ขงสิ้ว (อังกฤษ: Kong Xiu; จีน: 孔秀) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กเป็นขุนพลของเตียวสิ้วเป็นทหารเอกที่สำคัญมากในการรบที่เตงเชียโดยเตียวสิ้วส่งขงสิ้วไปรักษาเมืองเตงเชียเมื่อโจโฉมาตีเมืองเตงเชีย และได้มาเป็นายด่านแรกของด่านทั้ง5 เมื่อกวนอูจะไปหาเล่าปี่ที่โห้ปัก ได้พบกับขงสิ้ว แต่ไม่มีใบผ่าน ขงสิ้วจึงต่อสู้กับกวนอู แล้วก็โดนกวนอูเอาง้าวฟันตาย

ขงสิ้ว
ขุนพลแห่งของเตียวสิ้ว
ถึงแก่กรรมพ.ศ. 743
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม孔秀
อักษรจีนตัวย่อ孔秀
ยุคในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก


ดูเพิ่ม

แก้