ถนนรังสิต-นครนายก

ถนนรังสิต–นครนายก ซึ่งมีฐานะเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 เป็นถนนแนวตะวันตก–ตะวันออก เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก เป็นถนนขนาด 6–8 ช่องทางจราจรในเขตจังหวัดปทุมธานี และ 4 ช่องจราจรในเขตจังหวัดนครนายก ระยะทางตลอดทั้งสาย 74.811 กิโลเมตร โดยทางหลวงสายนี้ได้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าสู่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ถนนพหลโยธิน แล้วเข้าถนนสุวรรณศรที่ทางแยกต่างระดับหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ทำให้สามารถช่วยร่นระยะทางให้สั้นกว่าประมาณ 24 กิโลเมตร

Thai Highway-305.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305
ถนนรังสิต–นครนายก
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:74.81 กิโลเมตร (46.49 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2490 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ใน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 Thai Motorway-t9.svg ถ.กาญจนาภิเษก ใน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Thai Highway-352.svg ถ.ลำลูกกา−วังน้อย ใน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Thai Highway-33.svg ถ.สุวรรณศร (สายใน) และ ถ.เสนาพินิจ ใน อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-33.svg ถนนสุวรรณศร ใน อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ถนนรังสิต–นครนายกเริ่มต้นจากถนนพหลโยธิน ที่บริเวณทางแยกต่างระดับที่รังสิต ที่หลักกิโลเมตรที่ 32 ในท้องที่ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีแนวถนนเลียบไปกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก ที่ทางแยกต่างระดับธัญบุรีตรงหลักกิโลเมตรที่ 9 ตัดกับถนนลำลูกกา–วังน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352) ที่หลักกิโลเมตรที่ 14 และตัดกับทางหลวงชนบท ปท.3004 ที่หลักกิโลเมตรที่ 15 จากนั้นจึงเข้าเขตจังหวัดนครนายก โดยผ่านท้องที่อำเภอองครักษ์ ลอดใต้ทางรถไฟสายชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย จากนั้นจึงแยกออกจากแนวคลองรังสิตประยูรศักดิ์แล้วไปตัดกับถนนบางน้ำเปรี้ยว–องครักษ์ (ทางหลวงชนบท นย.3001) ที่ทางแยกองครักษ์ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 44 ข้ามคลองอุโมงค์ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 47 จากนั้นเริ่มต้นเลียบคลองฝั่งขวาแล้วจึงผ่านท้องที่อำเภอบ้านนา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3051 และในเขตอำเภอเมืองนครนายก ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3428 ที่หลักกิโลเมตรที่ 67 ตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนครนายกที่หลักกิโลเมตรที่ 70 ข้ามคลองฝั่งขวาแล้วไปตัดกับถนนบ้านสร้าง–นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076) ที่หลักกิโลเมตรที่ 72 (แยกสามสาว) และไปสิ้นสุดที่ถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) บริเวณทางแยกโรงพยาบาลในท้องที่อำเภอเมืองนครนายก รวมระยะทางทั้งหมด 74.811 กิโลเมตร

ในเขตจังหวัดปทุมธานีจะเรียกชื่อถนนนี้ว่า "ถนนรังสิต–นครนายก" ส่วนในเขตจังหวัดนครนายกจะเรียกชื่อถนนว่า "ถนนนครนายก–รังสิต" และถนนสายนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงตั้งแต่รังสิตถึงองครักษ์ เรียกว่า "ถนนรังสิต–องครักษ์" และช่วงตั้งต่อองครักษ์ต่อไปจนถึงยังนครนายกจะเรียกว่า "ถนนองครักษ์–นครนายก"

ทางแยกที่สำคัญแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 ทิศทาง: รังสิต–นครนายก
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  รังสิต–นครนายก
ปทุมธานี 0+000 ต่างระดับรังสิต เชื่อมต่อจาก:   ถนนรังสิต-ปทุมธานี ไป อ.ลาดหลุมแก้ว, เข้าเมืองปทุมธานี
  ทางยกระดับอุตราภิมุข ไป อ.คลองหลวง, อ.บางปะอิน   ทางยกระดับอุตราภิมุข ไป   ท่าอากาศยานดอนเมือง, ดินแดง
  ถนนพหลโยธิน ไป อ.คลองหลวง, อ.บางปะอิน   ถนนพหลโยธิน ไป อนุสรณ์สถานแห่งชาติ, บางเขน
7.700 แยกคลองสี่ ไม่มี   ถนนไสวประชาราษฎร์ บรรจบ   ถนนลำลูกกา
9.894 ต่างระดับธัญบุรี   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ไป บางปะอิน, วังน้อย   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ไป บางนา
15.145 แยกคลองหก (1)   ทล.352 ไป วังน้อย   ทล.352 ไป ลำลูกกา, มีนบุรี
16.000 แยกคลองหก (2) ไม่มี   ทางหลวงชนบท ปท.3004 ไปลำลูกกา, มีนบุรี
23.769 แยกคลองสิบ   ทล.3261 ไป อ.หนองแค ไม่มี
นครนายก 44.000 แยกองครักษ์ ไม่มี   ทล.3541 เชื่อมต่อจาก   ทางหลวงชนบท นย.3001 ไป อ.องครักษ์, อ.บางน้ำเปรี้ยว
58.345 แยกบางอ้อ   ทล.3051 ไป อ.บ้านนา   ทล.3051 ไป อ.องครักษ์
67.378 แยกมัฆวาน   ทล.3428 ไป ทล.33, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไม่มี
72.665 แยกสามสาว   ถนนรังสิต–นครนายก เข้าเมืองนครนายก, ปราจีนบุรี   ทางหลวงชนบท นย.3027 ไป บ.บางไพล
ตรงไป:   ทล.3076 ไป อ.บ้านสร้าง, ปราจีนบุรี
74.811 แยกนครนายก     ถนนสุวรรณศร ไป สระบุรี     ถนนสุวรรณศร ไป สระแก้ว, อรัญประเทศ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

  • ช่วงระหว่างรังสิตถึงจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352 อยู่ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงปทุมธานี
  • ช่วงระหว่างจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352 ถึงนครนายก อยู่ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนครนายก

สถานที่สำคัญที่ผ่านแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข