เปี๋ยนฮี (อังกฤษ: Bian Xi) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กเป็นขุนพลผู้รักษาด่านกิสุยก๋วน

เปี๋ยนฮี
ขุนพลแห่งวุยก๊ก
ถึงแก่กรรมพ.ศ. 743
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม卞喜
อักษรจีนตัวย่อ卞喜
ยุคในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก

ดูเพิ่ม แก้