเชียงใหม่   ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง–เชียงใหม่ ไป ลำพูน, ลำปาง
สันกำแพง 13+010 แยกสันกลาง   ทล.1317 เข้าเมืองเชียงใหม่   ทล.1317 ไป อ.สันกำแพง
15+315 แยกต้นเปาพัฒนา
(หลุยส์)
  ทล.1006 เข้าเมืองเชียงใหม่   ทล.1006 ไป อ.สันกำแพง
ดอยสะเก็ด ≈19+140 แยกท่ารั้ว ชม.3013 ทางหลวงชนบท ชม.3013 ไป บ.ร้องขุ่น, บรรจบ ทล.1006 ชม.3013 ทางหลวงชนบท ชม.3013 ไป บ.บ่อหิน
สันทราย 22+022 แยกแม่กวง   ทล.118 เข้าเมืองเชียงใหม่   ทล.118 ไป อ.ดอยสะเก็ด, เชียงราย
23+122 แยกสันคะยอม   ทล.1367 เข้าเมืองเชียงใหม่   ทล.1367 ไป อ.สันทราย
26+362 แยกหนองจ๊อม
(ลิขิตชีวัน)
  ทล.1001 เข้าเมืองเชียงใหม่   ทล.1001 ไป อ.พร้าว
แม่ริม ≈30+700 สะพาน ข้ามแม่น้ำปิง
32+185 แยกกองพันสัตว์ต่าง   ทล.107 เข้าเมืองเชียงใหม่   ทล.107 ไป อ.แม่ริม
35+555 แยกโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ   ทล.1364 ไปบรรจบ ทล.107 (แยกกองพันพัฒนาที่ 3) ไม่มี
36+105 แยกสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี   ทล.1365 แยกไปบรรจบ ทล.107 (แยกศาลเชียงใหม่) / ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ทางลอดแยกศูนย์ราชการร่วมใจ) ไปทางเข้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เมืองเชียงใหม่ 38+042 แยกหนองฮ่อ   ทล.1366 ไปบรรจบ ทล.107 (แยกกองกำลังผาเมือง) ไปทางเข้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
≈40+150 แยกเชียงใหม่ภูคำ   ถนนห้วยแก้ว เข้าเมืองเชียงใหม่ (ประตูช้างเผือก)   ถนนห้วยแก้ว ไปดอยสุเทพ, พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
≈41+400 แยกเกษตรคันคลอง ถนนเชียงราย 2 ไปบรรจบถนนนิมมานเหมินทร์ (แยกนิมมานเหมินทร์) ถนนเชียงราย 2 ไปทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
≈41+860 แยกต้นพยอม ถนนสุเทพ ไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ไป บ.เชิงดอย
≈47+450 แยกอุโบสถวารีประทาน   ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไป   ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มี
หางดง ≈49+000 แยกหนองควาย   ถนนราชพฤกษ์เชียงใหม่ ไปบรรจบ ทล.108 (แยกราชพฤกษ์), อ.หางดง   ถนนราชพฤกษ์เชียงใหม่ ไป อุทยานหลวงราชพฤกษ์, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, วัดพระธาตุดอยคำ
51+000 แยกต้นเกว๋น   ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ ไป อ.หางดง, อ.สารภี, อ.สันกำแพง   ทล.1269 ไป อ.สะเมิง
ตรงไป:   ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง–หางดง ไป อ.สันป่าตอง
52+957 แยกสะเมิง   ทล.108 เข้าเมืองเชียงใหม่   ทล.108 ไป อ.หางดง, อ.สันป่าตอง, อ.ฮอด, แม่ฮ่องสอน
ตรงไป:   ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ ไป อ.สารภี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

รายชื่อทางแยก/ทล.1290แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 ทิศทาง: แม่สาย–เชียงของ[2][3]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  แม่สาย–เชียงของ
เชียงราย แม่สาย 0+000 แยกห้วยน้ำริน เชื่อมต่อจาก:   ทล.1149 จาก พระธาตุดอยตุง
    ถนนพหลโยธิน จาก อ.แม่สาย     ถนนพหลโยธิน จาก อ.แม่จัน เชียงราย
  ทางเลี่ยงเมืองแม่สาย ไป สะพานมิตรภาพแม่สายแห่งที่ 2   ทางเลี่ยงเมืองแม่สาย ไป อ.แม่จัน
