ถนนเพชรเกษม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ของไทย
(เปลี่ยนทางจาก ทางหลวงหมายเลข 4)

ถนนเพชรเกษม (อักษรโรมัน: Thanon Phet Kasem) ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร–จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานของประเทศไทย ที่มีเส้นทางมุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย มีระยะทาง 1310.554 กิโลเมตร นับเป็นทางหลวงหรือถนนสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย[1][2] ถนนเพชรเกษมมีเส้นทางเริ่มต้นที่สะพานเนาวจำเนียร (ข้ามคลองบางกอกใหญ่) ระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บริเวณเขตแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เชื่อมต่อกับทางด่วนเหนือ–ใต้ สายเหนือ ที่เมืองบูกิตกายูฮีตัม รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย บางช่วงของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 และทางหลวงเอเชียสาย 123

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ถนนเพชรเกษม, ถนนกาญจนวณิชย์, ถนนเลียบชายฝั่งพม่า
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ ช่วงทางแยกต่างระดับบางแค-สี่แยกปฐมพร และช่วงทางแยกต่างระดับเอเชียพัทลุง-ด่านพรมแดนสะเดา ช่วงทางแยกต่างระดับนครชัยศรี-ทางแยกต่างระดับหนองตะแคง
ความยาว1,310.554 กิโลเมตร (814.341 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2493–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ
 
ปลายทางทิศใต้ ทางด่วนเหนือ–ใต้ สายเหนือ จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ใน อ.สะเดา จ. สงขลา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ชื่อถนน

แก้

ถนนเพชรเกษมตั้งชื่อตามชื่อหลวงเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์ (แถม เพชรเกษม) อธิบดีกรมทางหลวงคนที่ 7 หลวงเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์เป็นนักเรียนทุนของกรมรถไฟหลวง เมื่อพ.ศ. 2464 ไปศึกษาวิชาวิศวกรรมโยธาที่สหราชอาณาจักร และกลับมารับราชการที่กรมรถไฟหลวง ตำแหน่งนายช่างผู้ช่วย กองแบบแผน กรมรถไฟหลวง ต่อมาย้ายไปสังกัดกรมทาง เมื่อถนนเพชรเกษมสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2493 จึงได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ปีเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ให้ตั้งชื่อถนนตามชื่อนายช่างใหญ่ผู้ควบคุมการก่อสร้างหรือการบังคับบัญชารับผิดชอบ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ยังมีชื่ออื่นในช่วงเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

 • ช่วงทางแยกโค้งปลาลังถึงทางแยกเข้าเมืองกระบี่ เรียกว่า "ถนนศรีพังงา"
 • ช่วงเข้าสู่ทางหลวงเอเชีย เรียกว่า "ถนนสายเอเชียพัทลุง-หาดใหญ่" จนถึงทางแยกคลองหวะ
 • ช่วงตั้งแต่ทางแยกคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ ถึงอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นส่วนหนึ่งของ "ถนนกาญจนวนิช" ซึ่งรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งชื่อนี้ให้กับทางหลวงสายสงขลา-สะเดา เพื่อเป็นเกียรติแก่พระยาประกิตย์กลศาสตร์ (ประกิต รณชิต กาญจนวณิชย์) อดีตนายช่างด้านสงขลา ในช่วงแรกถนนกาญจนวณิชย์ถือเป็นทางหลวงคนละสายกับถนนเพชรเกษมซึ่งในขณะนั้นเป็นทางหลวงสายกรุงเทพมหานคร-หาดใหญ่ ต่อมาเมื่อมีการตั้งชื่อทางหลวงโดยใช้ระบบหมายเลข ถนนกาญจนวนิช ช่วงหาดใหญ่ถึงสะเดาได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ส่วนช่วงสงขลาถึงหาดใหญ่ (ภายหลังเพิ่มระยะทางไปถึงคลองหวะ) ได้รับการกำหนดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้
ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
กรุงเทพมหานคร 10.6 17.1
จังหวัดสมุทรสาคร 3.2 5.1
จังหวัดนครปฐม 25.6 41.2
จังหวัดราชบุรี 36.1 58.1
จังหวัดเพชรบุรี 56.2 90.5
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 132.4 213
จังหวัดชุมพร 54.9 88.4
จังหวัดระนอง 113.1 183
จังหวัดพังงา 138.6 223
จังหวัดกระบี่ 78.3 126
จังหวัดตรัง 58.4 94.0
จังหวัดพัทลุง 53.0 85.3
จังหวัดสงขลา 57.4 92.3
รวม 817.8 1,316.0

ถนนเพชรเกษมเริ่มต้นที่สะพานเนาวจำเนียร (สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่) ผ่านเขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตบางแค และเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร แล้วผ่านลงไปยังจังหวัดทางภาคตะวันตกและภาคใต้ โดยผ่านจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร แล้วตัดเข้าจังหวัดระนอง (ไม่ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช) แล้วผ่านจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และสิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เชื่อมต่อกับเมืองบูกิตกายูฮีตัม รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย

ระยะทางส่วนใหญ่ของถนนเพชรเกษมมีฐานะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 โดยมีบางช่วงที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 (ตั้งแต่ทางแยกต่างระดับบางแค กรุงเทพมหานคร ถึงทางแยกต่างระดับปฐมพร จังหวัดชุมพร และตั้งแต่ทางแยกเอเชีย จังหวัดพัทลุง ถึงจุดผ่านแดนถาวรสะเดา จังหวัดสงขลา) และทางหลวงเอเชียสาย 123 (ตั้งแต่ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถึงทางแยกหนองตะแคง จังหวัดราชบุรี) อนึ่ง เมื่อถนนเพชรเกษมผ่านเข้าไปในท้องถิ่นบางแห่ง เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครอ้อมน้อย เทศบาลเมืองพังงา เทศบาลนครตรัง จะมีฐานะเป็นทางหลวงท้องถิ่น มิใช่ทางหลวงแผ่นดิน เนื่องจากกรมทางหลวงได้ถ่ายโอนความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นแล้ว

ช่วงกรุงเทพมหานครถึงอำเภอปากท่อ

แก้

ถนนเพชรเกษมช่วงต้นสาย ตั้งแต่แยกท่าพระถึงทางต่างระดับบางแค มีเส้นทาง รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซ้อนทับเหนือถนน โดยถนนเพชรเกษมในเขตกรุงเทพมหานคร จะเป็นถนนคอนกรีตสลับกับถนนลาดยาง ขนาด 6 ช่องจราจร แบ่งทิศทางการจราจรโดยเกาะกลางถนน จากนั้นจะขยายเป็น 8 ช่องจราจรเมื่อพ้นแยกบางแค และลดเหลือ 6 ช่องจราจรเมื่อเข้าสู่เขตหนองแขม ก่อนที่จะขยายเป็นขนาด 8 ช่องจราจรอีกครั้งเมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลนครอ้อมน้อย แล้วเบนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข้ามแม่น้ำท่าจีน ไปบรรจบถนนบรมราชชนนีที่อำเภอนครชัยศรี เมื่อเลยทางเข้าอำเภอนครชัยศรี เส้นทางจะเลี้ยวไปทางตะวันตกไปจนถึงอำเภอเมืองนครปฐม ถนนจะขยายเป็น 12 ช่องจราจรในช่วงเลี่ยงเมืองนครปฐม เมื่อพ้นเขตเทศบาลนครนครปฐม ถนนจะเหลือ 4 ช่องจราจรและแบ่งทิศทางการจราจรด้วยคูน้ำ เมื่อพ้นทางต่างระดับหนองตะแคง ซึ่งแยกไปอำเภอบ้านโป่งและจังหวัดกาญจนบุรี เส้นทางจะเลี้ยวไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอปากท่อ

