ถนนรังสิต-นครนายก

ถนนรังสิต–นครนายก ซึ่งมีฐานะเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 สายต่างระดับรังสิต–นครนายก เป็นถนนแนวตะวันตก–ตะวันออก เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก เป็นถนนขนาด 6–8 ช่องทางจราจรในเขตจังหวัดปทุมธานี และ 4 ช่องจราจรในเขตจังหวัดนครนายก ระยะทางตลอดทั้งสาย 74.811 กิโลเมตร โดยทางหลวงสายนี้ได้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าสู่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ถนนพหลโยธิน แล้วเข้าถนนสุวรรณศรที่ทางแยกต่างระดับหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ทำให้สามารถช่วยร่นระยะทางให้สั้นกว่าประมาณ 24 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305
ถนนรังสิต–นครนายก
แผนที่
รพ มศว องครักษ์.jpg
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว74.811 กิโลเมตร (46.485 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2490–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ถ.พหลโยธิน ใน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
  ถ.กาญจนาภิเษก ใน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ถ.ลำลูกกา−วังน้อย ใน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ถ.สุวรรณศร (สายใน) และ ถ.เสนาพินิจ ใน อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
ปลายทางทิศตะวันออก ถนนสุวรรณศร ใน อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้

ถนนรังสิต–นครนายกเริ่มต้นจากถนนพหลโยธิน ที่บริเวณทางแยกต่างระดับที่รังสิต ที่หลักกิโลเมตรที่ 32 ในท้องที่ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีแนวถนนเลียบไปกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก ที่ทางแยกต่างระดับธัญบุรีตรงหลักกิโลเมตรที่ 9 ตัดกับถนนลำลูกกา–วังน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352) ที่หลักกิโลเมตรที่ 14 และตัดกับทางหลวงชนบท ปท.3004 ที่หลักกิโลเมตรที่ 15 จากนั้นจึงเข้าเขตจังหวัดนครนายก โดยผ่านท้องที่อำเภอองครักษ์ ลอดใต้ทางรถไฟสายชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย จากนั้นจึงแยกออกจากแนวคลองรังสิตประยูรศักดิ์แล้วไปตัดกับถนนบางน้ำเปรี้ยว–องครักษ์ (ทางหลวงชนบท นย.3001) ที่ทางแยกองครักษ์ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 44 ข้ามคลองอุโมงค์ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 47 จากนั้นเริ่มต้นเลียบคลองฝั่งขวาแล้วจึงผ่านท้องที่อำเภอบ้านนา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3051 และในเขตอำเภอเมืองนครนายก ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3428 ที่หลักกิโลเมตรที่ 67 ตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนครนายกที่หลักกิโลเมตรที่ 70 ข้ามคลองฝั่งขวาแล้วไปตัดกับถนนบ้านสร้าง–นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076) ที่หลักกิโลเมตรที่ 72 (แยกสามสาว) และไปสิ้นสุดที่ถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) บริเวณทางแยกโรงพยาบาลในท้องที่อำเภอเมืองนครนายก รวมระยะทางทั้งหมด 74.811 กิโลเมตร

ในเขตจังหวัดปทุมธานีจะเรียกชื่อถนนนี้ว่า "ถนนรังสิต–นครนายก" ส่วนในเขตจังหวัดนครนายกจะเรียกชื่อถนนว่า "ถนนนครนายก–รังสิต" และถนนสายนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงตั้งแต่รังสิตถึงองครักษ์ เรียกว่า "ถนนรังสิต–องครักษ์" และช่วงตั้งต่อองครักษ์ต่อไปจนถึงยังนครนายกจะเรียกว่า "ถนนองครักษ์–นครนายก"

ทางแยกที่สำคัญ

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 ทิศทาง: รังสิต–นครนายก
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  รังสิต–นครนายก
ปทุมธานี 0+000 ต่างระดับรังสิต เชื่อมต่อจาก:   ถนนรังสิต-ปทุมธานี ไป อำเภอลาดหลุมแก้ว, เข้าเมืองปทุมธานี
  ทางยกระดับอุตราภิมุข ไป อำเภอคลองหลวง, อำเภอบางปะอิน   ทางยกระดับอุตราภิมุข ไป   ท่าอากาศยานดอนเมือง, ดินแดง
  ถนนพหลโยธิน ไป อำเภอคลองหลวง, อ.บางปะอิน   ถนนพหลโยธิน ไป อนุสรณ์สถานแห่งชาติ, บางเขน
7+700 แยกคลองสี่ ไม่มี   ถนนไสวประชาราษฎร์ (ถนนพระองค์เจ้าสาย) บรรจบ   ถนนลำลูกกา
9+894 ต่างระดับธัญบุรี     ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ไป อำเภอบางปะอิน, อำเภอวังน้อย     ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ไป บางนา
15+145 แยกคลองหก (1)   ทล.352 ไป อำเภอวังน้อย   ทล.352 ไป อำเภอลำลูกกา, มีนบุรี
16+000 แยกคลองหก (2) ไม่มี   ถนนพันธ์แฉล้มอุทิศ (ทางหลวงชนบท ปท.3004) ไป อำเภอลำลูกกา, มีนบุรี
23+769 แยกคลองสิบ   ทล.3261 ไป อำเภอหนองแค ไม่มี
25+850   ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ไป อำเภอวังน้อย, อยุธยา   ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ไป ถนนลำลูกกา, อำเภอบางเสาธง
นครนายก 44+000 แยกองครักษ์ ไม่มี   ทล.3541 เข้าอำเภอองครักษ์, บรรจบ   ทางหลวงชนบท นย.3001
58+345 แยกบางอ้อ   ทล.3051 ไป อำเภอบ้านนา   ทล.3051 ไป อำเภอองครักษ์
  ทางพิเศษฉลองรัช ไป ถนนมิตรภาพ อำเภอบ้านนา, สระบุรี   ทางพิเศษฉลองรัช ไป อำเภอองครักษ์, อำเภอลำลูกกา , ถนนรามอินทรา , ถนนพระราม 9
67+378 แยกมัฆวาน   ทล.3428 ไป ทล.33, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไม่มี
≈69+900 แยกสุพรรณิการ์ นย.2011 ถนนสุพรรณิการ์ (ทางเลี่ยงเมืองนครนายก) ไป เขื่อนขุนด่านปราการชล ไม่มี
72+665 แยกสามสาว   ถนนรังสิต–นครนายก เข้าเมืองนครนายก, ปราจีนบุรี   ทางหลวงชนบท นย.3027 ไป บ้านบางไพล
ตรงไป:   ทล.3076 ไป อำเภอบ้านสร้าง, ปราจีนบุรี
74+811 แยกนครนายก นย.ถ 2-XXXX ถนนสุวรรณศร (สายใน) ไป   ถนนสุวรรณศร (แยกสุวรรณศร)   ถนนเสนาพินิจ เข้าเมืองนครนายก
ตรงไป: นย.ถ 2-XXXX ถนนสุวรรณศร (สายใน) ไป   ถนนสุวรรณศร (แยกโรงพยาบาล)
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

รถประจำทาง

แก้
 • สาย 58 ของบริษัท ขนส่ง จำกัด (รถร่วมบริการ) ซึ่งมีการเดินรถหลายเส้นทางได้แก่
  • กรุงเทพฯ - องครักษ์ - นครนายก (รถตู้และรถมินิบัส)
  • กรุงเทพฯ - องครักษ์ - บ้านนา (รถตู้)
 • สาย 187 รังสิตคลองสาม - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ของบริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด
 • สาย 354 รังสิต - บ้านนา ของบริษัท สหมิตรยนตรกิจ จำกัด (รถตู้และรถมินิบัส)
 • สาย 381 ของบริษัท ธัญบุรีขนส่ง จำกัด ซึ่งมีการเดินรถหลายเส้นทางได้แก่
  • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - มศว.องครักษ์ (รถเมล์, รถตู้และรถมินิบัส)
  • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - เคหะคลองหก (รถสองแถว) (ป้ายเหลือง)
  • ตลาดรังสิต - รังสิตคลองหก (รถสองแถว) (ป้ายแดง)
 • สาย 538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ทางด่วน - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - โรงพยาบาลสงฆ์ ของบริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด
 • สาย 559 รังสิต - ทางด่วน - สวนสยาม - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด
 • สาย 920 กรุงเทพฯ - องครักษ์ - ปราจีนบุรี ของบริษัท ขนส่ง จำกัด (รถร่วมบริการ) (รถตู้และรถมินิบัส)
 • สาย 921 ของบริษัท ขนส่ง จำกัด (รถร่วมบริการ) ซึ่งมีการเดินรถหลายเส้นทางได้แก่
  • กรุงเทพฯ - องครักษ์ - ตลาดโรงเกลือ (รถบัสปรับอากาศชั้น 1 รถตู้และรถมินิบัส)
  • กรุงเทพฯ - องครักษ์ - ปราจีนบุรี - ประจันตคาม (รถตู้)
  • กรุงเทพฯ - องครักษ์ - กบินทร์บุรี (รถตู้และรถมินิบัส)
  • กรุงเทพฯ - องครักษ์ - กบินทร์บุรี - บ้านโคกอุดม (รถตู้)
  • กรุงเทพฯ - องครักษ์ - ปักธงชัย (รถตู้และรถมินิบัส)
  • กรุงเทพฯ - องครักษ์ - สระแก้ว (รถตู้)
  • กรุงเทพฯ - องครักษ์ - วังสมบูรณ์ (รถตู้)
  • กรุงเทพฯ - องครักษ์ - อรัญประเทศ (รถตู้)
 • สาย 967 ของบริษัท ขนส่ง จำกัด (รถร่วมบริการ) ซึ่งมีการเดินรถหลายเส้นทางได้แก่
  • กรุงเทพฯ - องครักษ์ - น้ำตกนางรอง (รถตู้)
  • กรุงเทพฯ - องครักษ์ - เขื่อนขุนด่านปราการชล (รถตู้)
 • สาย 1154 ของบริษัท ธัญบุรีขนส่ง จำกัด ซึ่งมีการเดินรถหลายเส้นทางได้แก่
  • ท่ารถบ้านนา (รังสิต) - รังสิตคลองสาม - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
  • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - หมู่บ้านพฤกษา 12
  • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - หมู่บ้านพฤกษา 13
  • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - หมู่บ้านพฤกษา B
 • สาย 1156 ของบริษัท ธัญบุรีขนส่ง จำกัด ซึ่งมีการเดินรถหลายเส้นทางได้แก่
  • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - มทร.ธัญบุรี ประตู 1 (รถมินิบัส)
  • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - มทร.ธัญบุรี ประตู 3 (รถตู้)
  • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - หมู่บ้านมาลีรมย์ 5 (รถตู้) (รถเสริมพิเศษ)
  • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - หมู่บ้านแก้วขวัญ (รถตู้)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แก้
 • ช่วงระหว่างรังสิตถึงจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352 อยู่ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงปทุมธานี
 • ช่วงระหว่างจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352 ถึงนครนายก อยู่ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนครนายก

สถานที่สำคัญที่ผ่าน

แก้

สถานที่สำคัญบนถนนรังสิต-นครนายก ช่วงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ นับรวมสถานที่ในฝั่งเลียบคลองรังสิตฯด้วย

• จังหวัดปทุมธานี

• จังหวัดนครนายก

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้