ยีหวน (จีน: 虞翻, 164 – 233) หรือ ยฺหวีฟาน ในภาษาจีนกลาง ชื่อรอง จ้งเสียง ขุนนางและนักปราชญ์แห่ง ง่อก๊ก ระหว่าง ยุคสามก๊ก ของจีนแต่เดิมรับราชการเป็นขุนนางตำแหน่งเล็ก ๆ ภายใต้ อองลอง ยีหวนภายหลังได้มารับราชการภายใต้ ซุนเซ็ก ซึ่งพิชิตพรมแดนเขต กั๋งตั๋ง (หรือ ง่อ) ในเหตุการณ์ที่เรียกว่า การพิชิตกังตั๋งของซุนเซ็ก ซุนเซ็กให้เกียรติเขาอย่างสูงและร้องขอให้เขาไปเกลี้ยกล่อม ฮัวหิม ให้ยอมแพ้ หลังจากซุนเซ็กถึงแก่กรรม ยีหวนยังคงรับราชการต่อภายใต้ ซุนกวน น้องชายของซุนเซ็กและผู้สืบทอด

ยีหวน
Yu Fan
虞翻
ที่ปรึกษาแห่งง่อก๊ก
เกิด 164
สถานที่เกิด อำเภอหยูเหยา เมืองห้อยเข
ถึงแก่กรรม 233
สถานที่ถึงแก่กรรม กวางสี
ชื่อ
สำเนียงจีนกลาง ยฺหวีฟาน
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน ยีหวน, งีห้วน
ชื่อรอง จ้งเสียง (Zhongxiang)
ยุคในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก

ยีหวนถึงแก่กรรมระหว่างถูกเนรเทศที่ กวางสี เมื่อ ค.ศ. 233 ระหว่างรัชสมัยพระเจ้าซุนกวน