ช่วงอำเภอปากท่อถึงจังหวัดชุมพร

แก้

เมื่อพ้นเขตเมืองของอำเภอปากท่อจากนั้นตัดกับถนนพระรามที่ 2 ที่ทางแยกต่างระดับวังมะนาว และเส้นทางจะขยายเป็น 7 ช่องจราจร โดยแบ่งเป็นขาล่อง 3 ช่องจราจร และขาขึ้น 4 ช่องจราจร ซึ่งช่องจราจรขาขึ้นคือแนวถนนเดิมสมัยที่ยังเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร เข้าเขตจังหวัดเพชรบุรี ผ่านอำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด และเส้นทางจะลดเหลือ 6 ช่องจราจร ผ่านอำเภอท่ายาง และแยกไปทางซ้ายเลียบชายฝั่งทะเลที่ทางแยกต่างระดับชะอำ (ถ้าตรงไปจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37) ซึ่งถนนจะมีขนาด 4 ช่องจราจรตั้งแต่ทางต่างระดับชะอำถึงทางรถไฟสายใต้ เมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองชะอำ ถนนจะมีขนาด 6 ช่องจราจรอีกครั้ง และเส้นทางจะเลี้ยวลงไปทิศใต้ ลอดใต้ทางวิ่งท่าอากาศยานหัวหิน เข้าสู่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน และถนนจะลดขนาดเหลือ 4 ช่องจราจรเมื่อพ้นวังไกลกังวล เมื่อพ้นตัวเมืองหัวหินจะข้ามทางรถไฟสายใต้อีกครั้งและถนนจะเหลือ 2 ช่องจราจรก่อนถึงทางแยกต่างระดับวังยาวประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นถนนจะผ่านอำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีคูน้ำกั้น จากนั้นเข้าสู่เขตจังหวัดชุมพรโดยผ่านอำเภอปะทิว ในช่วงสั้น ๆ และผ่านอำเภอท่าแซะ อำเภอเมืองชุมพร จากนั้นเลี้ยวขวาที่ทางแยกต่างระดับปฐมพรที่อำเภอเมืองชุมพร ซึ่งถ้าตรงไปจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41

ช่วงจังหวัดชุมพรถึงแยกโคกเคียน

แก้

เส้นทางจากนี้จะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยในช่วงอำเภอเมืองชุมพรถึงทางลัดเข้าตัวเมืองระนอง ถนนจะมีขนาด 4 ช่องจราจร จากนั้นถนนจะขยายเป็น 10 ช่องจราจร จนถึงแยกสนามกีฬา ถนนจะลดเหลือ 6 ช่องจราจร เมื่อข้ามคลองบางริ้นถนนจะลดเหลือ 4 ช่องจราจร ผ่านภูเขาหญ้า น้ำตกหงาว จนถึงเส้นแบ่งเขตระหว่าง ต.หงาวและต.ราชกรูด ถนนจะลดเหลือ 2 ช่องจราจร ยกเว้นเขตเทศบาลและทางแยก ผ่านอำเภอกะเปอร์ อำเภอสุขสำราญ เข้าเขตจังหวัดพังงาที่อำเภอคุระบุรี บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ที่แยกโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า

ช่วงแยกโคกเคียนถึงจังหวัดพัทลุง

แก้

จากทางแยกโคกเคียน เส้นทางจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ตัวอำเภอตะกั่วป่า แล้วลงไปทางใต้อีกครั้งผ่านเทศบาลตำบลคึกคัก เขาหลัก เข้าสู่อำเภอท้ายเหมือง เลี้ยวซ้ายที่บ้านโคกกลอย ซึ่งมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 แยกไปจังหวัดภูเก็ต โดยถนนช่วงแยกโคกเคียนถึงตำบลโคกกลอยเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ยกเว้นช่วงเขาหลัก - ลำแก่น ซึ่งเป็นเส้นทางบนภูเขา มีขนาด 2-3 ช่องจราจร จากนั้นถนนจะมีขนาด 4 ช่องจราจรผ่านอำเภอตะกั่วทุ่ง เข้าสู่อำเภอเมืองพังงา เมื่อพ้นตัวเมือง ถนนจะเหลือ 2 ช่องจราจรและขึ้นเขานางหงส์ เมื่อลงเขามาจะเป็นตัวเมืองทับปุด ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4311 (เลี่ยงเมืองพังงา) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 (ไปบ้านตาขุน) ตั้งแต่ตัวเมืองทับปุด ถนนจะขยายขนาดเป็น 4 ช่องจราจรอีกครั้ง และมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วเบนไปยังทิศใต้ เข้าเขตจังหวัดกระบี่ ผ่านอำเภออ่าวลึก แล้วเลี้ยวซ้ายที่ตัวเมืองกระบี่ จากนี้ไปถนนจะมีเกาะกลางกั้น เส้นทางจะผ่านอำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม เข้าเขตจังหวัดตรัง ผ่านอำเภอวังวิเศษ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ที่แยกห้วยยอด จากนั้นเส้นทางจะเข้าสู่ตัวเมืองห้วยยอด เส้นทางจะมุ่งลงไปทางใต้เข้าเขตอำเภอเมืองตรัง โดยช่วงห้วยยอด-ตรัง จะไม่มีเกาะกลางถนนกั้น เมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลนครตรัง ถนนจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านอำเภอนาโยง ข้ามเขาพับผ้า เข้าสู่เขตจังหวัดพัทลุงที่อำเภอศรีนครินทร์ และมุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองพัทลุง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41

ช่วงจังหวัดพัทลุงถึงด่านพรมแดนสะเดา

แก้

จากนั้นเส้นทางจะมุ่งหน้าลงไปทางทิศใต้ (แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41) ผ่านอำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าบอน เข้าสู่จังหวัดสงขลาที่อำเภอรัตภูมิ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ที่แยกคูหา (โดยแนวถนนเพชรเกษมจะเลี้ยวขวา แล้วแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ที่แยกท่าชะมวง ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จะตรงไป) เข้าสู่อำเภอหาดใหญ่ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 แยกไปทางซ้ายไปอำเภอเมืองสงขลา ตัดกับถนนเพชรเกษมสายเก่า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4287) เข้าเมืองหาดใหญ่และไปจังหวัดสตูลที่แยกควนลัง ผ่านทางหลวงหมายเลข 4135 ไปท่าอากาศยานหาดใหญ่ ข้ามทางรถไฟสายใต้ (ปาดังเบซาร์) แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนกาญจนวณิชย์ (มาจากอำเภอเมืองสงขลา) ซึ่งถ้าตรงไปจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ไปปัตตานี

แนวเส้นทางจะตัดกับทางรถไฟสายใต้ (ปาดังเบซาร์) หลายครั้ง จากนั้นจะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 แยกไปอำเภอนาทวีและจังหวัดปัตตานี เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองสะเดา จะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4054 แยกทางขวาไปยังตำบลปาดังเบซาร์ จากนั้นเส้นทางจะสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนสะเดา เชื่อมต่อกับทางด่วนหมายเลข 1 ของประเทศมาเลเซีย

การนับหลักกิโลเมตร

แก้

เนื่องจากถนนเพชรเกษมในแต่ละช่วงอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของหน่วยงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นหลักกิโลเมตรจึงมีวิธีการนับและจุดเริ่มต้นการนับที่ต่างกัน ได้แก่

ส่วนที่ไม่ได้เป็นทางหลวงแผ่นดิน

แก้

ช่วงเขตกรุงเทพมหานคร เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงซึ่งเริ่มนับกิโลเมตรที่ 0+000 จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร มาทางถนนดินสอ ถนนตีทอง ถนนตรีเพชร ถนนสะพานพุทธ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ถนนประชาธิปก และถนนอินทรพิทักษ์ ด้วยวิธีนับเช่นนี้ สะพานเนาวจำเนียรจะอยู่ที่กิโลเมตรที่ 4+400 และเส้นแบ่งเขตหนองแขมกับอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จะอยู่ที่กิโลเมตรที่ 21+375 ต่อมากรมทางหลวงได้โอนถนนเพชรเกษมในช่วงนี้ให้แก่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนมานับกิโลเมตรที่ 0+000 ช่วงแยกบางยี่เรือ จนถึงสะพานเนาวจำเนียร เขตบางกอกใหญ่ (จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของถนนเพชรเกษม) ไปจนสุดเขตหนองแขมที่กิโลเมตรที่ 16+975

