ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350 สายรัชดาภิเษก–รามอินทรา เป็นเส้นทางการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร มีจุดเริ่มต้นโครงการจากถนนรัชดาภิเษก ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในท้องที่แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร ไปตัดกับถนนโชคชัย 4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์ ถนนกาญจนาภิเษก และไปสิ้นสุดที่ถนนรามอินทราในท้องที่แขวงคันนายาว เขตคันนายาว (แต่ในปัจจุบันได้ก่อสร้างเพียงช่วงถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนรามอินทราเท่านั้น) โดยก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 แล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2551 (เปิดการจราจรปี พ.ศ. 2552) เพื่อช่วยลดการจราจรของถนนรามอินทรา[1][2]

Thai Highway-350.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:4.406 กิโลเมตร (2.738 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
ประวัติ:สร้าง พ.ศ. 2549
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-351.svg ถนนประเสริฐมนูกิจ ใน กรุงเทพมหานคร
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-304.svg ถนนรามอินทรา ใน กรุงเทพมหานคร
ระบบทางหลวง

ปัจจุบัน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350 ช่วงถนนรัชดาภิเษกถึงถนนประเสริฐมนูกิจ ระยะทางประมาณ 7-8 กิโลเมตร เป็นช่วงที่ยังไม่ได้ก่อสร้างและมีแนวโน้มว่าจะถูกยกเลิกโครงการ

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350 (ถนนรัชดา-รามอินทรา) ทิศทาง: ประเสริฐมนูกิจ–รามอินทรา
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกประเสริฐมนูกิจ–รัชดา-รามอินทรา   ถนนประเสริฐมนูกิจ ไปเกษตรศาสตร์   ถนนประเสริฐมนูกิจ ไป ถนนนวมินทร์,   ทล.3902
0+350 แยกนวลจันทร์–รัชดา-รามอินทรา ถนนนวลจันทร์ ไปซอยนวลจันทร์, ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนนวลจันทร์ ไป ถนนนวมินทร์
1+350 แยกนวมินทร์–รัชดา-รามอินทรา ถนนนวมินทร์ ไป   ถนนรามอินทรา (กม.8) ถนนนวมินทร์ ไปบางกะปิ
3+703 ทางเชื่อมเข้า:   ทล.3902 ไป   ถนนรามอินทรา (ทางแยกต่างระดับรามอินทรา),   ถนนประเสริฐมนูกิจ ไม่มี
  ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ไปบางปะอิน (สะพานยกระดับข้ามทางหลวงพิเศษ)   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ไปบางนา (สะพานยกระดับข้ามทางหลวงพิเศษ)
ไม่มี ทางเชื่อมเข้า:   ทล.3901 ไป ถนนเสรีไทย (ทางแยกต่างระดับคลองกุ่ม)
4+406   ถนนรามอินทรา ไปหลักสี่   ถนนรามอินทรา ไปมีนบุรี (สะพานยกระดับต่อเชื่อมเข้าทางหลวง)
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

  1. "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๐ สายแยกถนนรัชดาภิเษก-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (รามอินทรา) ตอนแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๕๑ -บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (79 ก): 13–15. 30 ธันวาคม 2547.
  2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๐ สายแยกถนนรัชดาภิเษก-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (รามอินทรา) ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๑ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๐๔ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (55 ง): 1–2. 27 กรกฎาคม 2548.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข