รายชื่อบุคคลในยุคสามก๊ก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

บุคคลในยุคสามก๊ก แสดงรายชื่อของบุคคลในประวัติศาสตร์จีนในยุคสามก๊ก รายชื่อนี้แสดงชื่อไทย[1] อังกฤษ และจีน ของแต่ละคน บุคคลเหล่านี้นำไปสู่วรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ เรื่องสามก๊ก เนื่องจากสามก๊กภาษาไทย อ่านชื่อคนด้วยสำเนียงฮกเกี้ยน แต่ภาษาอังกฤษอ่านแบบภาษาจีนกลาง การออกเสียงจึงไม่เหมือนกัน

รายนามแก้ไข

รายนามบุคคลในยุคสามก๊ก กองทัพ ตำแหน่ง วรรณกรรม หมายเหตุ
ไทย จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม สำเนียงจีนกลาง
(พินอิน)
สำเนียงฮกเกี้ยน
(เป๊ะห์โอยจี)
ก๊กเสง 郭胜 郭勝 Guō Shèng Kok Sèng ราชวงศ์ฮั่น ขันที 1 หนึ่งในสิบขันที
เกียนสิด 寋硕 蹇碩 Jiǎn Shuò Kián Si̍t ราชวงศ์ฮั่น ขันที 1 หนึ่งในสิบขันที
จูฮี 朱俊 朱俊 Zhu Jun Chu Chùn ราชวงศ์ฮั่น แม่ทัพ 1 แม่ทัพใหญ่แห่งราชวงศ์ฮั่น มีหน้าที่ในการปราบปรามโจรโพกผ้าเหลือง
เจาเจ้ง 邹靖 鄒靖 Zōu Jìng Chau Chēng ราชวงศ์ฮั่น แม่ทัพ 1 แม่ทัพของเล่าเอี๋ยน, เป็นผู้แนะนำเจ้าเมืองให้มีหนังสือไปเกลี้ยกล่อมป่าวร้องชาวเมืองให้มาสมัครเป็นทหารอาสา
เชียกง (เทียควง) 程旷 程曠 Chéng Kuàng Thiâⁿ Khòng ราชวงศ์ฮั่น ขุนนาง 1
ซัวหยง (ยีหลง) 蔡邕 蔡邕 Cài Yōng Chhài ? ราชวงศ์ฮั่น ขุนนาง 1
เซียนหนานหัว 南華老仙 南華老仙 - - - - 1 ชายชราผู้มอบตำราไทแผงเยาสุดแก่เตียวก๊ก
ต๋วนกุย 段圭 段珪 Duàn Guī Toān Kui ราชวงศ์ฮั่น ขันที 1 หนึ่งในสิบขันที
เตงเมา 鄧茂 鄧茂 Deng Mao Tēng Biō โจรโพกผ้าเหลือง ทหาร 1 แม่ทัพรองของเทียอ้วนจี้, ถูกสังหารโดยเตียวหุย
เตียวก๊ก 張角 张角 Zhāng Jué / Zhāng Jiǎo Tiuⁿ Kak โจรโพกผ้าเหลือง หัวหน้ากลุ่ม 1 หัวหน้ากลุ่มโจรโพกผ้าเหลือง
เตียวโป้ 張寶 张宝 Zhāng Bào Tiuⁿ Pó โจรโพกผ้าเหลือง หัวหน้ากลุ่ม 1 น้องชายเตียวก๊ก
เตียวต๋ง 赵忠 趙忠 Zhào Zhōng Tiāu Tiong ราชวงศ์ฮั่น ขันที 1 หนึ่งในสิบขันที
เตียวเหยียง 张让 張讓 Zhāng Ràng Tioⁿ Jiōng ราชวงศ์ฮั่น ขันที 1 หนึ่งในสิบขันที
เตียวเหลียง 張梁 张梁 Zhāng Liáng Tiuⁿ Liông โจรโพกผ้าเหลือง หัวหน้ากลุ่ม 1 น้องชายเตียวก๊ก
เทาเจียด 曹节 曹節 Caó Jié Chô Chiat ราชวงศ์ฮั่น ขันที 1 หนึ่งในสิบขันที
เทียอ้วนจี้ 程远志 程遠志 Cheng Yuanzhi Thiâⁿ Oán Chì โจรโพกผ้าเหลือง ทหาร 1 หัวหน้ากองของกลุ่มโจรโพกผ้าเหลือง, ถูกสังหารโดยกวนอู
พระเจ้าเลนเต้ 汉灵帝 漢靈帝 Hàn Líng Dì Hàn Lêng Tè ราชวงศ์ฮั่น จักรพรรดิ 1 จักรพรรดิจีน
พระเจ้าฮั่นเต้ 汉桓帝 漢桓帝 Hàn Húan Dì Hàn Hoân Tè ราชวงศ์ฮั่น จักรพรรดิ 1 จักรพรรดิจีน
โลติด 卢植 盧植 Lu Zhi Lô͘ Si̍t ราชวงศ์ฮั่น แม่ทัพ 1 แม่ทัพใหญ่แห่งราชวงศ์ฮั่น มีหน้าที่ในการปราบปรามโจรโพกผ้าเหลือง
สิบเกง 龚景 龔景 Gōng Jǐng Kióng Kéng ราชวงศ์ฮั่น เจ้าเมือง 1 เจ้าเมืองเฉงจิ๋ว
เห้หุย 夏恽 夏惲 Xià Yùn Hē ? ราชวงศ์ฮั่น ขันที 1 หนึ่งในสิบขันที
เหาลำ 侯览 侯覽 Hóu Lǎn Hâu Lám ราชวงศ์ฮั่น เจ้าเมือง 1 เจ้าเมืองเฉงจิ๋ว
ฮองสี 封谞 封諝 Fēng Xǔ Hong ? ราชวงศ์ฮั่น ขันที 1 หนึ่งในสิบขันที
ฮองฮูสง 皇甫嵩 皇甫嵩 Huangfu Song Hông Hú Siong ราชวงศ์ฮั่น แม่ทัพ 1 แม่ทัพใหญ่แห่งราชวงศ์ฮั่น มีหน้าที่ในการปราบปรามโจรโพกผ้าเหลือง

