รายชื่อบุคคลในยุคสามก๊ก (ก)

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของบุคคลในประวัติศาสตร์จีนในยุคสามก๊กที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร รายชื่อนี้แสดงชื่อตามสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน กรณีเป็นชื่อบุคคลที่ไม่ปรากฏในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) จะแสดงเฉพาะชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน

รายชื่อบุคคลแก้ไข

ชื่อ ชื่อรอง ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บ้านเกิด
(ในวงเล็บคือสถานที่ในปัจจุบัน)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
ก๊กเสง /
กุยเสง

กัว เชิ่ง
Guo Sheng
郭勝

189
เมืองลำหยง
(เมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนาน)
ขันที ราชวงศ์ฮั่น
กงซุน ตู้
Gongsun Du
公孫度
เซิงจี้
Shengji
升濟
204 อำเภอเซียงเป๋ง เมืองเลียวตั๋ง
(เมืองเหลียวหยาง มณฑลเหลียวหนิง)
ขุนศึก ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 8
กงซุน หฺว่าง
Gongsun Huang
公孫晃
อำเภอเซียงเป๋ง เมืองเลียวตั๋ง
(เมืองเหลียวหยาง มณฑลเหลียวหนิง)
ราชวงศ์ฮั่น
ก๋งเต๋า
กง ตู
Gong Du
龔都
ขุนพล เล่าปี่ กบฏโพกผ้าเหลือง จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1 และ 32
ก้วนซุน /
กวนกี

หมิ่น ฉุน
Min Chun
閔純
โป๋เตี่ยน
Bodian
伯典
191 ขุนนาง ฮันฮก โฮ่วฮั่นซู เล่มที่ 64 /
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6
กวนเป๋ง
กวาน ผิง
Guan Ping
關平
219 อำเภอไก่เหลียง เมืองฮอตั๋ง
(เมืองยฺวิ่นเฉิง มณฑลชานซี)
ขุนพล เล่าปี่ จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 36
กวนลอ
กว่าน ลู่
Guan Lu
管輅
กงหมิง
Gongming
公明
209 256 เมืองเพงงวนก๋วน
(อำเภอผิงเยฺวียน มณฑลซานตง)
หมอดู,
นักแสวงหา
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 29
กว่าน หนิง
Guan Ning
管寧
โย่วอัน
You'an
幼安
158 241 อำเภอจูซฺวี เมืองปักไฮ
(อำเภอชางเล่อ มณฑลซานตง)
ขุนนาง,
บัณฑิต
วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 11
กวนหิน
กวาน ซิง
Guan Xing
關興
อันกั๋ว
Anguo
安國
อำเภอไก่เหลียง เมืองฮอตั๋ง
(เมืองยฺวิ่นเฉิง มณฑลชานซี)
ขุนนาง จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 36
กวนอู
กวาน ยฺหวี่
Guan Yu
關羽
ยฺหวินฉาง
(หุนเตี๋ยง)
Yunchang
雲長
219 อำเภอไก่เหลียง เมืองฮอตั๋ง
(เมืองยฺวิ่นเฉิง มณฑลชานซี)
ขุนพล เล่าปี่ โจโฉ จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 36
กวนไฮ
กว่าน ไฮ่
Guan Hai
管亥
ขุนพล กบฏโพกผ้าเหลือง โฮ่วฮั่นซู เล่มที่ 70 /
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 49
กวาน อี๋
Guan Yi
關彝
อำเภอไก่เหลียง เมืองฮอตั๋ง
(เมืองยฺวิ่นเฉิง มณฑลชานซี)
จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 36
กองซุนก๋ง
กงซุน กง
Gongsun Gong
公孫恭
อำเภอเซียงเป๋ง เมืองเลียวตั๋ง
(เมืองเหลียวหยาง มณฑลเหลียวหนิง)
ขุนศึก วุยก๊ก ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 8
กองซุนของ
กงซุน คัง
Gongsun Kang
公孫康
อำเภอเซียงเป๋ง เมืองเลียวตั๋ง
(เมืองเหลียวหยาง มณฑลเหลียวหนิง)
ขุนศึก โจโฉ ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 8
กองซุนจ้าน
กงซุน จั้น
Gongsun Zan
公孫瓚
โป๋กุย
Bogui
伯珪
199 อำเภอลิ้งจือ เมืองเลียวไส
(อำเภอเชียนอัน มณฑลเหอเป่ย์)
ขุนพล,
ขุนศึก
กองซุนจ้าน ราชวงศ์ฮั่น โฮ่วฮั่นซู เล่มที่ 73 /
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 8
กองซุนสิว
กงซุน ซิว
Gongsun Xiu
公孫脩
238 อำเภอเซียงเป๋ง เมืองเลียวตั๋ง
(เมืองเหลียวหยาง มณฑลเหลียวหนิง)
กองซุนเอี๋ยน วุยก๊ก
กองซุนอวด
กงซุน เยฺว่
Gongsun Yue
公孫越
191 อำเภอลิ้งจือ เมืองเลียวไส
(อำเภอเชียนอัน มณฑลเหอเป่ย์)
ขุนพล กองซุนจ้าน โฮ่วฮั่นซู เล่มที่ 73 /
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 8
กองซุนเอี๋ยน
กงซุน เยฺวียน
Gongsun Yuan
公孫淵
เหวินอี้
Wenyi
文懿
238 อำเภอเซียงเป๋ง เมืองเลียวตั๋ง
(เมืองเหลียวหยาง มณฑลเหลียวหนิง)
ขุนพล,
ขุนศึก
กองซุนเอี๋ยน วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 8 /
จิ้นซู เล่มที่ 1
กันหยง /
ตันหยง

