รายชื่อบุคคลในยุคสามก๊ก (ป)

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของบุคคลในประวัติศาสตร์จีนในยุคสามก๊กที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร รายชื่อนี้แสดงชื่อตามสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน กรณีเป็นชื่อบุคคลที่ไม่ปรากฏในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) จะแสดงเฉพาะชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน

รายชื่อบุคคลแก้ไข

ชื่อ ชื่อรอง ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บ้านเกิด
(ในวงเล็บคือสถานที่ในปัจจุบัน)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
ปองสิบ
เฝิง สี
Feng Xi
馮習
ซิวยฺเหวียน
Xiuyuan
休元
222 อำเภอกองอั๋น เมืองลำกุ๋น
(อำเภอกงอัน มณฑลหูเป่ย์)
ขุนพล จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 45
ปอเฉียม /
หู เหยียม

ฟู่เชียน
Fu Qian
傅僉
263 เมืองอี้หยาง
(เมืองซิ่นหยาง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพบ จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 45
ปา จือ
Ba Zhi
巴祗
จิ้งจู่
Jingzu
敬祖
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น อรรถธาธิบายจากโฮ่วฮั่นชูของเซี่ยเฉิง
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 8
ปิ่ง ยฺเหวียน
Bing Yuan
邴原
เกินจู่
Genju
根矩
อำเภอจูซฺวี เมืองปักไฮ
(ทางตะวันตกของอำเภอชางเล่อ มณฑลชานตง)
ขุนนาง,
บัณฑิต
ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 11
ปิดห้วน
ปี้ กุย
Bi Gui
畢軌
เจาเซียน
Zhaoxian
昭先
249 เมืองตังเป๋ง
(อำเภอตงผิง มณฑลชานตง)
ที่ปรึกษา วุยก๊ก อรรถาธิบายจากบันทึก เว่ย์เลฺว่
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 9
ปี ต๋อง
หมี ตาง
Midang
迷當
ผู้นำชนเผ่า เผ่าเกี๋ยง จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 26
ปี้ หลัน
Bi Lan
畢嵐
189 ขันที ราชวงศ์ฮั่น
ปีเอี๋ยน
เปย์ เหยี่ยน
Bei Yan
卑衍
ขุนพล กองซุนเอี๋ยน
ปีเอียว
เฟ่ย์เย่า
Fei Yao
費曜
ขุนพล วุยก๊ก
ปู๋ จี่
Bu Ji
卜己
ผู้นำกบฏ กบฏโพกผ้าเหลือง
ปู้ ฉ่าน
Bu Chan
步闡
จ้งซือ
Zhongsi
仲思
272 อำเภอหฺวายอิน เมืองหลินหฺวาย
(เมืองหฺวาย มณฑลเจียงซู)
ขุนพล ราชวงศ์จิ้น ง่อก๊ก
เป๊กตุ้น
ท่าตุ้น
Tadun
蹋頓
207 ผู้นำชนเผ่า เผ่าออหวน
เปาจิด /
โปเจ๋า /
โปจิด

ปู้ จื้อ
Bu Zhi
步騭
จื่อชาน
Zishan
子山
247 อำเภอหฺวายอิน เมืองหลินหฺวาย
(เมืองหฺวาย มณฑลเจียงซู)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
ง่อก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 52
เป้าซฺวิน
Bao Xun
鮑勛
ชูเย่
Shuye
叔業
226 อำเภอผิงหยาง เมืองไทสัน
(เมืองซินไท่ มณฑลชานตง)
ขุนพล,
ขุนนาง
วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 12
เปาสิ้น /
เปาสุ้น

เป้า ซิ่น
Bao Xin
鲍信
152 192 อำเภอผิงหยาง เมืองไทสัน
(เมืองซินไท่ มณฑลชานตง)
ขุนพล,
ขุนนาง
ราชวงศ์ฮั่น อรรถาธิบายจากจดหมายเหตุเว่ย์ชู
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 12
เปาสูหยิน
ชื่อ เหริน
Shi Ren
士仁
จฺวิ้นอี้
Junyi
君義
เมืองกว่างหยาง
(ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขตต้าซิง กรุงปักกิ่ง)
ขุนพล ซุนกวน จ๊กก๊ก
เปาเอ๋ง
ฟู่ อิง
Fu Ying
傅嬰
ขุนพล ง่อก๊ก
เปียนสี
เปี้ยน ซื่อ
Lady Bian
卞氏
159 230 อำเภอไคหยาง เมืองลงเสีย
(เขตหลางชาน เมืองหลินอี๋ มณฑลชานตง)
พระพันปีหลวง วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 5
เปียนหอง
เปียน หง
Bian Hong
邊鴻
ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น
เปียนเหยียง
เปียน ร่าง
Bian Rang
邊讓
เหวินหลี่
Wenli
文禮
194 อำเภอจฺวิ้นอี๋ เมืองตันลิว แคว้นกุนจิ๋ว
(เมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล,
นักเขียน
ราชวงศ์ฮั่น
แปะเฉีย
ลฺหวี่ โป๋เชอ
Lü Boshe
呂伯奢
189 เฉิงเกา (เมืองสิงหยาง มณฑลเหอหนาน) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1
โป ไฉ
Bo Cai
波才
184 ขุนพล กบฏโพกผ้าเหลือง โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 71
โปหั้น
ฟู่ ก้าน
Fu Gan
傅幹
เยี่ยนไฉ
Yancai
彦材
175 อำเภอหลิงโจฺว เมืองเป่ย์ตี้
(ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตเย่าโจฺว มณฑลฉ่านซี)
ขุนพล วุยก๊ก ม้าเท้ง
ไป๋ เจฺว๋
Bai Jue
白爵
ผู้นำกบฏ กบฏโพกผ้าเหลือง อรรถาธิบายจากบันทึกจิ่วโจวชุนชิว
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 8
ไป๋ โช่ว
Bai Shou
白壽
ขุนพล จ๊กก๊ก
ไป๋ ฟูเหริน
Lady Bai
柏夫人
มารดาของซือหม่าหลุน วุยก๊ก จิ้นชู เล่มที่ 38
ไป๋ เร่า
Bai Rao
白繞
ผู้นำกบฏ เตียวเอี๋ยน จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1
ไป๋ หู่เหวิน
Bai Huwen
白虎文
เลียงจิ๋ว
(อำเภอจางเจียชฺวัน มณฑลกานซู่)
ผู้นำชนเผ่า จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 33

รายชื่อตัวละครสมมติแก้ไข

ชื่อ ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
ปวยเกง
เผยจิ่ง
Pei Jing
程曠
ขุนพล วุยก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 106
เปาเชา
เป้าซุ่
Bao Su
鮑素
209 ขุนพล จ๊กก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 111
เปาต๋ง
เป้าจง
Bao Zhong
鮑忠
190 ขุนพล เปาสิ้น สามก๊ก ตอนที่ 5
เปาหลง
เป้าหลง
Bao Long
鮑隆
209 ขุนพล เตียวหอม สามก๊ก ตอนที่ 52
เปี๋ยนฮี
เปี้ยนสี่
Bian Xi
卞喜
200 ขุนพล โจโฉ กบฏโพกผ้าเหลือง สามก๊ก ตอนที่ 27

อ้างอิงแก้ไข