ลกข้อง บุตรชายคนรองของลกซุน หลังจากลกซุนเสียชีวิตไป ซุนกวนยังโกรธเคืองเรื่องลกซุน จนเอาเรื่องความผิดของลกซุน มาเอาผิดกับเขา แต่ลกข้องได้ทำการแก้ต่าง เรื่องคดีความของบิดาจนซุนกวนพอใจ หลังจากนั้นได้รับราชการ มีตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นแม่ทัพที่ป้องกันชายแดนง่อจากวุย ลกข้องมีชื่อเสียงจากการต่อสู้ กับเอียวเก๋าแม่ทัพฝั่งวุย โดยที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเคารพซึ่งกันและกัน ขนาดส่งของขวัญไปเยี่ยมกันและกัน และส่งยาให้เมื่ออีกฝ่ายเจ็บป่วย ต่อมา พระเจ้าซุนโฮคิดว่าลกข้องเป็นไส้ศึกก็เลยสั่งประหารลกข้อง จนลกข้องเสียชีวิตในที่สุด

ลกข้อง
ที่ปรึกษาและแม่ทัพแห่งง่อก๊ก
เกิดพ.ศ. 769
ถึงแก่กรรมพ.ศ. 817
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม陸抗
อักษรจีนตัวย่อ陆抗

ครอบครัวแก้ไข