ชร.1041 ทางหลวงชนบท ชร.1041 ไป อ.แม่สาย   ทล.1290 ไป อ.เชียงแสน
ตรงไป:   ทล.1290 ไป อ.เชียงแสน
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

รายชื่อทางออก/ทางพิเศษเฉลิมมหานครแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทิศทาง: ซ้าย(A) / ขวา(B)
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ดินแดง–ทางแยกต่างระดับท่าเรือ
กรุงเทพมหานคร 0+000A
0+000B
ดินแดง ทางเชื่อมจาก
ทางเชื่อมไป   ทางยกระดับอุตราภิมุข
 •   ไป   ดอนเมือง, รังสิต, บางปะอิน
1+300A
1+600B
ดินแดง ทางขึ้น ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง ทางออก 1  ถนนวิภาวดีรังสิต
 •   ไป สุทธิสาร, ลาดพร้าว
2+100A
2+000B
ทางแยกต่างระดับมักกะสัน ทางเชื่อมไป   ทางพิเศษศรีรัช
 •   ไป ดาวคะนอง, แจ้งวัฒนะ
 •   ไป ถนนพระราม 9, รามคำแหง, ศรีนครินทร์
ทางเชื่อมจาก   ทางพิเศษศรีรัช (RAMP 461)
 • จาก ดาวคะนอง, แจ้งวัฒนะ
 • จาก ถนนพระราม 9, รามคำแหง, ศรีนครินทร์
3+100A
3+000B
ทางแยกต่างระดับมักกะสัน ทางเชื่อมจาก   ทางพิเศษศรีรัช (RAMP 465)
 • จาก ดาวคะนอง, แจ้งวัฒนะ
 • จาก ถนนพระราม 9, รามคำแหง, ศรีนครินทร์
ทางเชื่อมไป   ทางพิเศษศรีรัช
 •   ไป ดาวคะนอง, แจ้งวัฒนะ
 •   ไป ถนนพระราม 9, รามคำแหง, ศรีนครินทร์
3+600A
4+100B
เพลินจิต (เหนือ) ทางออก 4ถนนสุขุมวิท / ถนนเพลินจิต
 •   ไป อโศก, สุขุมวิท  
 •   ไป เพลินจิตฝั่งเหนือ (ประตูน้ำ)
ทางขึ้น ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพลินจิต
4+100A
4+500B
เพชรบุรี ทางขึ้น ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพชรบุรี ทางออก 4 A-B
5+500A
เพลินจิต (ใต้) ทางออก 5ถนนเพลินจิต
 •   ไป เพลินจิตฝั่งใต้ (สวนลุมพินี)    
  ไม่มีทางเชื่อม
6+300A
6+400B
พระรามที่ 4 (2) ทางออก 6ถนนพระรามที่ 4
 •   ไป คลองเตย  
 •   ไป ลุมพินี
ทางขึ้น ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่ 4 (2)
7+100A
7+200B
พระรามที่ 4 (1) ทางขึ้น ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่ 4 (1) ทางออก 7ถนนพระรามที่ 4
 •   ไป ลุมพินี
7+400A
7+400B
ทางแยกต่างระดับท่าเรือ ทางเชื่อมไป   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 •   ไป ท่าเรือ, บางนา
 •   ไป ดาวคะนอง
ทางเชื่อมจาก   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 • จาก บางนา
 • จาก ดาวคะนอง
  ทางแยกต่างระดับท่าเรือ–บางนา
กรุงเทพมหานคร 10+000A
10+000B
ทางแยกต่างระดับท่าเรือ ทางเชื่อมจาก   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 • จาก ดินแดง
 • จาก ดาวคะนอง
ทางเชื่อมไป   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 •   ไป ดินแดง
 •   ไป ดาวคะนอง
10+400A
10+300B
ท่าเรือ 1 ทางออก 10 ≫ ถนนเกษมราษฎร์ ทางขึ้น ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษท่าเรือ 1
11+300A
11+200B
ท่าเรือ 2 ทางขึ้น ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษท่าเรือ 2 ทางออก 11 ≫ ถนนเกษมราษฎร์
12+000A
11+500B
อาจณรงค์ ทางออก 12 ≫ ถนนอาจณรงค์
 •   ไป กล้วยน้ำไท
ทางขึ้น ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์
13+800A
14+300B
ทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ ทางเชื่อมไป     ทางพิเศษฉลองรัช / ทางพิเศษสาย S1
