เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เทศบาลเมืองในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2550 และยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ภาพมุมสูงของสวนสนุกดรีมเวิลด์
ภาพมุมสูงของสวนสนุกดรีมเวิลด์
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ตรา
คำขวัญ: 
เมืองน่าอยู่ การศึกษาดี การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนที่
ทม.บึงยี่โถตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี
ทม.บึงยี่โถ
ทม.บึงยี่โถ
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
พิกัด: 13°59′42.1″N 100°40′07.6″E / 13.995028°N 100.668778°E / 13.995028; 100.668778
ประเทศ ไทย
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอธัญบุรี
จัดตั้ง
 •  • 2 มีนาคม 2538 (อบต.บึงยี่โถ)
 •  • 1 สิงหาคม 2550 (ทต.บึงยี่โถ)
 •  • 25 พฤศจิกายน 2554 (ทม.บึงยี่โถ)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีรังสรรค์ นันทกาวงศ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด15.393 ตร.กม. (5.943 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[1]
 • ทั้งหมด32,988 คน
 • ความหนาแน่น2,143.05 คน/ตร.กม. (5,550.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04130302
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ซอยรังสิต-นครนายก 70 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์www.buengyitho.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ตำบลบึงยี่โถ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Bueng Yitho
ประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอธัญบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด15.393 ตร.กม. (5.943 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด32,988 คน
 • ความหนาแน่น2,143.05 คน/ตร.กม. (5,550.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 12130
รหัสภูมิศาสตร์130302
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงยี่โถ ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้รับการจัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลบึงยี่โถ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล มีโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนหลากหลายอาชีพ ลักษณะโดยรวมเป็นชุมชนเมือง ประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว

ตราสัญลักษณ์ แก้

 • ทางซ้ายมือ (รวงข้าว) หมายถึง การทำนา ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ
 • ทางขวามือ (ต้นยี่โถ) หมายถึง ไม้พุ่มขนาดกลาง ใบแคบเรียวแหลมเนื้อใบค่อนข้างหนาและแข็งเป็นสีขาว ดอกออกเป็นช่อแน่นตามปลาย มีกลีบดอก 5 ดอก ออกตลอดปี มีสีแดง ชมพู ขาว เป็นไม้ประดับกลางแจ้ง ในอดีตมีมากในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ จึงตั้งชื่อว่า "ตำบลบึงยี่โถ"
 • ดอกบัว หมายถึง พื้นที่ในเขตจังหวัดปทุมธานีที่ทุกอำเภอในเขตจังหวัดจะมีดอกบัว และดอกบัวตูม 4 ดอก หมายถึง จำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่บ้านดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
 • ลายไทย หมายถึง จำนวนวัดในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ จำนวน 2 วัด คือ วัดมูลจินดารามและวัดเขียนเขต

ภูมิศาสตร์ แก้

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถตั้งอยู่ทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ภาคกลางของประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอธัญบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งทิศใต้ หน้าหมู่บ้านทิวสน คลอง 3 ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี

เทศบาลเมืองบึงยี่โถมีอาณาเขตครอบคลุมตำบลบึงยี่โถทั้งตำบล มีเนื้อที่ทั้งหมด 15.393 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,892 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศ ติดต่อกับ พื้นที่รับผิดชอบของ
เหนือ ตำบลคลองสามและตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง อบต.คลองสาม และ อบต.คลองสี่
ใต้ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย
ตะวันออก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี เทศบาลตำบลธัญบุรี
ตะวันตก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต

ภูมิประเทศ แก้

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไหลผ่านกลางพื้นที่เป็นเส้นแบ่งเขตโดยธรรมชาติ โดยหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 อยู่ทางทิศเหนือ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1 อยู่ทางทิศใต้มีแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมต่อคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผ่านประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ และพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปยังจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร

เขตการปกครอง แก้

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 4 และมีชุมชนทั้งหมด 35 ชุมชน

เศรษฐกิจ แก้

อาชีพของประชากรในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ ประกอบไปด้วยอาชีพการเกษตร รับจ้าง ค้าขาย และประกอบอาชีพอื่น ๆ

เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถเป็นอาณาเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร การสัญจรสะดวก มีการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ทำให้ที่ดินในพื้นที่มีราคาสูง ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีอยู่เดิมหันมาประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น

แหล่งท่องเที่ยว แก้

 1. สวนสนุกดรีมเวิลด์
 2. สวนทวดจีบ (คลอง 4)
 3. วัดมูลจินดาราม (หมู่ที่ 3)
 4. วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) (หมู่ที่ 2) ติดกับถนนรังสิต-นครนายก
 5. บีจีสเตเดียม สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด

การศึกษา แก้

ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีโรงเรียนระดับประถมจนถึงมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่งคือ

 1. โรงเรียนวัดเขียนเขต ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบึงยี่โถ
 2. โรงเรียนวัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ
 3. โรงเรียนโชคชัยรังสิต

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 แห่งคือ

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมูลจินดาราม (ศูนย์ที่ 1)
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขียนเขต (ศูนย์ที่ 2)
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่บ้านฟ้ารังสิต (ศูนย์ที่ 3)
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่บ้านอยู่เจริญ (ศูนย์ที่ 4)

มีโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 3 แห่ง คือ

 1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 1 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านฟ้ารังสิต หมู่ที่ 3
 2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 2 ตั้งอยู่ในซอยวัดเขียนเขต ติดกับโรงเรียนวัดเขียนเขต
 3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 3 ตั้งอยู่ที่วัดมูลจินดาราม ติดกับโรงเรียนวัดมูลจินดาราม

มีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง คือ

 1. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (หมู่ที่ 2 ตำบลบึงยี่โถ)

การสาธารณสุข แก้

เทศบาลเมืองบึงยี่โถมีศูนย์บริการสุขภาพชุมชน 3 แห่ง คือ

 1. ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนที่ 1 ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ หมู่ที่ 1
 2. ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนที่ 2 ตั้งอยู่ที่ บริเวณวัดมูลจินดาราม หมู่ที่ 3
 3. ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนที่ 3 ตั้งอยู่ที่ บริเวณวัดเขียนเขต ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ 2 (ถ่ายโอนจากสถานีอนามัยเดิม)

การขนส่ง แก้

เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถเป็นพื้นที่อยู่ในเขตปริมณฑล การสัญจรไปมาสะดวกมีถนนสายหลักที่สำคัญคือ ถนนรังสิต-นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ซึ่งแยกจากถนนพหลโยธิน ช่วงตำบลประชาธิปัตย์ ผ่านพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ และตำบลอื่น ๆ ในอำเภอธัญบุรี ไปอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

อ้างอิง แก้

 1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบึงยี่โถ". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้