ยีหวน (จีน: 虞翻, 164 – 233) หรือ ยฺหวีฟาน ในภาษาจีนกลาง ชื่อรอง จ้งเสียง ขุนนางและนักปราชญ์แห่ง ง่อก๊ก ระหว่าง ยุคสามก๊ก ของจีนแต่เดิมรับราชการเป็นขุนนางตำแหน่งเล็ก ๆ ภายใต้ อองลอง ยีหวนภายหลังได้มารับราชการภายใต้ ซุนเซ็ก ซึ่งพิชิตพรมแดนเขต กั๋งตั๋ง (หรือ ง่อ) ในเหตุการณ์ที่เรียกว่า การพิชิตกังตั๋งของซุนเซ็ก ซุนเซ็กให้เกียรติเขาอย่างสูงและร้องขอให้เขาไปเกลี้ยกล่อม ฮัวหิม ให้ยอมแพ้ หลังจากซุนเซ็กถึงแก่กรรม ยีหวนยังคงรับราชการต่อภายใต้ ซุนกวน น้องชายของซุนเซ็กและผู้สืบทอด

ยีหวน
Yu Fan
虞翻
ที่ปรึกษาแห่งง่อก๊ก
เกิด164
สถานที่เกิดอำเภอหยูเหยา เมืองห้อยเข
ถึงแก่กรรม233
สถานที่ถึงแก่กรรมกวางสี
ชื่อรองจ้งเสียง (Zhongxiang)
ยุคในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก

ยีหวนถึงแก่กรรมระหว่างถูกเนรเทศที่ กวางสี เมื่อ ค.ศ. 233 ระหว่างรัชสมัยพระเจ้าซุนกวน