 •   ไป รามอินทรา
 •   ไป ชลบุรี
ทางเชื่อมจาก   ทางพิเศษฉลองรัช
 • จาก รามอินทรา (ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 1)

ทางขึ้น ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 3

14+100A
สุขุมวิท 50 ทางออก 14 ≫ ซอยสุขุมวิท 50
  ไม่มีทางเชื่อม
14+700A
14+700B
ทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ ทางเชื่อมจาก   ทางพิเศษฉลองรัช
 • จาก รามอินทรา (ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 1)
ทางเชื่อมไป   ทางพิเศษฉลองรัช
 •   ไป รามอินทรา
15+300A
15+100B
สุขุมวิท 62 ทางออก 15 ≫ ซอยสุขุมวิท 62 ทางขึ้น ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท 62

15+590B
บางจาก   ไม่มีทางเชื่อม ทางเชื่อมจาก   ทางพิเศษสาย S1
 • จาก ชลบุรี, พัทยา (ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก)
16+200A
16+500B
จุดพักรถ จุดพักรถทางพิเศษเฉลิมมหานคร (บางนาฝั่งขาออก) จุดพักรถทางพิเศษเฉลิมมหานคร (บางนาฝั่งขาเข้า)
17+200A
17+200B
บางนา ทางออก 17Aถนนสุขุมวิท ทางขึ้น ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา
17+300A
17+300B
บางนา ทางออก 17 B-C
ทางเชื่อมจาก
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

รายชื่อทางแยก/ถนนกาญจนาภิเษกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน       ถนนกาญจนาภิเษก ทิศทาง: ตามเข็มนาฬิกา (ด้านซ้าย: ออกจากเมือง, ด้านขวา: เข้าเมือง)[4][5]
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
    ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันออก)
พระนครศรีอยุธยา 0+000 ต่างระดับบางปะอิน (2)     ถนนพหลโยธิน ไปวังน้อย, หินกอง, สระบุรี     ถนนพหลโยธิน ไปต่างระดับบางปะอิน (1)
ปทุมธานี 15+250   ถนนคลองหลวง ไป หนองเสือ   ถนนคลองหลวง ไปบางขันธ์, เชียงราก
22+000 ต่างระดับธัญบุรี   ถนนรังสิต-นครนายก ไปองครักษ์, นครนายก   ถนนรังสิต-นครนายก ไปรังสิต
30+500 ต่างระดับลำลูกกา   ถนนลำลูกกา ไปคูคต, องครักษ์   ถนนลำลูกกา ไปลำลูกกา
31+700 ถนนหทัยราษฎร์ ไปมีนบุรี ถนนหทัยราษฎร์ ไปสายไหม
กรุงเทพมหานคร 34+500 ต่างระดับจตุโชติ ไม่มี   ทางพิเศษฉลองรัช ไปถนนพระราม 9, เอกมัย, ดาวคะนอง
43+000 ต่างระดับรามอินทรา   ถนนรามอินทรา ไปมีนบุรี   ถนนรามอินทรา ไปหลักสี่, ปากเกร็ด
43+900   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350 ไปมีนบุรี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350 ไปบรรจบถนนนวมินทร์
47+000 ต่างระดับคลองกุ่ม ถนนเสรีไทย ไปมีนบุรี ถนนเสรีไทย ไปบางกะปิ
48+000 ต่างระดับสุขาภิบาล 3 ถนนรามคำแหง ไปมีนบุรี ถนนรามคำแหง ไปบางกะปิ
54+000 ต่างระดับทับช้าง       ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ไปลาดกระบัง,   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ชลบุรี       ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ไปบรรจบถนนศรีนครินทร์, ห้วยขวาง
55+400 ต่างระดับอ่อนนุช ถนนอ่อนนุช ไปลาดกระบัง,   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนอ่อนนุช ไปพระโขนง
สมุทรปราการ 64+000 ต่างระดับวัดสลุด   ทางพิเศษบูรพาวิถี ไปชลบุรี,   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ทางพิเศษบูรพาวิถี ไปดินแดง, ดาวคะนอง, แจ้งวัฒนะ