เจี่ยน ยง
Jian Yong
簡雍
เสี่ยนเหอ
Xianhe
憲和
เมืองตุ้นก้วน
(เมืองจัวโจว มณฑลเหอเป่ย์)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
เล่าปี่ จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 38
กัว ซฺวิ่น
Guo Xun
郭訓
อำเภอกิลกกุ๋น เมืองกงจ๋ง
(อำเภอเวย์ มณฑลเหอเป่ย์)
ขุนพล วุยก๊ก
กัว ต้า
Guo Da
郭大/郭太
ผู้นำกบฏ กบฏโพกผ้าเหลือง
กัวเต๋า
กัว ถู
Guo Tu
郭圖
กงเจ๋อ
Gongze
公則
205 เมืองเองฉวน
(เมืองยฺหวี่โจว, มณฑลเหอหนาน)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
อ้วนถำ ฮันฮก,
อ้วนเสี้ยว
โฮ่วฮั่นซู เล่มที่ 74 /
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6
กัวเอิน
Guo En
郭恩
อี้โป๋
Yibo
義博
เมืองเว่ย์ลี่เฉา
(อำเภอชฺหวี่โจว มณฑลเหอเป่ย์)
บัณฑิต วุยก๊ก
กากุ๋ย /
เกียกุย/
แกกุ๋น

เจี่ย ขุย
Jia Kui
賈逵
เหลียงเต้า
Liangdao
梁道
174 228 อำเภอเซียงหลิง เมืองฮอตั๋ง
(ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
เมืองหลินเฝิน มณฑลชานซี)
ขุนพล,
ขุนนาง
วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 50.
กาเซี่ยง /
แกอู

เจี๋ย สฺวี่
Jia Xu
賈詡
เหวินเหอ
Wenhe
文和
147 223 อำเภอกูจาง เมืองอู่เวย
(เมืองอู่เวย, มณฑลกานซู่)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
วุยก๊ก ตั๋งโต๊ะ,
ลิฉุย,
เตียวสิ้ว
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 10
กาน กุย
Gan Gui
甘瑰
อำเภอลิมกั๋ง เมืองปากุ๋น
(อำเภอจง นครฉงชิ่ง)
ง่อก๊ก
กาน ฉื่อ
Gan Shi
甘始
อำเภอชิงหัวกั๋ว เมืองกานหลิง
(เมืองหลินชิง มณฑลซานตง)
นักแสวงหา วุยก๊ก
กาน หลี่
Gan Li
甘醴
ขุนพล ชื่อฮุย ง่อก๊ก
กาอุ้น /
แกฉง