ช่วงเขตจังหวัดสมุทรสาคร เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ปัจจุบันได้ถ่ายโอนความรับผิดชอบให้แก่เทศบาลนครอ้อมน้อย จึงเปลี่ยนฐานะมาเป็นทางหลวงท้องถิ่น แต่ยังคงนับกิโลเมตรที่ 0+000 จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเช่นเดิม ด้วยวิธีนับเช่นนี้ เส้นแบ่งเขตหนองแขมกับอำเภอกระทุ่มแบนจะตรงกับกิโลเมตรที่ 21+375 และเส้นแบ่งเขตอำเภอกระทุ่มแบนกับอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จะตรงกับกิโลเมตรที่ 26+420

ส่วนที่เป็นทางหลวงแผ่นดิน

แก้
 
ป้ายบอกทางหลวงหมายเลข 4 ที่จังหวัดราชบุรี

ช่วงเขตจังหวัดนครปฐมเป็นต้นไป มีฐานะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 รับผิดชอบดูแลโดยกรมทางหลวง โดยเริ่มนับกิโลเมตรที่ 0+000 จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีนับเช่นนี้ ตรงเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐมจะถือเป็นกิโลเมตรที่ 26+420 และจุดสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ณ จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จะถือเป็นกิโลเมตรที่ 1310+554

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน จำนวนกิโลเมตรที่ปรากฏบนหลักกิโลเมตรของทางหลวงหมายเลข 4 ยังคงลักลั่นอยู่เป็นบางช่วง อันเป็นผลมาจากวิธีการนับกิโลเมตรที่แตกต่างกันตามรายละเอียดดังนี้

 • ตั้งแต่เขตจังหวัดนครปฐม จนถึงทางแยกเข้าชุมชนต้นมะม่วงหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี (กิโลเมตรที่ 26+420 - กิโลเมตรที่ 162+217)

เริ่มนับกิโลเมตรที่ 0+000 ตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปตามถนนดินสอ ถนนตีทอง ถนนตรีเพชร ถนนสะพานพุทธ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ถนนประชาธิปก ถนนอินทรพิทักษ์ มาถึงสะพานเนาวจำเนียร จากนั้นจะไปตามแนวสายทางหลวงหมายเลข 4 ที่ปรากฏในปัจจุบัน ไม่ผ่านเข้าตัวจังหวัดหรือชุมชนใด ๆ เมื่อมาถึงจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 3528 ด้านใต้ บริเวณหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 สายเดิม แยกเข้าชุมชนต้นมะม่วง) อำเภอเมืองเพชรบุรี จะได้ระยะทาง 162.217 กิโลเมตร

 • ช่วงตั้งแต่ทางแยกเข้าชุมชนต้นมะม่วงหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี จนถึงจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (กิโลเมตรที่ 156+399 - กิโลเมตรที่ 1310+554)

ในอดีต เป็นการนับกิโลเมตรแบบเดิม โดยเริ่มนับกิโลเมตรที่ 0+000 ตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปตามถนนดินสอ ถนนตีทอง ถนนตรีเพชร ถนนสะพานพุทธ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ถนนประชาธิปก ถนนอินทรพิทักษ์ มาถึงสะพานเนาวจำเนียร จากนั้นไปตามแนวทางหลวงหมายเลข 4 โดยผ่านสายเก่า (เข้าตัวจังหวัดนครปฐม ตัวอำเภอบ้านโป่ง ตัวอำเภอโพธาราม ชุมชนเจ็ดเสมียน ตัวจังหวัดราชบุรี ตัวจังหวัดเพชรบุรี และชุมชนต้นมะม่วงหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี) เมื่อมาถึงทางแยกเข้าชุมชนต้นมะม่วงหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จะได้ระยะทาง 170.717 กิโลเมตร ต่อจากจุดนี้ก็จะนับเลขกิโลเมตรต่อไปตามวิธีนี้จนสิ้นสุดที่ทางแยกโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ณ กิโลเมตรที่ 776+660 ส่วนตั้งแต่ทางแยกโคกเคียนเป็นต้นไป จะเป็นการนับแบบวัดระยะทางระหว่างอำเภอถึงอำเภอหรือจังหวัดถึงจังหวัดต่าง ๆ ในปัจจุบันการนับแบบวิธีนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

ปัจจุบัน เป็นการนับกิโลเมตรแบบใหม่ โดยเริ่มนับกิโลเมตรที่ 0+000 จากสี่แยกท่าพระ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 แนวปัจจุบัน โดยเริ่มที่ กม.156+399 และนับเลขกิโลเมตรต่อไปตามวิธีนี้จนสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 4 ที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ณ กิโลเมตรที่ 1310+554 จึงทำให้เลขหลักกิโลเมตรช่วงตั้งแต่ทางแยกเข้าชุมชนต้นมะม่วงหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี จนถึงทางแยกโคกเคียน จะมีจำนวนกิโลเมตรจากการนับแบบใหม่และแบบเก่าต่างกันประมาณ 14 กิโลเมตร ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ทยอยปรับปรุงตัวเลขไปมากแล้ว

