อำเภอบ้านนา

อำเภอในจังหวัดนครนายก ประเทศไทย

บ้านนา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครนายก ภาคกลางของประเทศไทย

อำเภอบ้านนา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Ban Na
โรงเรียนเตรียมทหาร
คำขวัญ: 
หลวงพ่อเกิดพระขลัง มั่งคั่งการค้า
ระบำบ้านนาคู่เมือง ลือเลื่องงานสงกรานต์
ถิ่นฐานเกษตรกรรม งามเลิศน้ำตกกะอาง
แผนที่จังหวัดนครนายก เน้นอำเภอบ้านนา
แผนที่จังหวัดนครนายก เน้นอำเภอบ้านนา
พิกัด: 14°16′0″N 101°3′41″E / 14.26667°N 101.06139°E / 14.26667; 101.06139
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครนายก
พื้นที่
 • ทั้งหมด388.4 ตร.กม. (150.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด69,269 คน
 • ความหนาแน่น178.35 คน/ตร.กม. (461.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 26110
รหัสภูมิศาสตร์2603
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบ้านนา หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก 26110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอบ้านนามีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า อำเภอท่าช้าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบ้านนา เมื่อปี พ.ศ. 2446 ตามประวัติอำเภอนี้เคยเป็นแขวงเมืองนครนายก ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยเฉพาะท้องที่อำเภอบ้านนาเคยเป็นที่ตั้งกองโพนช้างหรือกองจับช้างป่าไว้เป็นพาหนะสำคัญในการทำศึกสงครามมาแต่สมัยโบราณ ปรากฏว่ายังมีหลักฐานอยู่ที่บ้านมะเฟือง ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา ซึ่งในอดีตเมื่อ 30 กว่าปี หมู่บ้านนี้มีชื่อเรียกว่า "โรงช้าง" และยังมีเศษเสาโรงช้างของกรมพาหนะคชบาล เหลือซากอยู่เป็นหลักฐาน แต่ในปัจจุบันเสาโรงช้างได้ชำรุดผุพังไปจนหมดสิ้นแล้ว

อำเภอบ้านนาเคยโอนไปขึ้นอยู่กับจังหวัดสระบุรีครั้งหนึ่ง เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกจังหวัดนครนายกโดยให้อำเภอต่าง ๆ ไปขึ้นอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรี ยกเว้นอำเภอบ้านนาให้ไปขึ้นกับจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนครนายกขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 อำเภอบ้านนาจึงได้กลับมาขึ้นกับจังหวัดนครนายกจนกระทั่งปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอบ้านนาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 116 หมู่บ้าน

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[1]
1. บ้านนา Ban Na
11
8,142
2. บ้านพร้าว Ban Phrao
12
5,219
3. บ้านพริก Ban Phrik
12
10,714
4. อาษา Asa
8
2,520
5. ทองหลาง Thonglang
8
5,044
6. บางอ้อ Bang O
14
4,080
7. พิกุลออก Phikun Ok
12
5,729
8. ป่าขะ Pa Kha
13
8,802
9. เขาเพิ่ม Khao Phoem
16
8,229
10. ศรีกะอาง Si Ka-ang
10
10,530

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอบ้านนาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ้านนา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านนาและบางส่วนของตำบลพิกุลออก
 • เทศบาลตำบลพิกุลออก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิกุลออก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านนา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านนา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านนา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านพร้าวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านพริกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอาษา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาษาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทองหลางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางอ้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าขะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาเพิ่มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีกะอางทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว แก้

 • น้ำตกกะอาง

ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีกะอาง จากตัวเมืองไปตามถนนสุวรรณศรถึงอำเภอบ้านนา เยื้องกับสถานีตำรวจภูธรบ้านนา มีถนนแยกไปน้ำตกกะอางระยะทาง 11 กิโลเมตร ลักษณะเป็นลานหินกว้าง มีน้ำตกไหลผ่านตามช่องหิน นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงมีพระพุทธรูปปางสมาธิก่อด้วยอิฐประดิษฐานอยู่บนเนินเขา และมีสถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ตั้งอยู่ด้วย

 • พระพุทธบาท 4 รอย

ประดิษฐาน ณ มณฑป วัดทองย้อย เป็นโบราณสถานอันเก่าแก่ มีคุณค่าทางศิลปะซึ่งแสดงถึงความประณีตงดงามในการประดิษฐ์ และการหล่อของฝีมือช่างไทยสมัยโบราณ โดยทางวัดจะจัดให้มีงานนมัสการทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

สถานศึกษา แก้

ชื่อย่อ รร.ตท.(อังกฤษ: Armed Forces Academies Preparatory School ) เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

อ้างอิง แก้

 1. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.