หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ เซน

งิมหุน (อังกฤษ: Cen Hun , ? — ค.ศ. 280) เสนาบดีแห่ง ง่อก๊ก ในช่วงปลายของ ยุคสามก๊ก

งิมหุน
Cen Hun
เสนาบดีแห่งง่อก๊ก
เกิด ?
ถึงแก่กรรม ค.ศ. 280
ชื่อ
สำเนียงจีนกลาง เซนฮุน
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน งิมหุน
ยุคในประวัติศาสตร์ สามก๊ก

แต่ในสามก๊กฉบับวรรณกรรมของ หลอ กว้านจง ได้กล่าวว่างิมหุนเป็นขันทีคนสนิทของ พระเจ้าซุนโฮ จักรพรรดิองค์ที่ 4 และองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ง่อซึ่งคอยยุยงให้พระเจ้าซุนโฮหลงใหลสุรานารีและทำสิ่งไม่ดีมากมายจนลืมราชกิจเฉกเช่นเดียวกับ พระเจ้าเล่าเสี้ยน จักรพรรดิองค์ที่ 2 และองค์สุดท้ายแห่ง ราชวงศ์จ๊ก ที่มี ฮุยโฮ เป็นขันทีคนสนิทเมื่อ ง่อก๊กล่มสลาย ใน ค.ศ. 280 งิมหุนถูกจับตัวได้และถูกจับประหารชีวิตเช่นเดียวกับฮุยโฮซึ่งงิมหุนถูกประหารด้วยวิธีแล่เนื้อเป็นชิ้น ๆ

ดูเพิ่มแก้ไข