เรียงตามตัวอักษรแก้ไข

หมายเหตุ: วุยก๊ก จ๊กก๊ก และง่อก๊กถูกสถาปนาอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 220, ค.ศ. 221 และ ค.ศ. 229 ตามลำดับ ฉะนั้นสำหรับบุคคลในรายชื่อที่เสียชีวิตก่อนปีเหล่านี้ ในคอลัมน์ "สังกัด" จะระบุเป็นชื่อของบุคคลที่เป็นนายแทนที่จะเป็นชื่อก๊ก ตัวอย่างเช่นกวนอูเสียชีวิตในปี ค.ศ. 219 ก่อนที่เล่าปี่จะสถาปนาจ๊กก๊กในปี พ.ศ. 220 ดังนั้น "สังกัด" ของกวนอูจึงระบุเป็น "เล่าปี่" แทนที่จะเป็น "จ๊กก๊ก"

เรียงตามกองทัพแก้ไข

ราชวงศ์ฮั่น Han Dynasty 漢朝แก้ไข

จักรพรรดิและเชื้อพระวงศ์ ขุนนางและขุนศึก
ขันที

วุยก๊ก (แคว้นเว่ย) Cao Wei 曹魏แก้ไข

ผู้ก่อตั้ง เสนาธิการและขุนนางฝ่ายบุ๋น แม่ทัพนายกองและขุนนางฝ่ายบู๊
  • เจียสี่ Jia Xu 贾旭
จักรพรรดิ
เชื้อพระวงศ์และขุนนาง
อื่นๆ

จ๊กก๊ก (แคว้นสู่) Shu Han 蜀汉แก้ไข

ผู้ก่อตั้ง เสนาธิการและขุนนางฝ่ายบุ๋น แม่ทัพนายกองและขุนนางฝ่ายบู๊
จักรพรรดิ
เชื้อพระวงศ์และขุนนาง
อื่นๆ

ง่อก๊ก (แคว้นหวู) Dong Wu 东吴แก้ไข

ผู้ก่อตั้ง เสนาธิการและขุนนางฝ่ายบุ๋น แม่ทัพนายกองและขุนนางฝ่ายบู๊
จักรพรรดิ
เชื้อพระวงศ์และขุนนาง
อื่นๆ

ราชวงศ์จิ้น Jin Dynasty 晉朝แก้ไข

ผู้ก่อตั้งแก้ไข

เสนาธิการ และขุนนางฝ่ายบุ๋นแก้ไข

แม่ทัพ และหัวหน้ากองแก้ไข

เชื้อพระวงศ์ และขุนนางแก้ไข

ไม่สังกัดก๊กแก้ไข

ทัพเปาสิ้นแก้ไข

ทัพตั๋งโต๊ะแก้ไข

ชนเผ่าพื้นเมืองแก้ไข

ชาวม่านแก้ไข
ชาวเกี๋ยงแก้ไข
Wuhuanแก้ไข
Xianbeiแก้ไข
ชาวซยงหนูแก้ไข

ทัพกองซุนจ้านแก้ไข

ทัพฮันฮกแก้ไข

ทัพฮันเหียนแก้ไข

ทัพกิมสวนแก้ไข

ทัพขงหยงแก้ไข

ทัพเลียวตั๋งแก้ไข

ทัพเล่าเปียวแก้ไข

ทัพเล่าเตาแก้ไข

ทัพเล่าเอี๋ยน/เล่าเจี้ยงแก้ไข

ทัพเล่าอิ้วแก้ไข

ทัพเล่าหงีแก้ไข

ทัพลิโป้แก้ไข

ทัพม้าเท้ง/ม้าเฉียวแก้ไข

ทัพ Shi Xieแก้ไข

ทัพโตเกี๋ยมแก้ไข

ทัพอองของแก้ไข

ทัพอองลองแก้ไข

ทัพเงียมแปะฮอแก้ไข

โจรโพกผ้าเหลืองแก้ไข

ทัพอ้วนเสี้ยวแก้ไข

ทัพอ้วนสุดแก้ไข

ทัพเตียวล่อแก้ไข

ทัพเตียวสิ้วแก้ไข

ทัพเตียวเอี๋ยงแก้ไข

ทัพเตียวหอมแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สามก๊กวิทยา. "รายชื่อบุคคลในยุคสามก๊ก".