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน ถนนเพชรเกษม ทิศทาง: กรุงเทพมหานคร–จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนเพชรเกษม (เขตกรุงเทพมหานคร)
กรุงเทพมหานคร 0+000 เชื่อมต่อจาก:   ถนนอินทรพิทักษ์ จากวงเวียนใหญ่
สะพานเนาวจำเนียร ข้ามคลองบางกอกใหญ่
1+200 แยกท่าพระ   ถนนรัชดาภิเษก ไปถนนราชพฤกษ์   ถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปแยกไฟฉาย,   ถนนบรมราชชนนี
3+200 ต่างระดับเพชรเกษม   ถนนราชพฤกษ์ ไปถนนกัลปพฤกษ์, ถนนรัชดาภิเษก   ถนนราชพฤกษ์ ไป   ถนนบรมราชชนนี
6+500 แยกเพชรเกษม–พุทธมณฑล สาย 1 ไม่มี   ถนนพุทธมณฑล สาย 1 ไป   ถนนบรมราชชนนี
7+400 แยกบางแค   ถนนบางแค ไป ถนนกัลปพฤกษ์,   ถนนเอกชัย ไม่มี
9+000 ต่างระดับบางแค     ถนนกาญจนาภิเษก ไป ถนนกัลปพฤกษ์,   ถนนเอกชัย, บางขุนเทียน     ถนนกาญจนาภิเษก ไป   ถนนบรมราชชนนี, บางใหญ่
10+100 แยกเพชรเกษม–พุทธมณฑล สาย 2 ไม่มี   ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ไป   ถนนบรมราชชนนี
12+000 แยกหมู่บ้านเศรษฐกิจ ไม่มี ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
12+500 แยกเพชรเกษม 69 ซอยเพชรเกษม 69 ไป   ถนนเอกชัย ไม่มี
13+500 แยกเพชรเกษม–พุทธมณฑล สาย 3 ไม่มี   ถนนพุทธมณฑล สาย 3 ไป   ถนนบรมราชชนนี
15+800 แยกเพชรเกษม–มาเจริญ ถนนมาเจริญ (ซอยเพชรเกษม 81) ไป   ถนนเอกชัย ไม่มี
  ถนนเพชรเกษม (เขตเทศบาลนครอ้อมน้อย)
สมุทรสาคร 21+375 เชื่อมต่อจาก:   ถนนเพชรเกษม จาก กรุงเทพมหานคร
21+578 แยกสาครเกษม   ถนนพุทธสาคร ไปบรรจบ   ถนนเศรษฐกิจ 1, เข้าเมืองสมุทรสาคร   ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ไปพุทธมณฑล,   ถนนบรมราชชนนี, มหาวิทยาลัยมหิดล
25+025 แยกอ้อมน้อย   ถนนเศรษฐกิจ 1 ไปกระทุ่มแบน, เข้าเมืองสมุทรสาคร ไม่มี
25+153 แยกอ้อมน้อย ไม่มี   ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ไป   ถนนบรมราชชนนี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
      อ้อมใหญ่–นครชัยศรี–บ้านโป่ง
นครปฐม 32+998 แยกวัดไร่ขิง ไม่มี   ถนนพุทธมณฑล สาย 6 ไปวัดไร่ขิง,   ถนนบรมราชชนนี
33+945 สะพานโพธิ์แก้ว ข้ามแม่น้ำท่าจีน
34+168 ไม่มี   ถนนพุทธมณฑล สาย 7 ไป   ถนนบรมราชชนนี
35+928 แยกสามพราน ทางแยกเข้าสามพราน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3098 เดิม) ไม่มี
40+000 ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี (ท่าตำหนัก)   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 (โครงการ) ไปชะอำ ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี (ส่วนต่อขยาย) (โครงการ) ไปศาลายา, ตลิ่งชัน, พระปิ่นเกล้า
ไม่มี       ถนนบรมราชชนนี ไปศาลายา, ตลิ่งชัน, พระปิ่นเกล้า
43+760 ทางแยกต่างระดับท่านา ไม่มี   ทล.3094 เข้าเมืองนครชัยศรี
48+369 แยกบ่อตะกั่ว   ทล.3234 ไปวัดบ่อตะกั่ว, วัดปรีดาราม ไม่มี
52+276 ทางแยกต่างระดับพระประโทน   ถนนพระประโทน–บ้านแพ้ว ไปบ้านแพ้ว,   ถนนพระรามที่ 2 ไม่มี
53+000 ทางแยกต่างระดับนครปฐม ไม่มี ถนนเทศา เข้าเมืองนครปฐม
55+626 แยกทุ่งพระเมรุ ถนนทวารวดีใต้ ไปบ้านห้วยจระเข้ ถนนทวารวดี เข้าเมืองนครปฐม, พระปฐมเจดีย์
57+810 แยกหนองขาหยั่ง นฐ.1021 ถนนยิงเป้าใต้ ไปศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ถนนยิงเป้า ไปเข้าเมืองนครปฐม, พระราชวังสนามจันทร์
59+130 แยกลาดปลาเค้า ไม่มี   ถนนทรงพล เข้าเมืองนครปฐม, บรรจบ   ถนนมาลัยแมน มุ่งสู่กำแพงแสน, สุพรรณบุรี
    บ้านโป่ง–เพชรบุรี
ราชบุรี 67+727 ทางแยกต่างระดับหนองตะแคง ไม่มี     ถนนแสงชูโต ไปบ้านโป่ง, กาญจนบุรี
75+229 แยกหนองโพ ไม่มี   ทล.3525 ไปบรรจบ   ถนนแสงชูโต
79+747 แยกบางแพ   ทล.325 ไปบางแพ, ดำเนินสะดวก, สมุทรสงคราม   ทล.3090 ไปโพธาราม, จอมบึง, สวนผึ้ง
84+107   ทล.3335 ไปบ้านบางกะโด ซอยบ้านสาลี
85+835 แยกโพธาราม ไม่มี   ทล.3526 ไปโพธาราม
89+441 แยกเจ็ดเสมียน ไม่มี   ทล.3238 ไปสถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
98+100 ทางแยกต่างระดับเลี่ยงเมืองราชบุรี     ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี ไปปากท่อ, เพชรบุรี ไม่มี
99+079 แยกโคกหม้อ (2) ไม่มี   ทล.3238 ไปบ้านเจ็ดเสมียน
99+100 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายใต้
99+147 แยกโคกหม้อ (1)   ทล.330 เข้าเมืองราชบุรี ไม่มี
99+631 สะพานสิริลักขณ์ ข้ามแม่น้ำแม่กลอง
แยกเมืองราช รบ.ถ 2-0002 ถนนเพชรเกษม เข้าเมืองราชบุรี ไม่มี
100+594 แยกเขางู ถนนเขางู เข้าเมืองราชบุรี   ทล.3087 ไปจอมบึง
101+838 แยกเจดีย์หัก ถนนเจดีย์หัก เข้าเมืองราชบุรี   ทล.3291 ไปบ้านโป่ง
103+905 แยกห้วยไผ่ ถนนประชาเศรษฐกิจ เข้าเมืองราชบุรี   ทล.3208 ไปสวนผึ้ง
แยกแขวงการทาง ถนนเพชรเกษมสายเก่า เข้าเมืองราชบุรี ไม่มี
106+240 ทางแยกต่างระดับนิรันดร์     ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี ไปอำเภอโพธาราม, กรุงเทพ ไม่มี
111+926 แยกห้วยชินสีห์   ทล.3339 ไปตำบลคูบัว   ทล.3337 ไปอำเภอบ้านคา
122+198 แยกปากท่อ   ทล.3093 ไปอำเภอปากท่อและจังหวัดสมุทรสงคราม   ทล.3206 ไปอำเภอบ้านคา
125+200 ทางแยกต่างระดับวังมะนาว   ถนนพระรามที่ 2 ไปจังหวัดสมุทรสงคราม, กรุงเทพ
เพชรบุรี 136+900 แยกเขาย้อย พบ.1015 พบ.1015 ไปสถานีรถไฟเขาย้อย พบ.1015 พบ.1015 ไปอำเภอหนองหญ้าปล้อง
148+247 ไม่มี   ทล.3349 ไปอำเภอหนองหญ้าปล้อง
153+612 พบ.1039 พบ.1039 ไปบ้านบางหอ   ทล.3204 ไปอำเภอแก่งกระจาน
157+312 ทางแยกต่างระดับเพชรบุรี ไม่มี   ถนนเพชรเกษม ไปอำเภอท่ายาง
ตรงไป:   ทล.3528 เข้าเมืองเพชรบุรี
    เพชรบุรี–ชุมพร
เพชรบุรี 158+781 ทางแยกต่างระดับบันไดอิฐ ถนนบันไดอิฐ เข้าเมืองเพชรบุรี   ทล.3171 ไปอำเภอแก่งกระจาน
160+708 ทางแยกต่างระดับบ้านลาด (ไร่พะเนียด) ถนนราชดำเนิน เข้าเมืองเพชรบุรี   ทล.3179 ไปอำเภอบ้านลาด
161+000 สะพาน ข้ามแม่น้ำเพชรบุรี
162+217   ทล.3647 เข้าเมืองเพชรบุรี ไม่มี
แยกท่ายาง ไม่มี ทางเข้าอำเภอท่ายาง
169+012   ทล.3187 ไปหาดเจ้าสำราญ   ทล.3187 ไปเขื่อนเพชร
179+504 ทางแยกต่างระดับหนองเผาถ่าน   ทล.3174 ไปบ้านหนองศาลา ทางเข้าวัดหนองเผาถ่าน
187+607 แยกหุบกะพง ไม่มี   ทล.3203 ไปบ้านหุบกะพง
187+682 ทางแยกต่างระดับชะอำ   ถนนเพชรเกษม ไปหัวหิน ไม่มี
ตรงไป:     ทล.37 ไปอำเภอปราณบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
191+050 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายใต้
202+072 แยกค่ายพระรามหก 4280 ทล.4280 เข้าค่ายพระรามหก, พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน, นเรศวร 261 ไม่มี
209+250 อุโมงค์บ่อฝ้าย ลอดทางวิ่งเครื่องบินท่าอากาศยานหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์ 214+920 ซอยหัวหิน 35 ไปโรงเรียนวังไกลกังวล ไม่มี
217+110 ซอยหัวหิน 55 ไปหาดหัวหิน ซอยหัวหิน 70 ไปวัดห้วยมงคล
217+790 ซอยหัวหิน 61 ไปหาดหัวหิน ซอยหัวหิน 76 ไปสถานีรถไฟหัวหิน
221+000 ไม่มี   ถนนเพชรเกษม ไปอำเภอปราณบุรี
ตรงไป: ถนนหนองแก–ตะเกียบ ไปเขาตะเกียบ
221+200 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายใต้
