รายชื่อบุคคลในยุคสามก๊ก (ง)

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของบุคคลในประวัติศาสตร์จีนในยุคสามก๊กที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร รายชื่อนี้แสดงชื่อตามสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน กรณีเป็นชื่อบุคคลที่ไม่ปรากฏในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) จะแสดงเฉพาะชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน

รายชื่อบุคคลแก้ไข

ชื่อ ชื่อรอง ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บ้านเกิด
(ในวงเล็บคือสถานที่ในปัจจุบัน)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
งอก๋ง
อู๋กาง
Wu Gang
吳綱
เมืองเพ้งเสีย
(เมืองสฺหวีโจว มณฑลเจียงซู)
ขุนนาง วุยก๊ก
งอเก๋ง
อู๋จิ่ง
Wu Jing
吳景
203 อำเภออู๋ เมืองง่อกุ๋น
(เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู)
ขุนพล ซุนเซ็ก ซุนเกี๋ยน,
อ้วนสุด
งอซัน
อู๋ชั่น
Wu Can
吾粲
ข่งซิว
Kongxiu
孔休
245 อำเภออูเฉิง เมืองง่อกุ๋น
(เมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนพล,
ขุนนาง
ง่อก๊ก
งอซี
อู๋หวงโฮ่ว
Empress Wu
吳皇后
245 เมืองตันลิว
(เมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน)
พระมเหสี จ๊กก๊ก
งอตุ้น
อู๋ตุน
Wu Dun
吳敦
เมืองไทสัน
(เมืองไท่อัน มณฑลซานตง)
ขุนพล วุยก๊ก โตเกี๋ยม,
ลิโป้
งอปั้น
อู๋ปาน
Wu Ban
吳班
เยฺหวียนสฺหยง
Yuanxiong
元雄
เมืองตันลิว
(เมืองไคเฟิง, มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล จ๊กก๊ก
งอสิบ
อู่สี
Wu Xi
五習/伍習
ขุนพล โจโฉ ตั๋งโต๊ะ
งอหลัน
อู๋หลาน
Wu Lan
吳蘭
218 ขุนพล เล่าปี่ เล่าเจี้ยง
งออี้
อู๋หลาน
Wu Yi
吳懿
จื๋อเยฺหวี่ยน
Ziyuan
子遠
237 เมืองตันลิว
(เมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล จ๊กก๊ก เล่าเจี้ยง
ง่อเอี๋ยน
อู่เหยียน
Wu Yan
伍延
280 ขุนพล ง่อก๊ก
งอฮูหยิน
อู๋ชื่อ
Lady Wu
吳氏
202 อำเภออู๋ เมืองง่อกุ๋น
(เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู)
สตรีสูงศักดิ์ ซุนกวน
งักจิ้น
เยฺว่จิ้น
Yue Jin
樂進
เหวินเชียน
Wenqian
文謙
218 อำเภอเว่ย์ เมืองยงเป๋ง
(อำเภอชิงเฟิง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล โจโฉ
งักจิว
เยฺว่จิ้ว
Yue Jiu
樂就
197 ขุนพล อ้วนสุด
งักหลิม
เยฺว่เชิน
Yue Chen
樂綝
257 อำเภอเว่ย์ เมืองยงเป๋ง
(อำเภอชิงเฟิง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล วุยก๊ก
งันเหลียง
เหยียนเหลียง
Yan Liang
顏良
200 ขุนพล อ้วนเสี้ยว
งำเต๊ก /
กำเจ๊ก

คั่นเจ๋อ
Kan Ze
闞澤
เต๋อรุ่น
Derun
德潤
243 อำเภอชานอิน เมืองห้อยเข
(ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชี่ยวซิง มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนนาง,
บัณฑิต
ง่อก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 53
งิมหุน /
ยิมหุน

เฉินฮุน
Cen Hun
岑昏
280 ขุนนาง ง่อก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 48
งิมเอ๋ง
เหรินขุย
Ren Kui
任夔
218 ขุนพล เล่าปี่
งิวขิ้ม
หนิวจิน
Niu Jin
牛金
เมืองลำหยง
(เมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล วุยก๊ก
งิวฮู /
เยียวหู

หนิวฝู่
Niu Fu
牛輔
192 ขุนพล,
ขุนศึก
งิวฮู ตั๋งโต๊ะ
งีสง
ยฺหวีซง
Yu Song
虞松
ชูเม่า
Shumao
叔茂
เมืองตันลิว
(เมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง วุยก๊ก
งุยซก
เว่ย์ซฺวี่
Wei Xu
魏續
ขุนพล โจโฉ ลิโป้
งุยเปียว
เว่ย์เหมี่ยว
Wei Miao
魏邈
ขุนพล ง่อก๊ก
งุยเป๋ง
เว่ย์ผิง
Wei Ping
魏平
ขุนพล โจโฉ
เง่าของ
อู๋ควง
Wu Kuang
吳匡
เมืองตันลิว
(เมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น
เงาฮู
อู่ฝู
Wu Fu
伍孚
เต๋อยฺหวี
Deyu
德瑜
191 อำเภอหรู่หนาน เมืองอู๋ฝาง
(เมืองสุยผิง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น
เงียมแปะฮอ
เหยียนไป๋หู่
Yan Baihu
嚴白虎
อำเภออูเฉิง เมืองง่อกุ๋น
(ใกล้กับเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู)
ขุนศึก เงียมแปะฮอ
เงียมเภา
เหยียนผู่
Yan Pu
閻圃
อำเภออันฮั่น เมืองปาเส
(เมืองหนานชง มณฑลเสฉวน)
ที่ปรึกษา โจโฉ เตียวฬ่อ
เงียมหงัน
เหยียนเหยียน
Yan Yan
嚴顏
ซีโป๋
Xibo
希伯
อำเภอลิมกั๋ง เมืองปากุ๋น
(อำเภอจง นครฉงชิ่ง)
ขุนพล เล่าปี่ เล่าเจี้ยง
เงียมอี๋
เหยียนยฺหวี
Yan Yu
嚴輿
196 อำเภออูเฉิง เมืองง่อกุ๋น
(ใกล้กับเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู)
เงียมแปะฮอ
เงียมอู
เหยียนยฺหวี
Yan Yu
閻宇
เหวินผิง
Wenping
文平
เมืองลำกุ๋น
(เมืองจิงโจว มณฑลหูเป่ย์)
ขุนพล จ๊กก๊ก
โงห้วน
อู๋ชั่ว
Wu Shuo
吳碩
จื่อหลาน
(จูลัน)
Zilan
子蘭
200 ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
โงโห
เอ๋อเหอ
Ehe
俄何
ขุนพล เผ่าเกี๋ยง

รายชื่อตัวละครสมมติแก้ไข

ชื่อ ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
งอก๊กไถ้ /
งอยี่ฮูหยิน

อู๋กั๋วไท่
Lady Wu
吳國太
สตรีสูงศักดิ์ ซุนกวน สามก๊ก ตอนที่ 7, 43, 44, 54, 55 และ 61
งอปั้น
หูปาน
Hu Ban
胡班
ทหาร เล่าปี่ โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 27 และ 73
งอหัว
หูหัว
Hu Hua
胡華
ชาวบ้าน สามก๊ก ตอนที่ 27
งากฟัน
เอ้อห้วน
E Huan
鄂煥
ขุนพล จ๊กก๊ก โกเตง สามก๊ก ตอนที่ 87
งิมอุ๋ย
เฉินเวย
Cen Wei
岑威
234 ขุนพล วุยก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 102
เงียมเตียง
หมางหยาฉาง
Mang Yachang
忙牙長
225 ขุนพล เบ้งเฮ็ก สามก๊ก ตอนที่ 87 และ 88
เงียมเพ็ก
เฉินปี้
Cen Bi
岑璧
203 ขุนพล อ้วนถำ สามก๊ก ตอนที่ 32
แงตั๋น
หย่าตาน
Ya Dan
雅丹
ขุนนาง เผ่าเกี๋ยง สามก๊ก ตอนที่ 94

อ้างอิงแก้ไข