ผู้ใช้:Saerin/กระดานชนวน

ตัวละครในสามก๊กแก้ไข

ก๊กเสงก๋งเต๋ากวนซุนกวนเต๋งกวนเป๋งกวนลอกวนสกกวนหินกวนเหล็งกวนอูกวนไฮกองซุนก๋งกองซุนของกองซุนควั้งกองซุนจ้านกองซุนตู้กองซุนสิวกองซุนอวดกองซุนเอี๋ยนกันหยงกัวเต๋ากากุ๋ยกาเซี่ยงกาอุ้นกำหยงกำเหลงกิมเซ๊ยงกิมเซี่ยงกิมสวนกิมห้วนกิมหันกิเหลงกิอั๋นกีเหมากุยกีกุยแกกุยห้วยกุยอ้วนจิ๋นกุยเอ๊กกุยฮิวจี๋กุอั๋นกู่ลี่เกงจีเก๋งบูเกงเหลียงเกงอวดเกียงขิมเกียงอุยเกียดบกเกียดเป๋งเกียดเมาเกียนสิดเกียวก๊กโล่แกหวนแกหัวโกกันโกซุ่นโกเตงโกภายโกลำโกเสงโกเสียงโกหยิวโกะหยงขงจีขงมอขงสิ้วขงหยงขับเจ้งเขาเฉียวเขาอั๋นเขาฮิวคงหยิบคว้อเก๋อคองสีคูเกี๋ยนคูปุนคูเสงเคงต๋องเคหลีเค้าก๋องเค้ากี๋เคาจีเคาจูเคาเจ้งเคาทูเคาหงีเค้าอิ๋นงอก๋งงอเก๋งงอซันงอตุ้นงอปั้นงอสิบงอหลันงออี้งอก๊กไถ้ง่อเอี๋ยนงักจิ้นงักจิวงักจุ้นงักหลิมงันเหลียงงากฟันงำเต๊กงิมหุนงิมอุ๋ยงิมเอ๋งงิวขิ้มงิวฮูงีสงงุยซกงุยเบียวงุยเป๋งเง่าของเงาฮูเงียมจื้อเงียมเตียงเงียมแปะฮอเงียมเพ็กเงียมเภาเงียมหงันเงียมอี๋เงียมอูแงตั๋นโงห้วนโงโหเสียวกั้วจ๊กยี่จกหยงจงคีจงจิ๋นจงป้าจงโปจงฝู่จงยี่จงสินจงฮิวจงโฮยจวนกี๋จวนจ๋องจวนต๋วนจวนเต๊กจวนเสียงจวนฮุยจองกี๋จองอี้จังจุ้นจังซั่งจังเซี่ยงจั่วหลิงจางมี่จินกี๋จิ๋นปีจิ๋นเหลียงจิวฉองจิวซิ่นจิวซุนจิวท่ายจิวเผงจิวยี่จิวเสี้ยนจิวหยิงจิวหองจิวอิ๋นจีนเบ้งจีนล่งจูกวงจูกัดกิ๋นจูกัดเก๊กจูกัดเขียนจูกัดจุ้นจูกัดเจงจูกัดเจ้งจูกัดเจี๋ยมจูกัดสงจูกัดสูจูกัดเสียนจูกัดเหลียงจูกัดเอี๋ยนจูจ้านจูตีจูโพจูล่งจูลันจูหวนจูเหลงจูเหียนจูอิ๋นจูอี้จูฮกจูฮงจูฮองจูฮีเจงสวนเจาเจ้งเจาปิดเจาเปงเจิ้งตู้เจียวก้านเจียวกี๋เจียวขิมเจียวจิ๋วเจียวเจ้เจียวปั้นเจียวปินเจียวปีเจียวเป๊กเจียวสีเจียวหงีเจียวหลำเจียวเหียเจียวอ้วนเจียวอี้เจียวเอี๋ยนเจียเส็งเจียหยงโจกี๋โจโก๋โจงั่งโจง่านโจจิ๋นโจจุ้นโจจู๋โจเจียงโจโฉโจซองโจซุนโจเต๊กโจเบ๊งโจป้าโจผีโจมอโจเมาโจยอยโจวจื่อโจสิดโจเส็งโจหยินโจหลินโจห้วนโจหองโจหอมโจหิมโจหุ้นโจอั๋นบิ๋นโจอี้โจเอ๋งโจเอียนอ๋องโจฮวนโจฮองโจฮิวโจฮูโจ๊ะก๋งหงวนฉกหยงเฉินเจ้าเฉินหยวนชัวต๋งชัวมอชัวหลิมชัวหุนชัวโฮชีจ๋องชีจิ๋วเป๋งชีเจ๊กชีซกชีเซ่งชีสิบชีสิวชีเสียงชีฮูเชาหูเชียกงเชียงกี่โชหุยซกยีซงเขียมซงต๋งซงเหียนซองโกซองเป๊กซัวหยงซานเถาซิจิดซินต๋ำซินเบ้งซินเปซินเป๋งซินผีซินหงีซิมเอ๋งซิหยิงซิหลงซิหลันซีหองซีเหลซีเอ๋งซือเหลียนซุนกวนซุนก้วนซุนก้านซุนเกี๋ยนซุนเกียวซุนโก๋ซุนของซุนข่ายซุนเขซุนเขียนซุนจี้ซุนจุ๋นซุนจู้ซุนเจ้งซุนแจ้งซุนซองซุนซิมซุนซิ่วซุนซีซุนซุยซุนเซ็กซุนเซียงซุนต๋องซุนต่ำซุนเต๋งซุนเปียนซุนยี่ซุนลองซุนเล้ซุนเสียวซุนหยงซุนหยินซุนหลิมซุนหวนซุนเหลียงซุนเหียมซุนโหซุนอี้ซุนเอินซุนฮกซุนฮิวซุนฮีซุนโฮซุยก๊กซุยเป๋งซุยยงซุ่ยเลี่ยซุยเสียงซุยเหลียงซุยฮูเซงจุยเซงเจเซ่งหงีเซ้งเหลียมเซงฮูเซียงกีเซียงเตียวเซียงหูเซียวหลวนโซฮิวตงเซียวตงปิ่นตงยี่ต๋วนกุยตวนอุยตอกี้ตองกิ๋นตองจิ๋วต๋องจูตอยอยตอหงีตังเขียนตังเจี๋ยวตังเฉียวตังเตียวตั๋งโต๊ะตังสิดตังสินตังสิ้นตังสิมตั๋งหวังตั๋งห้องตังเหงตั๋งโหตังฮีตันก๋งตันกี๋ตันกุ๋นตันกุ๋ยตันเกียวตันจิ๋นตันจิ๋วตันจุ้นตันเซ็กตันต๋งตันต๋ำตันเต๋งตันบูตันผวนตันสูนตันเสงตันเสียงตันหลันตันหลิมตันหองตันเหงตันอิบตันอุ๋นตันเอ๋งตันฮกตั้วไหลต้านท่ายตียวก๊กตุนอิตันตู้ลู่เต๊กหงวนเต๊งกวนเต๊งไก๋เตงงายเตงจี๋เตงต๋งเตงตุ้นเตงถงเตงเถี้ยเตงปิดเตงโป้เตงเฟิงเตงเมาเตงลี่เตงเลียงเต๊งหงวนเตงหงีเตงหลงเตงหลุนเตงหำเตงเหยียงเตงเหียนเตงอิ๋นเตงอี่เตงอี้เตงฮองเต๋งฮุยเตนซกเต้เหี้ยนเตาเขงเตาบูเตาอวนเตาอี้เตียดลิเกียดเตียนติ๋วเตียนมวนเตียนห้องเตียนอุยเตียวกองเตียวกั๋งเตียวกิ๋นเตียวกิ๋วเตียวกีเตียวกี๋เตียวคับเตียวคีเตียวเค้าเตียวเคียมเตียวจี๋เตียวจุ๋นเตียวเจเตียวเจ๊กเตียวเจียวเตียวเจี๋ยวเตียวซกเตียวซีเตียวซุ่นเตียวต๋งเตียวต๋องเตียวตัดเตียวติดเตียวเต้เตียวเต๊กเตียวโถเตียวบูเตียวป้อเตียวเปงเตียวเปาเตียวเป๋าเตียวโป้เตียวเภาเตียวเมาเตียวโยยเตียวล่อเตียวลีเตียวลุยเตียวเลี้ยวเตียวสงเตียวสิ้วเตียวเสงเตียวเสียนเตียวหงิมเตียวหงีเตียวหยงเตียวหยิมเตียวหลำเตียวหองเตียวหอมเตียวหัวเตียวหิวเตียวหุนเตียวหุยเตียวเหงเตียวเหยียงเตียวเหลียงเตียวเหียนเตียวอิบเตียวอิ๋มเตียวอี้เตียวอุ๋นเตียวเอ๊กเตียวเอ๋งเตียวเอี๊ยเตียวเอี๋ยงเตียวเอียดเตียวเอี๋ยนเตียวโอยเตียวฮอเตียวฮ่องเตียวฮีเตียวเฮาแต้บุ๋นแตะถ้ายโตเกี๋ยมโตบีโตสิบโต้สู้โตเอ๋งโต๊ะเอ็งไต้เกี้ยวไต้เหลงไต้อ้วนถังหยงเถาจุ้นเถิงซิวเถียนจังเทงหงินเทาเจียดเทียกีเทียจู๋เทียตกเทียนสิบเทียบูเทียเป๋งเทียเภาเทียหยกเทียอ้วยจีไทสูจู้ไทสูเอี๋ยงบกลกบอกสุ้นบังเต๊กบังเต๊กก๋งบังทองบังยิวบังยี่บังเล้บังสีบั้นเจ้งบั้นเฮ็กบัวเหลียดบิต๊กบินของบิสีบิฮองบิฮุยบุนขิมบุนทิวบุนเพ่งบุนเอ๋งบุนเฮาบู๊ขิวเขียมบู๊ขิวเตี้ยนบู๋อันก๊กเบงกองเบงคงอุยเบงซุยเบงทันเบ้งจ๋องเบ้งเจียดเบ้งตัดเบ้งฮิวเบ้งเฮ็กเบียวเต๊กปวยเก๋งปองสิบปอเฉียมปิดห้วนปีต๋องปีเอี๋ยนปีเอียวปู้ฉันเป๊กตุ้นเปยซี่เปาเชาเปาต๋งเปาต้านเปาเตียวเปาสิ้นเปาสูหยินเปาหลงเปาเอ๋งเปียนฮองเปี๋ยนฮีโปจิดโปหั้นไป่โซ่วผู่หยังซิ่งเฝิงถ่งพระเจ้าฮั่นเซ่าตี้พระเจ้าฮั่นเลนเต้พระเจ้าเหี้ยนเต้พัวกี๋พัวเจี้ยงพัวโยยพัวหองพัวอิ๋นแพโทแพ่เป๊กแพอั๋นแพเอี้ยวเภาเจ๋งมอกายม้ากิ้นม้าจุ้นม้าเจ็กม้าฉิวม้าเฉียวม้าเชียวม้าซู่ม้าตงม้าต๋งม้าต้ายม้าเท้งม้าเทียม้าเทียดม้าเลี้ยงม้าหยิดม้าหั้นม้าอ้วนม้าอ้วนยี่ม้าอี้ม้าเอี๋ยนม้าฮิวม้าฮูยงคียำก๋งยิมจุ๋นยีหวนยีเอ๋งยูสิดลกข้องลกเจ๊กลกซุนล่อเจียวล่อซุยล่อถ่งลำแจ้งลิกองลิขำลิคีลิงักลิเงียมลิจวนลิจ๋องลิจูลิฉุยลิซกลิเซียงลิเซียมลิต๊กลิต้ายลิเตียนลิบองลิบ้องลิปาลิปูลิเป๊กลิโป้ลิเพงลิยอยลิยูลิหลิงฉีลิวฮูลิเสียงลิหงีลิห้อมลิหิมลิอ๋องลิอิ๋นลิอี้ลิอุยหองลิฮกลิฮองลิเฮาลีก๋งลีกีลีกุ๋ยลีถองลีหูลุดตัดกุดลุนติดลุยฉีลุยต๋องลุยป๊กลู่ข่ายลู่คังลู่จิ่งเลงควันเล่งโฉเล่งทองเล่ากีเล่ากี๋เล่ากุ๋ยเล่าเก๋งเล่าขำเล่าจ้องเล่าจ๋องเล่าจ้านเล่าจี๋เล่าจูเจี๋ยงเล่าเจี้ยงเล่าเฉียเล่าชุนเล่าเซียนเล่าเซียวเล่าตัดเล่าต้ายเล่าเตาเล่าโต๋เล่าเบาเล่าป๋าเล่าปิดเล่าปิ้นเล่าปี่เล่าเป๋าเล่าเปียวเล่าผวนเล่าเพ็กเล่ายวนเล่ายอยเล่าลีเล่าเลียกเล่าสุนเล่าเสงเล่าเสี้ยนเล่าหงีเล่าหยงเล่าหยังเล่าหัวเล่าเหมาเล่าเหยียนเล่าเหอเล่าเหียนเล่าอวนเล่าอั๋นเล่าอิ้วเล่าเอียนเล่าเอี๋ยนเล่าเอียวเล่าฮกเล่าฮองเล่าฮีเลียงกองเลี่ยงกี๋เลี้ยงเขียนเลียวซุนเลียวลี่เลียวหัวโลซกโลติดโลหองไลบินวัวเหล็งสวินโถสวี่เยี่ยนสะโมโขสิงเจินสิบเกงสิมโพยสิมเอ๋งสิวเจ๊กสีเกี๋ยวสือเปาสุนาสุมาจุ้นสุมาเจียวสุมาเต็กโชสุมาเตี้ยมสุมาปองสุมาสูสุมาหลังสุมาหองสุมาหูสุมาอี้สุมาเอี๋ยนสุมาฮิวสุเมาสูหวนเสงโหเส้าทิเสียวเกี้ยวหงิมติดหมันทองหยังจิ้นหยังจี้หยังฉุนหลันเป้งหลิวซินหลิวซีหลิวผิงหลิวหนิงหลี่ฉิวหลีซินหลีแปะเฉียหลู่คุยหลูซุนหวดเจ้งหวนแกหวนจงห้วนชงหวนเตียวห้วนหงห้วยหลำหวังฉีหวังม่ายหวังเสียงหองไก่หองจอหองหยกห่อปี่หันค่ายหันซุยหันเซียมหันอิ้นหัวเหอหุยง่วนเสียวหุยสิวหูซงหูเหมี่ยวเหงาเค่งเหยียนจิ้งเหยียมจุ้นเหลงเปาเหลียงซีเหลียงเหงเห้หุยเหอจื๋อเหาลำโหลวจื่อโปวโหลวเสียนโหหยององโยยอ้วนซงอ้วนถำอ้วนสุดอ้วนเสี้ยวอ้วนหงุยอ้วนหลิมอ้วนอิ๋นอ้วนอุ๋ยอ้วนฮีอองก๋วนอองก้ายอองกิดอองกิ๋นอองกี่อองกี๋อองเก๋งอองเกี๋ยนอองของอองค้างอองจิ๋นอองเจ๊กอองเฉียงอองซกอองซองอองซันอองซิมอองเซ็กอองต๋งอองต่ำอองตุ้นอองโถอองปิดอองเป๋งอองลองอองลุยอองเลี้ยนอองสงอองสิ้วอองเสียอ๋องหยงอองหลิบอ่องหองอองหุยอองเหงียบอ้องอุ้นอองอุ้ยอองฮูอองเฮาอังเจี๋ยวอันเจ๋งอาวต๋งอาวสิ้วอิกิ๋มอิเกียดอิเขงอิโตอินไก๋อินเชียงอินต้ายบกอินเบดอินเล้อิปิอิหลำอีจ้วนอีเจี้ยอีฟ่งอี้อองเมาอุไค้อุยก๋วนอุยก๋วนอุยก้ออุยกายอุยกุ๋ยอุยของอุยเซียวอุยหลงอุยหวนอุยหองอุยอ๋วนอุยเอี๋ยนอู๋จื้ออู้เยี้ยนเองเตียวเอียงหองเอียมเซียงเอียวกีเอียวเก๋าเอียวงันเอียวจ๋งเอียวจอเอียวฉิวเอียวไต้เจียวเอียวปิดเอียวปิวเอียวเป๊กเอียวสงเอียวสิวเอียวสิ้วเอียวหงเอียวหงีเอียวหวยเอียวหัวเอียวเหลงเอียวเหียมเอียวฮงเอียวฮองเอียวฮูโอจับโอยเอี๋ยนฮกเต็กฮกอ้วนฮวนกายฮวนกี๋ฮวนเกี๋ยนฮวนห้อมฮวนอีฮองตงฮองฝูข่ายฮองสีฮองเสงหงันฮองหูเฮียบฮองอิบฮองฮูสงฮอมเกียงฮันกี๋ฮันเขงฮั่นจ๋งฮันจูกี๋ฮันต๋งฮั่นต๋งฮันเต๊กฮันเบ้งฮันเบ๋งฮันสงฮันหยงฮันหองฮันเหียนฮันเหียนฮันเอ๋งฮันเอี๋ยวฮันฮกฮันโฮฮัวโต๋ฮัวหยงฮัวหิมฮั้วเอ๋งฮุยโฮฮูสวนเฮกเจียวเฮจิดเฮาเกียนเฮาเจ้เฮาโจเฮาเฉียเฮาชวนเฮาหุนเฮาเหลกเฮียงทงแฮซุนแฮหัวจุ้นแฮหัวเจี๋ยแฮหัวซงแฮหัวเต๊กแฮหัวป๋าแฮหัวเสียนแฮหัวหลิมแฮหัวหุยแฮหัวอันแฮหัวอิ๋นแฮหัวเอี๋ยนแฮหัวฮุยแฮหัวโฮแฮฮัวตุ้นแฮเฮาเทียนโฮงีโฮจ๋ายโฮจิ๋นโฮจุ๋นโฮเจ้งโฮเบี้ยวโฮปันโฮเป๋งโฮเสงโฮห้วนโฮหัวโฮอั๋นโฮเฮา