เจี่ย ชง
Jia Chong
賈充
กงลฺหวี
Gonglü
公閭
217 282 อำเภอเซียงหลิง เมืองผิงหยาง
(อำเภอเซียงเฝิ่น มณฑลชานซี)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง,
ขุนพล
ราชวงศ์จิ้น วุยก๊ก จิ้นซู เล่มที่ 40
กำเหลง
กาน หนิง
Gan Ning
甘寧
ซิงป้า
Xingba
興霸
อำเภอลิมกั๋ง เมืองปากุ๋น
(อำเภอจง นครฉงชิ่ง)
ขุนพล ซุนกวน เล่าเอี๋ยน,
หองจอ
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 55
กำฮูหยิน
กาน ชื่อ
Lady Gan
甘氏
209 เมืองไพก๊ก
(ในมณฑลเจียงซู)
สตรีสูงศักดิ์ เล่าปี่ จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 34
จวนก๋งจู๋
ซุน หลู่ปาน
Sun Luban
全公主

孫魯班

ต้าหู่
Dahu
大虎
อำเภอฟู่ชุ่น เมืองง่อกุ๋น
(ฟู่หยาง มณฑลเจ้อเจียง)
สตรีสูงศักดิ์ ง่อก๊ก
กิมเซียง
จิ้น เสียง
Jin Xiang
靳詳
เมืองไท่หยวน
(เมืองไท่หยวน มณฑลชานซี)
ขุนนาง จ๊กก๊ก
กิมเซี่ยง
จิน ช่าง
Jin Shang
金尚
เยฺหวียนซิว
Yuanxiu
元休
เมืองเกงเตียว
(เมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี)
ขุนนาง อ้วนสุด ราชวงศ์ฮั่น
กิมสวน
จิน สฺเหวียน
Jin Xuan
金旋
เยฺหวียนจี
Yuanji
元機
209 เมืองเกงเตียว
(เมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี)
ขุนนาง,
ขุนศึก
เล่าปี่ ราชวงศ์ฮั่น
กิมหัน
จิน อี
Jin Yi
金禕
เต๋ออี
Deyi
德禕
218 เมืองเกงเตียว
(เมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
กิเหลง
จี้ หลิง
Ji Ling
紀靈
ขุนพล อ้วนสุด โฮ่วฮั่นซู เล่มที่ 75 /
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 7
กี่จู๋
หาน จฺหวีจื่อ
Han Juzi
韓莒子
200 ขุนพล อ้วนเสี้ยว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1
กีเหมา
เชอ โจ้ว
Che Zhou
車胄
200 อำเภอฮัวหิม เมืองฮองหลง
(ทางตะวันออกของเมืองหฺวาอิน มณฑลฉ่านซี)
ขุนพล,
ขุนนาง
โจโฉ
กุยกี
กัว ซื่อ
Guo Si
郭汜
197 เมืองจางเย่
(ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่)
ขุนพล,
ขุนศึก
กุยกี ตั๋งโต๊ะ โฮ่วฮั่นซู เล่มที่ 72 /
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6
กุยแก
กัว เจีย
Guo Jia
郭嘉
เฟิ่งเสี้ยว
Fengxiao
奉孝
170 207 อำเภอหยางไจ๋ เมืองเองฉวน
(เมืองยฺหวี่โจว มณฑลเหอหนาน)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
โจโฉ อ้วนเสี้ยว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 14
กุยห้วย /
กวยหวย /
โกฉุย

กัว ไหฺว
Guo Huai
郭淮
โป๋จี้
Boji
伯濟
187 255 อำเภอหยางชฺหวี่ เมืองไท่หยวน
(เมืองไท่หยวน มณฑลชานซี)
ขุนพล วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 26
กุยอ้วนจิ๋น /
กุ๋ยง้วน

