ชื่อบุคคลจีน จะมีการวางตำแหน่งของชื่อและนามสกุลต่างจากรูปแบบชื่อบุคคลไทย และชื่อบุคคลทางตะวันตก โดยจะมีการวางนามสกุลไว้หน้าชื่อ และเขียนชื่อทั้งหมดติดกัน โดยตัวอย่างเช่น หลิว เต๋อหัว (刘德华) ชื่อคือ เต๋อหัว และนามสกุลคือ หลิว ชื่อบุคคลจีนมีการใช้ในหลายประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักได้แก่ ประเทศจีน ประเทศไต้หวัน ประเทศสิงคโปร์

ชื่อบุคคลจีน
ภาษาจีน姓名
ฮั่นยฺหวี่พินอินxìngmíng

นามสกุลของจีน มักจะมีคำเดียว เช่น เฉิน (陳/陈) หวัง (王) จาง (張/张) ในอดีตอาจพบนามสกุลจีนสองพยางค์ขึ้นไป ซึ่งส่วนมากจะเป็นเชื้อสายราชวงศ์หรือขุนนาง เมื่อหญิงสาวแต่งงานก็จะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามี สำหรับชื่อตัวอาจมีหนึ่งหรือสองคำ ส่วนเสียงอ่านก็ขึ้นอยู่กับสำเนียงที่ใช้

อย่างเช่นเล่าปี่ ก็มีนามสกุลเล่า (ภาษาจีนกลางอ่านว่า หลิว)

ชื่อของคนจีนนั้นจะมีสองชื่อคือ ชื่อที่เรียกกันในบ้านหรือในครอบครัว เรียกว่า "หมิง" มักมีพยางค์เดียว และ "ชื่อทางการ" (Chinese style name, courtesy name หรือ adult name) ซึ่งเป็นชื่อที่ครูตั้งให้เมื่อเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียน เป็นชื่อที่ใช้เรียกเพื่อแสดงความสุภาพ

เช่น เล่าปี่ เล่า (หลิว) เป็นชื่อสกุล ปี่ (เป้ย) เป็นชื่อตัว ส่วนชื่อทางการคือ เสวี้ยนเต๋อ