  ถนนเทพรัตน ไปชลบุรี,   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ถนนเทพรัตน ไปบางนา
ตรงไป:   ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ไปถนนเทพารักษ์, ถนนพระรามที่ 2
    ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
สมุทรปราการ 0+000 ต่างระดับวัดสลุด เชื่อมต่อจาก:     ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันออก) จากบางปะอิน
  ถนนเทพรัตน จากชลบุรี,   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ถนนเทพรัตน จากบางนา
  ทางพิเศษบูรพาวิถี จากชลบุรี,   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ทางพิเศษบูรพาวิถี จากดินแดง, ดาวคะนอง, แจ้งวัฒนะ
5+290 ต่างระดับเทพารักษ์   ถนนเทพารักษ์ ไปบางพลี, บางบ่อ   ถนนเทพารักษ์ ไปสำโรง
10+827 ต่างระดับบางเมือง   ถนนศรีนครินทร์ ไปปากน้ำ, บรรจบถนนสุขุมวิท   ถนนศรีนครินทร์ ไปบางกะปิ
14+623 ต่างระดับปากน้ำ   ถนนสุขุมวิท ไปปากน้ำ, บางปู   ถนนสุขุมวิท ไปสำโรง
18+900 ต่างระดับสะพานภูมิพล ไม่มี ทางเชื่อมต่อเฉลิมราชดำริ 84 พรรษา, สะพานภูมิพล
ไปปู่เจ้าสมิงพราย, พระประแดง, ถนนพระรามที่ 3
20+300 สะพานกาญจนาภิเษก ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
21+100 ต่างระดับบางครุ   ถนนสุขสวัสดิ์ ไปพระสมุทรเจดีย์, ป้อมพระจุลจอมเกล้า   ถนนสุขสวัสดิ์ ไปพระประแดง, ราษฎร์บูรณะ
ตรงไป:     ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ไปถนนพระรามที่ 2
    ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก)
สมุทรปราการ 0+000 ต่างระดับบางครุ เชื่อมต่อจาก:   ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จากบางนา
  ถนนสุขสวัสดิ์ จากพระสมุทรเจดีย์, ป้อมพระจุลจอมเกล้า   ถนนสุขสวัสดิ์ จากพระประแดง, ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 15+569 ต่างระดับบางขุนเทียน   ถนนพระรามที่ 2 ไปสมุทรสาคร   ถนนพระรามที่ 2 ไปดาวคะนอง
16+726 ต่างระดับบางบอน   ถนนเอกชัย ไปสมุทรสาคร   ถนนเอกชัย ไปจอมทอง
20+750 ต่างระดับบางโคลัด ไม่มี   ถนนกัลปพฤกษ์ ไปบางแค, กำนันแม้น
23+500 ต่างระดับบางแค   ถนนเพชรเกษม ไปหนองแขม, อ้อมน้อย   ถนนเพชรเกษม ไปบางแค, ท่าพระ
28+106 ต่างระดับบางเชือกหนัง ไม่มี ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 ไปพรานนก
30+056 ต่างระดับฉิมพลี       ถนนบรมราชชนนี ไปศาลายา, นครชัยศรี       ถนนบรมราชชนนี ไปตลิ่งชัน, พระปิ่นเกล้า
~32+000 ไม่มี   ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ไปดินแดง, บางนา, แจ้งวัฒนะ
นนทบุรี 35+300 ต่างระดับบางคูเวียง ไม่มี   ถนนนครอินทร์ ไปสะพานพระราม 5, แคราย
41+108 ต่างระดับบางใหญ่   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 ไป นครปฐม, บ้านโป่ง, กาญจนบุรี   ถนนรัตนาธิเบศร์ ไปสะพานพระนั่งเกล้า, แคราย
48+196 แยกบางบัวทอง   ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไปไทรน้อย   ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไปบางบัวทอง
51+053 ต่างระดับบางบัวทอง   ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ไปสุพรรณบุรี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ไปสะพานนนทบุรี