ซุย เยฺหวียนจิ่น
Sui Yuanjin
眭元進
200 ขุนพล อ้วนเสี้ยว
กุยเอ๊ก
กัว อี้
Guo Yi
郭奕
โป๋อี้
Boyi
伯益
อำเภอหยางไจ๋ เมืองเองฉวน
(เมืองยฺหวี่โจว มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 14
กุยฮิวจี๋
กัว โยวจือ
Guo Youzhi
郭攸之
เหยี่ยนฉ่าง
Yanchang
演長
เมืองลำหยง
(เมืองหนานหยาง, มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 35
กุยฮุย
กัว นฺหวี่หวัง
Guo Nüwang
郭女王
184 235 อำเภอก่วงจง เมืองอันผิง
(อำเภอก่วงจง, มณฑลเหอเป่ย์)
พระมเหสี วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 5
กุยเฮง
กัว หย่ง
Guo Yong
郭永
อำเภอก่วงจง เมืองอันผิง
(อำเภอก่วงจง, มณฑลเหอเป่ย์)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
กุอั๋น
จฺวี้ อัน
Ju An
句安
ขุนพล วุยก๊ก จ๊กก๊ก
กู่ ลี่
Gu Li
谷利
ขุนพล ซุนกวน อรรถาธิบายจากบันทึกเจียงเปียวจ้วน
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 47
เกงจี
เกิ่ง จี้
Geng Ji
耿紀
จี้สิง
Jixing
季行
218 ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น
เก๋งบู
เกิ๋ง อู่
Geng Wu
耿武
เหวินเวย
Wenwei
文威
191 ขุนพล,
ที่ปรึกษา
ฮันฮก โฮ่วฮั่นซู เล่มที่ 74
เก๊งเหลียง
ไขว่ เหลียง
Kuai Liang
蒯良
จื่อโหรว
Zirou
子柔
อำเภอจงหลู เมืองลำกุ๋น
(อำเภอหนานจาง มณฑลหูเป่ย์)
ที่ปรึกษา เล่าเปียว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6
เก๊งอวด
ไขว่ เยฺว่
Kuai Yue
蒯越
อี้ตู้
Yidu
異度
214 อำเภอจงหลู เมืองลำกุ๋น
(อำเภอหนานจาง มณฑลหูเป่ย์)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
โจโฉ เล่าเปียว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6
เกียงขิม
เจียง ซฺวี่
Jiang Xu
姜敘
โป๋อี้
Boyi
伯奕
อำเภอเอ๊กก๋วน เมืองเทียนซุย
(ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
อำเภอกานกู่ มณฑลกานซู่)
ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น
เกียงอุย
เจียง เหวย
Jiang Wei
姜維
โป๋เยฺว
Boyue
伯約
202 264 อำเภอเอ๊กก๋วน เมืองเทียนซุย
(ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
อำเภอกานกู่ มณฑลกานซู่)
ขุนพล จ๊กก๊ก วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 44
เกียดบก
จี๋ มู่
Ji Mu
吉穆
ซือหรัน
Siran
思然
218 ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1
เกียดเป๋ง
จี๋ เปิ่น
Ji Ben
吉本
218 แพทย์ ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1
เกียดเมา
จี๋ เหมี่ยว
Ji Miao
吉邈
เหวินหรัน
Wenran
文然
218 ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1
เกียนสิด /
เกนหวน