229+300 แยกบ้านเขาเต่า   ทล.3325 ไปบ้านเขาเต่า (ซอยหัวหิน 101) ไม่มี
237+009 ทางแยกต่างระดับวังยาว ถนนเลี่ยงเมืองปราณบุรี (โครงการ)     ทล.37 ไปเพชรบุรี, กรุงเทพ
241+970 แยกปราณบุรี   ถนนรัฐบำรุง ไปปากแม่น้ำปราณบุรี ถนนพลายงาม ไปเขื่อนปราณบุรี
244+100 แยกเขื่อนปราณบุรี ไม่มี ปข.1037 ปข.1037 ไปเขื่อนปราณบุรี
2xx+xxx ถนนเลี่ยงเมืองปราณบุรี (โครงการ) ไม่มี
249+330 ปข.1021 ปข.1021 ไปบ้านห้วยขวาง ปข.1021 ปข.1021 ไปวัดหนองหญ้าปล้อง
272+600 แยกบ้านเขาแดง ปข.1026 ปข.1026 ไปถ้ำพระยานคร ปข.1026 ปข.1026 ไปบ้านไร่บน
276+122 แยกบ้านยางชุม ไม่มี   ทล.3217 ไปเขื่อนยางชุม และ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
279+102 แยกกุยบุรี ถนนกุยบุรีสามัคคี เข้าเมืองกุยบุรี ไปสถานีรถไฟกุยบุรี ทางเข้าวัดกุยบุรี
279+500 ปข.1003 ปข.1003 ไปบ้านโพธิ์เรียง ไม่มี
280+315 แยกบ้านบน ถนนเพชรเกษม–ท่าข้าม ไปบ้านท่าข้าม ปข.1002 ปข.1002 ไปบ้านยางชุม
283+180 ไม่มี ปข.1026 ปข.1026 ไปบ้านหนองกระทิง
286+010 แยกบ้านบ่อนอก ปข.4020 ปข.4020 ไปอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ปข.1042 ปข.1042 ไปบ้านหนองปุหลก
296+125 ปข.1047 ปข.1047 ไปบ้านทุ่งมะเม่า ปข.1012 ปข.1012 ไปบ้านวังมะเดื่อ
300+092 ปข.1034 ปข.1034 ไปเขาตาม่องล่าย ไม่มี
300+209 ไม่มี 3463 ทล.3463 ไปนิคมกม.5
303+589 แยกบ้านบึง ไปบ้านบึง ถนนบ้านบึง–เกตุเอน ไปนิคมกม.5
305+722 ไม่มี ปข. ปข. ไปแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์
309+062 แยกประจวบคีรีขันธ์   ถนนประจวบคีรีขันธ์ เข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนหนองเสือ ไปบ้านหนองเสือ
312+000 แยกเกาะหลัก ถนนเกาะหลัก เข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนเพชรเกษม–หนองต้นนุ่น ไปเกาะหลัก
313+100 แยกบ้านหนองบัว ถนนหนองบัว เข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ ปข.1025 ปข.1025 ไปเขาหินเทินและด่านสิงขร
315+716 แยกบ้านนาทอง ถนนคลองวาฬ–นาทอง ไปบ้านคลองวาฬ ไม่มี
317+400 แยกบ้านหนองหิน ไปสถานีรถไฟหนองหิน   ทล.4373 ไปด่านสิงขร
321+071 แยกบ้านหว้าโทน ปข.1041 ปข.1041 ไปบ้านหว้ากอ ไม่มี
335+187 ซอยชุมชน ปข.1044 ปข.1044 ไปบ้านวังมะเดื่อและบ้านหนองขนาน
336+612 แยกบ้านห้วยยาง ไปสถานีรถไฟห้วยยาง ไปน้ำตกห้วยยาง
349+959 แยกทับสะแก ปข.1048 ปข.1048 เข้าเมืองทับสะแก ไปสถานีรถไฟทับสะแก ปข.1033 ปข.1033 ไปบ้านเหมืองแร่
358+651 แยกบ้านอ่างทอง ปข.1029 ปข.1029 ไปวัดทางสาย
368+537 แยกบ้านกรูด   ทล.3459 ไปหาดบ้านกรูด ปข.1017 ปข.1017 ไปห้วยตะเคียน
385+291 แยกบางสะพาน    ทล.3169 เข้าเมืองบางสะพาน ไม่มี
408+253 แยกบ้านช้างแรก   ทล.3497 เข้าเมืองบางสะพานน้อย ไม่มี
ชุมพร 429+850 แยกมาบอำมฤต   ทล.3253 ไปบ้านมาบอำมฤต ไม่มี
464+379 แยกปะทิว   ทล.3201 ไปอำเภอปะทิว, ท่าอากาศยานชุมพร ไม่มี
465+113 แยกท่าแซะ   ทล.3180 ไปบ้านสะพลี, หาดทุ่งวัวแล่น   ทล.3181 เข้าอำเภอท่าแซะ
4xx+xxx แยกชุมพรตัดใหม่   ถนนชุมพรตัดใหม่ เข้าตัวเมืองชุมพร ไม่มี
470+850 ชพ.1007 ชพ.1007 ไปศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ไม่มี
478+950 ชพ.1001 ชพ.1001 ไปบ้านบางลึก, เข้าเมืองชุมพร ไม่มี
482+650 ชพ.1013 ชพ.1013 ไป   ถนนชุมพรตัดใหม่ ไม่มี
487+536 ทางแยกต่างระดับปฐมพร   ถนนเมืองชุมพร เข้าเมืองชุมพร   ถนนเพชรเกษม ไประนอง
ตรงไป:     ทล.41 ไปสุราษฎร์ธานี, อำเภอทุ่งสง, พัทลุง
  ชุมพร–โคกกลอย
ระนอง 569+753 แยกทรายแดง   ทล.4091 ไปอำเภอละอุ่น ไม่มี
ไม่มี รน.4010 รน.4010 ไปปากน้ำระนอง
595+774 ไม่มี ถนนบำรุงสถาน ไปวัดสุวรรณคีรีวิหาร
ไม่มี   ถนนผาดาด เข้าตัวเมืองระนอง
ถนนชลระอุ ไปสวนสาธารณะรักษะวาริน, บ้านหาดส้มแป้น ถนนกำลังทรัพย์ เข้าตัวเมืองระนอง
598+865 แยกสนามกีฬา ไม่มี   ทล.412 เข้าตัวเมืองระนอง
618+115 แยกราชกรูด   ทล.4006 ไปอำเภอหลังสวน ไม่มี
657+100 ไม่มี รน.1037 รน.1037 ไปบ้านบางเบน, อุทยานแห่งชาติแหลมสน
พังงา 762+481 แยกโคกเคียน   ทล.401 ไปสุราษฎร์ธานี   ถนนเพชรเกษม ไปภูเก็ต
แยกตะกั่วป่า เข้าเมืองตะกั่วป่า   ถนนเพชรเกษม ไปภูเก็ต
ตรงไป: ถนนราษฎร์บำรุง ไปเมืองเก่าตะกั่วป่า
785+083 พง.1005 พง.1005 ไปบ้านดอกแดง, บ้านบางไทร ไม่มี
805+287 ไม่มี   ทล.4147 ไปท่าเรือทับละมุ
812+176 แยกทุ่งมะพร้าว (1)   ทล.4282 ไปบ้านทุ่งมะพร้าว,​ อำเภอทับปุด ไม่มี
814+443 แยกทุ่งมะพร้าว (2)   ทล.4282 ไปบ้านทุ่งมะพร้าว,​ อำเภอทับปุด ไม่มี
แยกท้ายเหมือง   ถนนเพชรเกษม ไปภูเก็ต ทางหลวงท้องถิ่น ไปหาดท้ายเหมือง
ตรงไป: พง.ถ 1-0006 ทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ 1-0006 ไปบ้านพอแดง
844+553 แยกโคกกลอย   ถนนเพชรเกษม ไปพังงา ถนนเทศบาล 3 ไปหาดนาใต้
ตรงไป:   ถนนเทพกระษัตรี ไปภูเก็ต
  โคกกลอย–กระบี่
พังงา 848+672 แยกทุ่งโพธิ์ ไม่มี   ทล.4303 ไปภูเก็ต, บรรจบ   ถนนเทพกระษัตรี
859+080 แยกกะไหล   ทล.4283 ไปบ้านกะไหล ไม่มี
860+377 แยกสามช่อง   ทล.4283 ไปบ้านกะไหล ไม่มี
868+454 แยกกระโสม 1 ไม่มี   ทล.4284 ไปบ้านกระโสม, ท่าเรือสุระกุล
870+276 แยกกระโสม 2 ไม่มี   ทล.4284 ไปบ้านกระโสม, ท่าเรือสุระกุล
877+748 แยกพังงาเบย์ ไม่มี   ทล.4144 ไปบ้านท่าด่าน, ท่าเรือด่านศุลกากรพังงา
880+xxx แยกวังหม้อแกง ไม่มี ถนนเลี่ยงเมืองพังงา ไปกระบี่, เชื่อมต่อ   ทล.4311
ไม่มี ถนนศิริราษฎร์ เข้าเมืองพังงา
891+772 แยกปากหรา (นบปริง)   ทล.4090 ไปอำเภอกะปง, อำเภอตะกั่วป่า ไม่มี
910+927 แยกทับปุด ไม่มี   ถนนเลี่ยงเมืองพังงา ไปภูเก็ต
911+xxx แยกบางเหรียง   ทล.4118 ไปอำเภอพนม ไม่มี
กระบี่ 916+383 แยกนาเหนือ   ทล.415 ไปอำเภอบ้านตาขุน, สุราษฎร์ธานี กบ.ถ 42-001 กบ.ถ 42-001 ไปบ้านปากลาว, บรรจบ   กบ.1002
4367 ทล.4367 ไปอำเภอปลายพระยา 4367 ทล.4367 ไปบ้านปากลาว
931+037 แยกอ่าวลึก   ทล.4009 ไปอำเภอปลายพระยา, สุราษฎร์ธานี ถนนอ่าวลึก–แหลมสัก ไปบ้านแหลมสัก, อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
934+700 ไม่มี   ทางหลวงชนบท กบ.1002 ไปพังงา
945+000   ทล.44 ไปสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช ไม่มี
945+500 แยกคลองหิน กบ.1020 กบ.1020 ไปบ้านกอตง, อำเภอชัยบุรี กบ.1006 กบ.1006 ไปบ้านควนโอ
954+800 แยกบ้านทุ่ง ไม่มี กบ.1003 กบ.1003 ไปบ้านในสระ, อ่าวนาง
964+609 ไม่มี   ทล.4033 ไปอ่าวท่าเลน, อ่าวนาง
แยกปลาลัง   ถนนศรีพังงา ไปตรัง ไม่มี
ตรงไป: 4200 ถนนวัชระ ไปอ่าวนาง, บรรจบ   ทล.4034
  ถนนศรีพังงา–ถนนศรีตรัง (เขตเทศบาลเมืองกระบี่)
กระบี่ ถนนผังเมือง ถนนมหาราช เข้าเมืองกระบี่
972+727 แยกตลาดเก่า ไม่มี ถนนอุตรกิจ เข้าเมืองกระบี่
แยกวัดถ้ำเสือ กบ.6017 ไปวัดถ้ำเสือ, บ้านโพธิ์เรียง ไม่มี
  กระบี่–ตรัง
กระบี่ 979+000 แยกกระบี่น้อย กบ.1025 กบ.1025 ไปอำเภอเขาพนม ไม่มี
984+536   ทล.4037 ไปอำเภอเขาพนม, อำเภอพระแสง ไม่มี
985+XXX แยกเหนือคลอง ถนนเทศบาล 2 เชื่อมต่อ กบ.4004 กบ.4004 ไปบ้านพรุเตียว, อำเภอเขาพนม ทางหลวงท้องถิ่น ไปบ้านคลองเขม้า, บ้านแหลมกรวด
  ทล.4041 ไปบ้านโคกยาง ทางหลวงท้องถิ่น
1002+800 แยกบ้านเพหลา กบ.1009 กบ.1009 ไปบ้านพรุดินนา, อำเภอลำทับ ไม่มี
1009+128 แยกคลองท่อม   ทล.4038 ไปอำเภอลำทับ, อำเภอทุ่งสง ถนนเทศบาล 1
1016+997 แยกห้วยน้ำขาว ไม่มี   ทล.4206 ไปอำเภอเกาะลันตา
1025+000 แยกคลองพน ไม่มี 4043 ทล.4043 ไปบ้านท่ามะพร้าว
1029+600 ไม่มี กบ.1033 กบ.1033 ไปบ้านทุ่งครก
1034+8XX แยกทรายขาว ไม่มี ทางหลวงท้องถิ่น ไปบ้านบ่อมะม่วง
ตรัง 1042+615 แยกควนกุน ไม่มี   ทล.4046 ไปอำเภอสิเกา
4345 ทล.4345 ไปบ้านหนองชุมแสง ไม่มี
1052+402 4225 ทล.4225 ไปอำเภอบางขัน ถนนเทศบาล 5
1051+865 ไม่มี ตง.1013 ตง.1013 ไปบ้านเขาวิเศษ
1060+345 แยกนาวง ไม่มี   ทล.4159 ไปบ้านเขาวิเศษ, อำเภอสิเกา
1065+365 ไม่มี ตง.1037 ตง.1037 ไปเขาปินะ, บ้านนาตาขำ
1067+752 ไม่มี ตง.1018 ตง.1018 ไปบ้านทุ่งต่อ,   ทล.403
1071+874 4236 ทล.4236 ไปอำเภอบางขัน ไม่มี
1075+265 แยกห้วยยอด (อันดามัน)   ทล.403 ไปอำเภอทุ่งสง   ทล.403 ไปตรัง
ถนนเทศารัษฎา ไปอำเภอทุ่งสง, เชื่อมต่อ 4269 ทล.4269 ไม่มี
ถนนพิศาลสีมารักษ์ ไปบ้านไม้เสียบ, อำเภอชะอวด, เชื่อมต่อ   ทล.4270 ถนนพลรักษ์อุทิศ
  ทล.4123 ไปบ้านน้ำผุด, ตรัง ถนนกัลปศาสน์ ไปบ้านทุ่งต่อ
1099+255 แยกคลองเต็ง ถนนเทศบาล 10 ไปบ้านเกาะปราง   ทล.4158 ไปบ้านเขาวิเศษ
1103+465 ทางแยกต่างระดับนาท่ามเหนือ   ถนนเลี่ยงเมืองตรัง ไปอำเภอสิเกา, อำเภอกันตัง   ถนนเลี่ยงเมืองตรัง ไปพัทลุง, สตูล
ไม่มี ซอยห้วยยอด 19 ไปบ้านหนองตรุด
1107+284 แยกวัดกุฏ ถนนเพลินพิทักษ์ ไปบรรจบถนนพัทลุง ไม่มี
ถนนห้วยยอด (เขตเทศบาลนครตรัง)
ตรัง ถนนสังขวิทย์ ไปบรรจบถนนเพลินพิทักษ์ ไม่มี
แยกหมี ถนนวิเศษกุล ไปบรรจบถนนพัทลุง ไม่มี
ถนนห้วยยอด ซอย 4 ไปบรรจบถนนราชดำเนิน[# 1] ไม่มี
ถนนห้วยยอด ซอย 2 ไปบรรจบถนนพัทลุง[# 2] ไม่มี
แยกท่ากลาง (ท่าจีน) ถนนราชดำเนิน จากพัทลุง ถนนท่ากลาง ไปอำเภอสิเกา, เชื่อมต่อ   ทล.4046
ตรงไป: ถนนกันตัง ไปอำเภอกันตัง, เชื่อมต่อ   ทล.403
ถนนราชดำเนิน–ถนนพัทลุง (เขตเทศบาลนครตรัง)
ตรัง ถนนวิเศษกุล ซอย 2 จากถนนห้วยยอด[# 3] ไม่มี
ถนนห้วยยอด ซอย 2 จากถนนห้วยยอด ไม่มี
แยกวิเศษกุล (โกกุน) ถนนวิเศษกุล ไปกระบี่ ถนนวิเศษกุล ไปท่าอากาศยานตรัง, เชื่อมต่อ ตง.4017 ตง.4017
วงเวียนพะยูน ถนนอุดมลาภ ไม่มี
ถนนอุดมลาภ ไปวงเวียนพะยูน ไม่มี
แยกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ไม่มี ถนนเจิมปัญญา ไปอำเภอปะเหลียน, สตูล, เชื่อมต่อ   ทล.404
1109+254 แยกเขาช่อง (โรงขนม) ถนนเพลินพิทักษ์ ไปบรรจบถนนห้วยยอด ไม่มี
  ตรัง–พัทลุง
ตรัง ถนนควนหาญ ไปโรงพยาบาลตรัง ไม่มี
แยกอนุสาวรีย์พระยารัษฎา ถนนเวียนกะพัง ไปวัดกะพังสุรินทร์ ตง.5036 ถนนศรีตรัง 1 ไปบรรจบถนนรัษฎา
1110+852 แยกโรงแรมเรือ ไม่มี   ทล.4045 ไปอำเภอปะเหลียน, อำเภอกันตัง
1113+708 แยกท่าปาบ   ถนนเลี่ยงเมืองตรัง ไปกระบี่   ถนนเลี่ยงเมืองตรัง ไปสตูล, อำเภอกันตัง
1116+397 ไม่มี 4268 ทล.4268 ไปอำเภอย่านตาขาว, อำเภอปะเหลียน
1117+521 ตง.1021 ตง.1021 ไปบ้านนาหมื่นศรี, อำเภอห้วยยอด ไม่มี
1118+923 แยกนาโยงเหนือ ไม่มี   ทล.4124 ไปอำเภอย่านตาขาว
1125+047 ไม่มี 4264 ทล.4264 ไปบ้านทุ่งยาว, สตูล
พัทลุง 1140+820 พท.1040 พท.1040 ไปบ้านท่ายูง, อำเภอป่าพะยอม ไม่มี
1144+623 ไม่มี พท.1005 พท.1005 ไปอำเภอกงหรา
1149+215 ไม่มี   ทล.4122 ไปอำเภอกงหรา
1151+406   ทล.4163 ไปบ้านเขาปู่, อำเภอป่าพะยอม ไม่มี
1156+100 พท.1010 พท.1010 ไปบ้านควนปริง ไม่มี
1157+700 ไม่มี พท.1021 พท.1021 ไปบ้านชะรัด, บ้านทุ่งนาชี
1163+790 วงเวียนเอเชียพัทลุง    ทล.41 ไปอำเภอทุ่งสง, สุราษฎร์ธานี, กรุงเทพ    ถนนเพชรเกษม ไปอำเภอหาดใหญ่
ตรงไป:   ทล.4285 (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) เข้าเมืองพัทลุง, บ้านลำปำ
    ถนนเพชรเกษม (สายเอเชียพัทลุง–หาดใหญ่)
พัทลุง 1166+100   ทล.4285 (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) เข้าเมืองพัทลุง ไม่มี
1175+913 พท.1011 พท.1011 ไปบ้านควนกุฎ, อำเภอเขาชัยสน ไม่มี
1178+082 ไม่มี พท.1002 พท.1002 ไปบ้านคู, อำเภอกงหรา
1181+879 แยกเขาชัยสน   ทล.4081 ไปอำเภอเขาชัยสน, แหลมจองถนน พท.1015 พท.1015 ไปบ้านท่าควาย
ไม่มี พท.1027 พท.1027 ไปบ้านพูด, น้ำตกไพรวัลย์
1194+784 แยกบางแก้ว   ทล.4138 ไปอำเภอบางแก้ว ไม่มี
1197+159 แยกแม่ขรี ถนนประดิษฐ์อุทิศ   ถนนชนะสิทธิ์วิถี ไปบ้านตะโหมด, บ้านโหล๊ะจังกระ
1203+585 แยกห้วยทราย   ทล.4049 ไปบ้านฝาละมี, อำเภอปากพะยูน ไม่มี
1206+559 แยกป่าบอน ไม่มี   ทล.4122 ไปบ้านเหมืองตะกั่ว, อำเภอกงหรา
1211+418 พท.1023 พท.1023 ไปบ้านหารเทา, อำเภอปากพะยูน ไม่มี
1212+441 ไม่มี พท.1029 พท.1029 ไปบ้านเหมืองตะกั่ว
1216+655 แยกศาลาต้นม่วง   ทล.4181 ไปอำเภอปากพะยูน ไม่มี
สงขลา 1228+836 แยกคูหา   ถนนยนตรการกำธร ไปอำเภอควนเนียง   ถนนยนตรการกำธร ไปสตูล
1236+400 สข.1023 สข.1023 ไปบ้านคลองคล้า, อำเภอควนเนียง ไม่มี
1240+483 แยกบางกล่ำ   ทล.4208 ไปอำเภอบางกล่ำ ไม่มี
แยกคลองนกกระทุง ทางหลวงท้องถิ่น ไปบ้านคลองนกกระทุง, บ้านดินลาน สข.ถ 1-0132 สข.ถ 1-0132 ไปบ้านป่ายาง
1145+502 ไม่มี   สข.1058 ไปนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
1250+015 แยกท่าท้อน   ถนนลพบุรีราเมศวร์ เข้าเมืองสงขลา ไม่มี
1251+359 แยกควนลัง   ถนนเพชรเกษมสายเก่า เข้าเมืองหาดใหญ่   ถนนเพชรเกษมสายเก่า ไปอำเภอรัตภูมิ
1252+839 แยกสนามบินใน   ทล.4135 เข้าเมืองหาดใหญ่, เข้าเมืองสงขลา   ทล.4135 ไปท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
1258+642 แยกคลองหวะ   ถนนกาญจนวณิชย์ เข้าเมืองสงขลา     ถนนกาญจนวณิชย์ ไปอำเภอสะเดา
ตรงไป:     ทล.43 ไปอำเภอนาหม่อม, อำเภอจะนะ, อำเภอเทพา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
    ถนนกาญจนวณิชย์ (หาดใหญ่–จุดผ่านแดนถาวรสะเดา แห่งที่ 1 (เขตแดนไทย/มาเลเซีย))
สงขลา ไม่มี ถนนสราญราษฎร์ ไปบรรจบ สข.ถ 1-0126 ถนนพลพิชัย
แยกเซ้าซี้ ถนนคลองยาใต้ ไปบ้านทุ่งโพธิ์ ถนนบ้านพรุธานี ไปกองบิน 56
1262+110 สข.1062 สข.1062 ไปบ้านไร่, อำเภอนาหม่อม ไม่มี
1264+109   ทล.425 ไปอำเภอเมืองสงขลา, ปัตตานี   ทล.425 ไปท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
ไม่มี ถนนเทศบาล 26 ไปอำเภอคลองหอยโข่ง
ถนนเทศบาล 49 ไปบ้านขุนตัดหวาย, บรรจบ สข.3019 สข.3019 ถนนเทศบาล 36
1278+884 ไม่มี   ทล.4145 ไปบ้านบาโรย
1279+754 แยกคลองแงะ   ทล.42 ไปอำเภอนาทวี, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, บรรจบ   ทล.43 ไม่มี
ไม่มี สข.1008 ไปบ้านปาดังเบซาร์
1297+400 ถนนพิชัยสงคราม เชื่อมต่อ   ทล.4243 ไปบ้านสะท้อน, ด่านพรมแดนบ้านประกอบ   ถนนปาดังเบซาร์ ไปบ้านปาดังเบซาร์
4369 ทล.4369 ไปจุดผ่านแดนถาวรสะเดา แห่งที่ 2 ไม่มี
1310+554 ตรงไป:     ทางหลวงสหพันธ์หมายเลข 1 บริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะเดา แห่งที่ 1 ไปอลอสตาร์, กัวลาลัมเปอร์
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต
 1. เดินรถทางเดียว จากถนนห้วยยอด มุ่งหน้าถนนราชดำเนิน
 2. เดินรถทางเดียว จากถนนห้วยยอด มุ่งหน้าถนนพัทลุง
 3. เดินรถทางเดียว มุ่งหน้าแยกท่ากลาง