ปทุมธานี 63+037 ต่างระดับลาดหลุมแก้ว   ถนนปทุมธานี-บางเลน ไปบางเลน   ถนนปทุมธานี-บางเลน ไปปทุมธานี
71+206 ต่างระดับสามโคก   ถนนสามโคก–เสนา ไปเสนา   ถนนสามโคก–เสนา ไปสามโคก
74+675 สะพานเชียงราก ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
พระนครศรีอยุธยา 75+956   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3309 ไปบางไทร   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3309 ไปปทุมธานี
78+800 ไม่มี   ทางพิเศษอุดรรัถยา ไปปากเกร็ด
80+516 ต่างระดับเชียงรากน้อย   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ไปอยุธยา   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ไปปทุมธานี
84+127 ต่างระดับบางปะอิน (1)       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ไปอยุธยา, อ่างทอง ไม่มี
    ถนนพหลโยธิน ไปต่างระดับบางปะอิน (2), วังน้อย, หินกอง, สระบุรี   ถนนพหลโยธิน ไปรังสิต, กรุงเทพฯ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แม่แบบ:ป้ายหมายเลขทางออกแก้ไข

ทางออก กม. 6 บริเวณทางหลวงแผ่นดิน
ทางออก 17C บริเวณทางพิเศษ
ทางออก ตอ. 2-01 บริเวณทางพิเศษสายศรีรัช
ทางออก 12 บริเวณทางหลวงพิเศษ
ทางออก 21 บริเวณทางหลวงพิเศษ (เก็บค่าผ่านทาง)

รายชื่อทางแยก/ถนนพระรามที่ 2แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ทิศทาง: ธนบุรี-ปากท่อ
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกบางปะแก้ว   ถนนสุขสวัสดิ์ ไป พระประแดง   ถนนสุขสวัสดิ์ ไป จอมทอง, ดาวคะนอง
ต่างระดับดาวคะนอง   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไป สะพานพระราม 9 ไม่มี
แยกหัวกระบือ ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ไป วัดหัวกระบือ ถนนบางขุนเทียน ไป เอกชัย, บางบอน
9+747 ต่างระดับบางขุนเทียน     ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ไป พระประแดง, บางพลี, เชื่อมต่อ   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก)     ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ไป บางแค, บางบัวทอง
สมุทรสาคร 16+700 สค.2004 ทางหลวงชนบท สค.2004 ไป บ.พันท้ายนรสิงห์ ไม่มี
20+200 สค.2032 ทางหลวงชนบท สค.2032 ไป บ.โคกขาม ไม่มี
21+431 ต่างระดับเอกชัย   ถนนเอกชัย เข้าเมืองสมุทรสาคร   ถนนเอกชัย ไป บางบอน
27+954 ต่างระดับสมุทรสาคร   ถนนเศรษฐกิจ 1 เข้าเมืองสมุทรสาคร   ถนนเศรษฐกิจ 1 ไป กระทุ่มแบน, ศาลายา, บรรจบถนนบรมราชชนนี
30+275   ถนนเอกชัย ไป มหาชัย, เข้าสมุทรสาคร ไม่มี
31+000 สะพาน ข้ามแม่น้ำท่าจีน
31+400 ไม่มี สค.2013 ทางหลวงชนบท สค.2013 ไป บ.เกาะ
35+200 ไม่มี สค.2037 ทางหลวงชนบท สค.2037 ไป บ.บางยาง
35+200 สค.2041 ทางหลวงชนบท สค.2041 ไป ชายทะเลบ้านบางกระเจ้า ไม่มี
38+377 แยกบ้านแพ้ว ไม่มี   ทล.375 ไป อ.บ้านแพ้ว, นครปฐม
42+575 ไม่มี   ทล.3274 ไป ต.ยกกระบัตร, บรรจบ ทล.3403 และ ทล.3404
44+000 ไม่มี สค.2006 ทางหลวงชนบท สค.2006 ไป บ.ลาดใหญ่, บรรจบ ถนนพระรามที่ 2 (กม. ที่ 57+700)
46+300 ไม่มี สค.2055 ทางหลวงชนบท สค.2055 เข้าเมืองสมุทรสงคราม, บรรจบ ทล.3092
สมุทรสงคราม 57+700 ไม่มี สค.2006 ทางหลวงชนบท สค.2006 ไปบรรจบ ถนนพระรามที่ 2 (กม. ที่ 44+000)
60+900 ไม่มี สส.ถ1-XXXX ทางหลวงท้องถิ่น สายเอกชัย-พระรามที่ 2 ไปบรรจบ ทล.3643 และ ทล.3092
สส.2003 ทางหลวงชนบท สส.2003 ไป ดอนหอยหลอด ไม่มี