เจี่ยน ชั่ว
Jian Shuo
蹇碩
189 ขันที ราชวงศ์ฮั่น โฮ่วฮั่นซู เล่มที่ 69
เกียวก๊กโล
เฉียว กง
Elder Qiao
喬公
อำเภอหว่าน เมืองโลกั๋ง
(อำเภอเฉียนชาน มณฑลอันฮุย)
ขุนนาง ซุนกวน ราชวงศ์ฮั่น
เกา กง
Gao Gong
高躬
อำเภอยฺหวี่ เมืองตันลิว
(ทางใต้ของอำเภอฉี่ มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
เกา กวาง
Gao Guang
高光
เซฺวียนเม่า
Xuanmao
宣茂
อำเภอยฺหวี่ เมืองตันลิว
(ทางใต้ของอำเภอฉี่ มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง ราชวงศ์จิ้น
เกา กุ่ย
Gao Gui
高軌
อำเภอหนาน
(เมืองจิงโจว มณฑลหูเป่ย์)
ขุนนาง ราชวงศ์จิ้น
เกา จฺวิ้น
Gao Jun
高儁
อำเภอยฺหวี่ เมืองตันลิว
(ทางใต้ของอำเภอฉี่ มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล วุยก๊ก
เกา จั้ว
Gao Zuo
高祚
ขุนพล วุยก๊ก
เกา จิ้ง
Gao Jing
高靖
อำเภอยฺหวี่ เมืองตันลิว
(ทางใต้ของอำเภอฉี่ มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น
เกา เฉิง
Gao Cheng
高承
ขุนพล ซุนเซ็ก
เกา ช่าง
Gao Shang
高尚
ขุนพล ง่อก๊ก
เกา เชิ่ง
Gao Sheng
高勝
218 ผู้นำกลุ่มกบฏ
เกา เชียน
Gao Qian
高遷
ขุนพล วุยก๊ก
เกา โช่ว
Gao Shou
高壽
ขุนพล ง่อก๊ก
เกา ต้าน
Gao Dan
高誕
อำเภอยฺหวี่ เมืองตันลิว
(ทางใต้ของอำเภอฉี่ มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง ราชวงศ์จิ้น
เกา ต้าย
Gao Dai
高岱
ข่งเหวิน
Kongwen
孔文
อำเภออู๋ เมืองง่อกุ๋น
(เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
เกาถาง เชิน
Gaotang Chen
高堂琛
อำเภอผิงหยาง เมืองไทสัน
(เมืองซินไท้ มณฑลซานตง)
ขุนนาง วุยก๊ก
เกาถาง หลง
Gaotang Long
高堂隆
Shengping
昇平
237 อำเภอผิงหยาง เมืองไทสัน
(เมืองซินไท้ มณฑลซานตง)
ขุนนาง วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 25
เกา ทง
Gao Tong
高通
ขุนนาง ง่อก๊ก
เกา ฟาน
Gao Fan
高蕃
ขุนพล อ้วนเสี้ยว
เกา ลฺวี่
Gao Lü
高慮
239 ขุนพล วุยก๊ก
เกา ว่าง
Gao Wang
高望
189 ขันที ราชวงศ์ฮั่น
เกา เสียง
Gao Xiang
高祥
ขุนพล จ๊กก๊ก
เกา หง
Gao Hong
高弘
อำเภอยฺหวี่ เมืองตันลิว
(ทางใต้ของอำเภอฉี่ มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
เกา หย่า
Gao Ya
高雅
ขุนพล ลิโป้
เกา หวาน
Gao Wan
高玩
โป๋เจิน
Bozhen
伯珍
อำเภอฉู่
(เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน)
ขุนนาง ราชวงศ์จิ้น จ๊กก๊ก
เกา หุน
Gao Hun
高渾
อำเภอยฺหวี่ เมืองตันลิว
(ทางใต้ของอำเภอฉี่ มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง วุยก๊ก
เกา ยฺเหวียนลฺหวี่
Gao Yuanlü
高元呂
นักแสดงหา,
หมอดู
เกา อ้าย
Gao Ai
高艾
ผู้นำกลุ่มโจร
เกาเอียน
Gao Yan
高焉
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
แก่หวน
เจี่ย ฟ่าน
Jia Fan
賈範
238 ขุนพล กองซุนเอี๋ยน จิ้นซู เล่มที่ 1
โกกัน
เกา กั้น
Gao Gan
高幹
เยฺหวียนไฉ
Yuancai
元才
206 อำเภอยฺหวี่ เมืองตันลิว
(ทางใต้ของอำเภอฉี่ มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง,
ขุนศึก
โจโฉ ราชวงศ์ฮั่น,
อ้วนเสี้ยว
โฮ่วฮั่นซู เล่มที่ 74 /
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6, 17 และ 18
โกซุ่น
เกา ชุ่น
Gao Shun
高順
198 ขุนพล ลิโป้ โฮ่วฮั่นซู เล่มที่ 75 /
อรรถาธิบายจากบันทึกอิงซฺหยงจี้
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 7
โกเตง
เกา ติ้ง
Gao Ding
高定
225 เมืองฉฺหยงตู
(ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
เมืองซีชาง มณฑลเสฉวน)
ผู้นำชนเผ่า
โกภาย
เกา เพ่ย
Gao Pei
高沛
212 ขุนพล เล่าเจี้ยง
โกลำ
เกา หล่าน
Gao Lan
高覽
ขุนพล โจโฉ อ้วนเสี้ยว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6
โกเสียง
เกา เสียง
Gao Xiang
高翔
เมืองลำกุ๋น
(ปัจจุบันคือเมืองจิงโจว มณฑลหูเป่ย์)
ขุนพล จ๊กก๊ก อรรถาธิบายจากบันทึกหัวหยางกั๋วจื้อ
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 33
โกหยิว
เกา โหรว
Gao Rou
高柔
เหวินฮุ่ย
Wenhui
文惠
174 263 อำเภอยฺหวี่ เมืองตันลิว
(ทางใต้ของอำเภอฉี่ มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง วุยก๊ก โกกัน จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 24
โกยฮุยหยิน /
กวยทายเฮา

