ขงสิ้ว (อังกฤษ: Kong Xiu; จีน: 孔秀) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กเป็นขุนพลของเตียวสิ้วเป็นทหารเอกที่สำคัญมากในการรบที่เตงเชียโดยเตียวสิ้วส่งขงสิ้วไปรักษาเมืองเตงเชียเมื่อโจโฉมาตีเมืองเตงเชีย และได้มาเป็นายด่านแรกของด่านทั้ง5 เมื่อกวนอูจะไปหาเล่าปี่ที่โห้ปัก ได้พบกับขงสิ้ว แต่ไม่มีใบผ่าน ขงสิ้วจึงต่อสู้กับกวนอู แล้วก็โดนกวนอูเอาง้าวฟันตาย

ขงสิ้ว
ขุนพลแห่งของเตียวสิ้ว
ถึงแก่กรรม พ.ศ. 743
ชื่อ
อักษรจีนตัวเต็ม 孔秀
อักษรจีนตัวย่อ 孔秀
พินอิน Kǒng Xiù
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน ขงสิ้ว
สัทอักษรแบบเวด-ไจลส์ K'ung Hsiu
ยุคในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก


ดูเพิ่มแก้ไข