63+020 ต่างระดับสมุทรสงคราม ไม่มี   ทล.3301 เข้าเมืองสมุทรสงคราม, ไป อ.ดำเนินสะดวก (เชื่อมต่อ   ทล.325)
สส.ถ2-XXXX ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ไป ดอนหอยหลอด ไม่มี
66+290 สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ข้ามแม่น้ำแม่กลอง
ราชบุรี 83+125 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3088 ไป อ.ปากท่อ, เข้าเมืองราชบุรี ไม่มี
84+041 ต่างระดับวังมะนาว     ถนนเพชรเกษม ไป อ.ปากท่อ, เข้าเมืองราชบุรี     ถนนเพชรเกษม ไป เข้าเมืองเพชรบุรี, ชะอำ, หัวหิน
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

รายชื่อทางแยก/ทล.366แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366 (ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี) ทิศทาง:
ตามเข็มนาฬิกา (ด้านซ้าย: ออกจากเมือง, ด้านขวา: เข้าเมือง)
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ลพบุรี 0+000 แยกเลี่ยงเมือง   ถนนพหลโยธิน จาก สระบุรี   ถนนพหลโยธิน จากเมืองลพบุรี
สบ.4047 ทางหลวงชนบท สบ.4047 ไป อ.หนองโดน สบ.4047 ทางหลวงชนบท สบ.4047 เข้าเมืองลพบุรี
5+641 สะพาน ข้ามทางรถไฟ
ไม่มี ลบ.3063 ทางหลวงชนบท ลบ.3063 ไปบรรจบ ทล.3196
แยกโพธิ์เก้าต้น   ทล.3196 ไป อ่างทอง   ทล.3196 เข้าเมืองลพบุรี
สะพาน ข้ามแม่น้ำลพบุรี
ลบ.4021 ทางหลวงชนบท ลบ.4021 ไป อ.บ้านแพรก ลบ.4021 ทางหลวงชนบท ลบ.4021 ไปบรรจบ ทล.3196
แยกบ่อเงิน ลบ.4003 ทางหลวงชนบท ลบ.4003 ไป บ.ม่วง, อ่างทอง ลบ.4003 ทางหลวงชนบท ลบ.4003 เข้าเมืองลพบุรี
19+310 แยกสนามไชย   ทล.311 ไป สิงห์บุรี   ทล.311 เข้าเมืองลพบุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

รายชื่อทางแยก/ทล.3208แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3208 ทิศทาง: เขาวัง–เหมืองผาปกค้างคาว
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  เขาวัง–น้ำพุ
ราชบุรี 0+000 แยกห้วยไผ่ เชื่อมต่อจาก: จาก ราชบุรี
    ถนนเพชรเกษม จาก เพชรบุรี     ถนนเพชรเกษม จาก นครปฐม
40+662 วงเวียนชัฎป่าหวาย   ทล.3206 ไป อ.บ้านคา, บ.น้ำพุ, บ.โป่งกระทิง   ทล.3206 ไป อ.สวนผึ้ง, อ.จอมบึง
ตรงไป: ถนนเฉลิมพระเกียรติ และ ซอยบ้านชัฏป่าหวาย 4 ไปเชื่อมต่อ ทล.3208
  น้ำพุ–เหมืองผาปกค้างคาว
ราชบุรี 41+062 แยกชัฎป่าหวาย เชื่อมต่อจาก:   ทล.3206 จาก อ.จอมบึง
  ทล.3206 จาก ราชบุรี, อ.บ้านคา, บ.น้ำพุ, บ.โป่งกระทิง ไม่มี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต
 1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/39-highways-agency-1 แผนที่ระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
 2. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/40-highways-agency-2 แผนที่ระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่ (ช่วงแม่จัน–กิ่วพร้าว)
 3. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/40-highways-agency-2 แผนที่ระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่ (ช่วงกิ่วพร้าว–เชียงแสน)
 4. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/51-highways-agency-13 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพ
 5. http://roadnet.doh.go.th/ ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม