โฮ่วฮั่นชู (จีน: 後漢書) หรือ ตำราประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง เป็นหนึ่งในยี่สิบสี่ตำราประวัติศาสตร์และมีเนื้อหาครอบคุลมประวัติศาสตร์ยุคราชวงศ์ฮั่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 6 ถึง ค.ศ. 189 ซึ่งเป็นยุคที่รู้จักในคำเรียกว่ายุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกหรือราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง ตำรารวบรวมโดยฟ่าน เย่และคนอื่น ๆ ในศตวรรษ 5 ในยุคราชวงศ์หลิวซ่ง โดยใช้ตำราประวัติศาสตร์และเอกสารในยุคก่อน ๆ จำหนวนหนึ่งเป็นแหล่งข้อมูล

โฮ่วฮั่นชู  
หน้าแรกของตำราโฮ่วฮั่นชู
ผู้ประพันธ์ฟ่าน เย่และคณะ
ชื่อเรื่องต้นฉบับ後漢書
ประเทศจีน
ภาษาภาษาจีนโบราณ
หัวเรื่องประวัติศาสตร์จีนโบราณ(ราชวงศ์ฮั่น)
วันที่พิมพ์ศตวรรษที่ 5
โฮ่วฮั่นชู
อักษรจีนตัวเต็ม
อักษรจีนตัวย่อ

ภูมิหลัง แก้

ในปี ค.ศ. 23 หวัง หมั่งขุนนางราชวงศ์ฮั่นถูกโค่นล้มโดยการก่อการกำเริบของกลุ่มชาวนาที่รู้จักในคำเรียกว่ากลุ่มคิ้วแดง[1] การล่มสลายของหวัง หมั่งเป็นการแบ่งราชวงศ์ฮั่นยุคต้น (ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก) ออกจากราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง (ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก)

โฮ่วฮั่นชูในฐานะตำราประวัติศาสตร์ดั้งเดิมมีความแปลกที่รวบรวมเสร็จเมื่อกว่าสองร้อยปีให้ลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิของฟ่าน เย่คือ ตงกวานฮั่นจี้ (東觀漢記; "บันทึกราชวงศ์ฮั่นแห่งสำนักตะวันออก") ซึ่งเขียนขึ้นร่วมสมัยราชวงศ์ฮั่น[2]

เนื้อหา แก้

อ้างอิง แก้

อ้างอิง แก้

  1. L., Tignor, Robert (24 October 2013). Worlds together, worlds apart. Adelman, Jeremy,, Aron, Stephen,, Brown, Peter, 1935-, Elman, Benjamin A., 1946-, Liu, Xinru,, Pittman, Holly (Fourth edition, [Two volume edition] ed.). New York. ISBN 978-0393922080. OCLC 870312289.
  2. Durrant, Stephen (2017). "Chapter 13: Histories (Shi 史)". The Oxford Handbook of Classical Chinese Literature (1000 BCE-900CE) (e-book ed.). New York: Oxford University Press. pp. 195–196.

บรรณานุกรม แก้

อ่านเพิ่มเติม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้