เล่งโฉ (อังกฤษ: Ling Cao; จีน: 凌操) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก บิดาของเล่งทอง ถูกกำเหลงสังหารในศึกที่ซุนกวนยกทัพไปตีกังแฮ

เล่งโฉ
ขุนพลแห่งง่อก๊ก
ถึงแก่กรรม พ.ศ. 746
ชื่อ
อักษรจีนตัวเต็ม 凌操
อักษรจีนตัวย่อ 凌操
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน เล่งโฉ
ยุคในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก

ดูเพิ่มแก้ไข