เส้นทางสายเก่า

แก้
 • บางช่วงของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เคยได้รับการกำหนดให้เป็นสนามบินฉุกเฉินโดยใช้ผิวจราจรเป็นทางขึ้น-ลงเครื่องบิน ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปหมดแล้ว
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นเส้นทางที่มีช่วงทางหลวงสายเก่าอยู่หลายช่วง ดังนี้
  1. ทางเข้าตัวเมืองนครปฐม (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3524)
  2. ทางแยกกระจับถึงทางแยกหนองโพ จังหวัดราชบุรี (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3525)
  3. ทางเข้าอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3526)
  4. ทางเข้าบ้านเจ็ดเสมียน (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3238)
  5. ทางเข้าตัวเมืองราชบุรี (ทางแยกเมืองราชถึงทางแยกแขวงการทาง)
  6. ทางเข้าตัวเมืองเพชรบุรีบริเวณเขาวัง (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3528 ด้านเหนือ)
  7. ทางเข้าตัวเมืองเพชรบุรีบริเวณหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3528 ด้านใต้)
  8. ทางเข้าบ้านทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4282)
  9. ทางเข้าบ้านกะไหล จังหวัดพังงา (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4283)
  10. ทางเข้าบ้านกะโสม จังหวัดพังงา (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4284)
  11. ถนนช่วงทางแยกโคกกอก ถึงทางแยกท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง (ปัจจุบันเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4285)
  12. ถนนช่วงตัวอำเภอรัตภูมิถึงทางแยกสนามบินนอก (ต่อเขตเทศบาลนครหาดใหญ่) (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4287)
  13. ถนนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (ถนนเพชรเกษมและถนนกาญจนวณิชย์ช่วงทางแยกคอหงส์ถึงต่อเขตแขวงการทางสงขลา)
  14. ถนนกาญจนวณิชย์ช่วงต่อเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ถึงทางแยกคลองหวะ (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407)

ซึ่งถ้าหากนับระยะทางโดยยึดเส้นทางสายเก่าเป็นหลัก จะมีระยะทางทั้งสิ้น 1,351.60 กิโลเมตร

เขตการควบคุม

แก้

ถนนเพชรเกษม แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 45 ตอน ได้แก่

หมายเหตุ: บางช่วงของถนนเพชรเกษม (ช่วงจังหวัดสมุทรสาคร, เพชรบุรี และจังหวัดพังงา) ในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงนั้นมีการวางระบบผิดพลาด ดังนั้นจะใช้วิธีการดูระยะตอนของทางหลวงแบบขับรถยนต์จริงโดยสลับเลขตอนควบคุมทางหลวง และไม่รวมเส้นทางสายเก่า, ทางหลวงเอเชีย, และทางเลี่ยงเมือง

ถนนเพชรเกษม, ถนนกาญจนวณิชย์, ถนนเลียบชายฝั่งพม่า (เขตจังหวัดระนอง)
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี 26+420 - 41+067 14.647 หมวดทางหลวงพุทธมณฑล สมุทรสาคร สมุทรสาคร, นครปฐม
2 0201 นครชัยศรี - พระประโทน 41+067 - 52+400 11.333 หมวดทางหลวงท่าตำหนัก นครปฐม นครปฐม
3 0202 พระประโทน - สระกระเทียม 52+400 - 67+334 14.934 หมวดทางหลวงนครปฐม
4 0301 สระกระเทียม - คลองอีจาง 67+334 - 79+851 12.517 หมวดทางหลวงบ้านโป่ง ราชบุรี ราชบุรี
5 0302 คลองอีจาง - หลุมดิน 79+851 - 99+769 19.918 หมวดทางหลวงโพธาราม
6 0303 หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ 99+769 - 111+457 11.688 หมวดทางหลวงราชบุรี
7 0401 ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ 111+457 - 120+800 9.343 หมวดทางหลวงห้วยชินสีห์ สมุทรสงคราม
8 0402 ปากท่อ - สระพัง 120+800 - 134+587 13.787 หมวดทางหลวงปากท่อ เพชรบุรี
9 0501 สระพัง - เขาวัง 134+587 - 157+312 22.725 หมวดทางหลวงเขาย้อย เพชรบุรี
10 0502 เขาวัง - หนองบ้วย 157+312 - 162+217 4.905 หมวดทางหลวงท่ายาง
11 162+217 - 173+000 16.601
12 0503 หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ 173+000 - 210+167 37.167 หมวดทางหลวงชะอำ
13 0601 ห้วยทรายใต้ - วังยาว 210+167 - 235+813 25.646 หมวดทางหลวงหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ประจวบคีรีขันธ์
14 0602 วังยาว - หนองหมู 235+813 - 276+813 41.000 หมวดทางหลวงปราณบุรี
15 0603 หนองหมู - ห้วยยาง 276+813 - 335+813 59.000 หมวดทางหลวงประจวบคีรีขันธ์
16 0604 ห้วยยาง - บางสะพาน 335+813 - 384+313 48.500 หมวดทางหลวงทับสะแก
17 0605 บางสะพาน - น้ำรอด 384+313 - 414+813 30.500 หมวดทางหลวงบางสะพาน
18 0701 น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง 414+813 - 440+813 26.000 หมวดทางหลวงปะทิว ชุมพร ชุมพร
19 0702 พ่อตาหินช้าง - วังครก 440+813 - 472+813 32.000 หมวดทางหลวงท่าแซะ
20 0703 วังครก - เสียบญวณ 472+813 - 487+903 15.090 หมวดทางหลวงชุมพร
21 0801 เสียบญวณ - กระบุรี 487+903 - 550+903 63.000 หมวดทางหลวงกระบุรี ระนอง ระนอง
22 0802 กระบุรี - หงาว 550+903 - 610+821 59.918 หมวดทางหลวงระนอง
23 0803 หงาว - อ่าวเคย 610+821 - 692+931 82.110 หมวดทางหลวงกะเปอร์
24 0901 อ่าวเคย - บางนายสี 692+931 - 765+804 72.873 หมวดทางหลวงคุระบุรี พังงา พังงา
25 0902 ตะกั่วป่า - บางสัก 766+884 - 786+627 19.743 หมวดทางหลวงตะกั่วป่า
26 1001 บางสัก - ท้ายเหมือง 786+627 - 828+753 42.126 หมวดทางหลวงท้ายเหมือง ภูเก็ต
27 1002 ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ 830+753 - 854+553 23.800 หมวดทางหลวงถลาง
28 0903 คลองบางดินสอ - นาเหนือ 854+553 - 879+558 25.005 หมวดทางหลวงพังงา พังงา
29 884+598 - 915+493 30.895
30 0904 นาเหนือ - เขาคราม 915+493 - 948+127 32.634 หมวดทางหลวงทับปุด กระบี่
31 1101 เขาคราม - ตลาดเก่า 948+127 - 972+727 24.600 หมวดทางหลวงอ่าวนาง กระบี่
32 1102 ตลาดเก่า - คลองท่อม 972+727 - 1008+965 36.238 หมวดทางหลวงกระบี่
33 1103 คลองท่อม - นาวง 1008+965 - 1060+345 51.380 หมวดทางหลวงห้วยน้ำขาว กระบี่, ตรัง
34 1201 นาวง - ห้วยยอด 1060+345 - 1079+765 19.420 หมวดทางหลวงวังวิเศษ ตรัง ตรัง
35 1202 ห้วยยอด - ลำภูรา 1082+115 - 1095+765 13.650 หมวดทางหลวงห้วยยอด
36 1203 ลำภูรา - ตรัง 1095+765 - 1107+284 11.519 หมวดทางหลวงตรัง
เข้าเขตเทศบาลนครตรัง (ถนนห้วยยอด) (เดินรถทางเดียว)
ออกเขตเทศบาลนครตรัง (ถนนราชดำเนิน - ถนนพัทลุง) (เดินรถทางเดียว)
37 1204 ตรัง - เขาพับผ้า 1109+254 - 1133+321 24.067 หมวดทางหลวงนาโยง ตรัง ตรัง
38 1301 เขาพับผ้า - พัทลุง 1133+321 - 1163+790 30.469 หมวดทางหลวงศรีนครินทร์ พัทลุง พัทลุง
39 1302 พัทลุง - นาโหนด 1163+790 - 1179+043 15.253 หมวดทางหลวงพัทลุง
40 1303 นาโหนด - ห้วยทราย 1179+043 - 1203+585 24.542 หมวดทางหลวงตะโหมด
41 1304 ห้วยทราย - พรุพ้อ 1203+585 - 1218+664 15.079 หมวดทางหลวงป่าบอน
42 1401 พรุพ้อ - เนินพิชัย 1218+664 - 1249+359 30.695 หมวดทางหลวงกำแพงเพชร สงขลาที่ 1 สงขลา
43 1402 เนินพิชัย - คลองหวะ 1249+359 - 1258+642 9.283 หมวดทางหลวงหาดใหญ่
44 1403 คลองหวะ - พังลา 1258+642 - 1275+588 16.946 หมวดทางหลวงคอหงส์
45 1500 พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) 1275+588 - 1310+554 34.966 หมวดทางหลวงสะเดา สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
รวม 45 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 1277.512 กม.

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

10°11′17″N 99°22′01″E / 10.188002°N 99.366984°E / 10.188002; 99.366984