เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เทศบาลเมืองในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2550 และยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2554

บึงยี่โถ
ตราอย่างเป็นทางการของบึงยี่โถ
ตรา
คำขวัญ: 
เมืองน่าอยู่ การศึกษาดี การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บึงยี่โถ ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
บึงยี่โถ
บึงยี่โถ
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°59′42″N 100°40′07″E / 13.99500°N 100.66861°E / 13.99500; 100.66861
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอธัญบุรี
ตำบลบึงยี่โถ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีรังสรรค์ นันทกาวงศ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด15.393 ตร.กม. (5.943 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด32,321 คน
 • ความหนาแน่น2,099.72 คน/ตร.กม. (5,438.2 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์0 2991 6636-8
โทรสาร0 2991 6636-8 ต่อ 205
เว็บไซต์www.buengyitho.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ตำบลบึงยี่โถ
อักษรไทยตำบลบึงยี่โถ
อักษรโรมันTambon Bueng Yitho
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอธัญบุรี
รหัสไปรษณีย์12130
รหัสภูมิศาสตร์130302
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงยี่โถ ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลบึงยี่โถ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บึงยี่โถตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล มีโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนหลากหลายอาชีพ ลักษณะโดยรวมเป็นชุมชนเมือง ประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

 • ทางซ้ายมือ (รวงข้าว) หมายถึง การทำนา ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ
 • ทางขวามือ (ต้นยี่โถ) หมายถึง ไม้พุ่มขนาดกลาง ใบแคบเรียวแหลมเนื้อใบค่อนข้างหนาและแข็งเป็นสีขาว ดอกออกเป็นช่อแน่นตามปลาย มีกลีบดอก 5 ดอก ออกตลอดปี มีสีแดง ชมพู ขาว เป็นไม้ประดับกลางแจ้ง ในอดีตมีมากในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ จึงตั้งชื่อว่า "ตำบลบึงยี่โถ"
 • ดอกบัว หมายถึง พื้นที่ในเขตจังหวัดปทุมธานีที่ทุกอำเภอในเขตจังหวัดจะมีดอกบัว และดอกบัวตูม 4 ดอก หมายถึง จำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่บ้านดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
 • ลายไทย หมายถึง จำนวนวัดในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ จำนวน 2 วัด คือ วัดมูลจินดารามและวัดเขียนเขต

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถตั้งอยู่ทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ภาคกลางของประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอธัญบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งทิศใต้ หน้าหมู่บ้านทิวสน คลอง 3 ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี

เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถมีเนื้อที่ทั้งหมด 15.393 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,892 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศ ติดต่อกับ พื้นที่รับผิดชอบของ
เหนือ ตำบลคลองสามและตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง อบต.คลองสาม และ อบต.คลองสี่
ใต้ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย
ตะวันออก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี เทศบาลตำบลธัญบุรี
ตะวันตก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต

ภูมิประเทศแก้ไข

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไหลผ่านกลางพื้นที่เป็นเส้นแบ่งเขตโดยธรรมชาติ โดยหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 อยู่ทางทิศเหนือ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1 อยู่ทางทิศใต้มีแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมต่อคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผ่านประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ และพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปยังจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร

เขตการปกครองแก้ไข

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 4 และมีชุมชนทั้งหมด 35 ชุมชน

เศรษฐกิจแก้ไข

อาชีพของประชากรในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ ประกอบไปด้วยอาชีพการเกษตร รับจ้าง ค้าขาย และประกอบอาชีพอื่น ๆ

เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถเป็นอาณาเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร การสัญจรสะดวก มีการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ทำให้ที่ดินในพื้นที่มีราคาสูง ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีอยู่เดิมหันมาประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวแก้ไข

 1. สวนสนุกดรีมเวิลด์
 2. สวนทวดจีบ (คลอง 4)
 3. ไหว้พระยืนองค์ใหญ่ สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ให้อาหารปลา ที่วัดมูลจินดาราม หมู่ที่ 3
 4. ไหว้พระ และชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) หมู่ที่ 2 ติดกับถนนรังสิต - นครนายก
 5. สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี (ฺBGFC)

การศึกษาแก้ไข

ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีโรงเรียนระดับประถมจนถึงมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่งคือ

 1. โรงเรียนวัดเขียนเขต ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบึงยี่โถ
 2. โรงเรียนวัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ
 3. โรงเรียนโชคชัยรังสิต

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 แห่งคือ

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมูลจินดาราม (ศูนย์ที่ 1)
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขียนเขต (ศูนย์ที่ 2)
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่บ้านฟ้ารังสิต (ศูนย์ที่ 3)
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่บ้านอยู่เจริญ (ศูนย์ที่ 4)

มีโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลบึงยี่โถ 3 แห่ง คือ

 1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 1 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านฟ้ารังสิต หมู่ที่ 3
 2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 2 ตั้งอยู่ในซอยวัดเขียนเขต ติดกับโรงเรียนวัดเขียนเขต
 3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 3 ตั้งอยู่ที่วัดมูลจินดาราม ติดกับโรงเรียนวัดมูลจินดาราม

มีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง คือ

 1. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (หมู่ที่ 2 ต.บึงยี่โถ)

การสาธารณสุขแก้ไข

เทศบาลเมืองบึงยี่โถมีศูนย์บริการสุขภาพชุมชน 3 แห่ง คือ

 1. ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนที่ 1 ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ หมู่ที่ 1
 2. ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนที่ 2 ตั้งอยู่ที่ บริเวณวัดมูลจินดาราม หมู่ที่ 3
 3. ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนที่ 3 ตั้งอยู่ที่ บริเวณวัดเขียนเขต ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ 2 (ถ่ายโอนจากสถานีอนามัยเดิม)

การขนส่งแก้ไข

เทศบาลเมืองบึงยี่โถเป็นพื้นที่อยู่ในเขตปริมณฑล การสัญจรไปมาสะดวกมีถนนสายหลักที่สำคัญคือ ถนนรังสิต-นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ซึ่งแยกจากถนนพหลโยธิน ช่วงตำบลประชาธิปัตย์ ผ่านพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ และตำบลอื่น ๆ ในอำเภอธัญบุรี ไปอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

อ้างอิงแก้ไข

 1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบึงยี่โถ". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข