เปี๋ยนฮี (อังกฤษ: Bian Xi ) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กเป็นขุนพลผู้รักษาด่านกิสุยก๋วน

เปี๋ยนฮี
ขุนพลแห่งวุยก๊ก
ถึงแก่กรรม พ.ศ. 743
ชื่อ
อักษรจีนตัวเต็ม 卞喜
อักษรจีนตัวย่อ 卞喜
พินอิน Biàn Xǐ
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน เปี๋ยนฮี
สัทอักษรแบบเวด-ไจลส์ Pien Hsi
ยุคในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก

ดูเพิ่มแก้ไข