กัว หวงโฮ่ว
Empress Guo
郭皇后
263 เมืองเสเป๋ง
(อำเภอซีหนิง มณฑลชิงไห่)
พระมเหสี วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 5
โกะหยง /
เกายง

กู้ ยง
Gu Yong
顧雍
เยฺหวียนทั่น
Yuantan
元嘆
168 243 อำเภออู๋ เมืองง่อกุ๋น
(เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู)
ขุนนาง ง่อก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 52
ไก้ซฺวิน
Gai Xun
蓋勳
เยฺวียน กู้
Yuangu
元固
อำเภอกว่างจื้อ เมืองตุนหฺวาง
(อำเภอกัวโจว มณฑลกานซู่)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง,
ขุนพล
ราชวงศ์ฮั่น

รายชื่อตัวละครสมมติแก้ไข

ชื่อ ชื่อรอง ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บ้านเกิด
(ในวงเล็บคือสถานที่ในปัจจุบัน)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
กวนเต๋ง
กวานติ้ง
Guan Ding
關定
ชาวบ้าน สามก๊ก ตอนที่ 28
กวนสก
กวานสั่ว
Guan Suo
關索
อำเภอไก่เหลียง เมืองฮอตั๋ง
(เมืองยฺวิ่นเฉิง มณฑลชานซี)
ขุนพล จ๊กก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 87 และ 89
กวนเหล็ง
กวานหนิง
Guan Ning
關寧
ชาวบ้าน สามก๊ก ตอนที่ 28
กันหยง
เก๋อยง
Ge Yong
葛雍
255 ขุนพล วุยก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 110
กัวเสียง
กัวฉาง
Guo Chang
郭常
ชาวบ้าน สามก๊ก ตอนที่ 28
กัวหยง
กวานยง
Guan Yong
官雝
ขุนพล จ๊กก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 91
ก้านซิว
Gan Xiu
干休
ชาวบ้าน สามก๊ก ตอนที่ 113
กิมห้วน
จินหวนซานเจี๋ย
Jinhuansanjie
金環三結
225 ขุนพล เบ้งเฮ็ก สามก๊ก ตอนที่ 87
กิอั๋น
โก่วอัน
Gou An
苟安
ทหาร วุยก๊ก จ๊กก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 100 และ 101
แกหัว
เจี่ยหฺวา
Jia Hua
賈華
ขุนพล ซุนกวน สามก๊ก ตอนที่ 53 และ 54
โกเตง
เกอติ้ง
Ge Ding
戈定
209 อำเภออุยก๋วน เมืองตงไหล
(เมืองหลงโข่ว มณฑลซานตง)
ทหาร ซุนกวน สามก๊ก ตอนที่ 53
โกเสง
เกาเซิง
Gao Sheng
高昇
184 ขุนพล กบฏโพกผ้าเหลือง สามก๊ก ตอนที่ 2

อ้างอิงแก้ไข