อ๋องแห่งหงหนง (จีนตัวย่อ: 弘农王; จีนตัวเต็ม: 弘農王; พินอิน: Hóng Nóng Wáng) หรือพระนามเดิมว่า เปี้ยน ตามสำเนียงกลาง หรือ เปียน ตามสำเนียงฮกเกี้ยน (จีน: ; พินอิน: Biàn) หรือมักเรียกกันว่า หวังเช่าเปี้ยน ตามสำเนียงกลาง หรือ หองจูเปียน ตามสำเนียงฮกเกี้ยน (จีน: 王少辯; พินอิน: Wáng Shǎo Biàn; "เปี้ยนเจ้าชายน้อย") เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ฮั่น (พระองค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก) เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าเลนเต้และนางโฮเฮา มีพระอนุชาต่างพระมารดาคือ หองจูเหียบ

หองจูเปียน

พระปรมาภิไธย จักรพรรดิฮั่นเซ่า
พระราชอิสริยยศ จักรพรรดิแห่งจีน
ราชวงศ์ ฮั่นตะวันออก
ครองราชย์ พ.ศ. 732-733
รัชกาลก่อน พระเจ้าเลนเต้
รัชกาลถัดไป พระเจ้าเหี้ยนเต้
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 719
สวรรคต พ.ศ. 733
พระราชบิดา พระเจ้าเลนเต้
พระราชมารดา พระนางโฮเฮา
หองจูเปียน
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่น
ประสูติ ค.ศ. 176
สวรรคต ค.ศ. 190
ทรงราชสมบัติช่วง ค.ศ 189 - 190
จักรพรรดิองค์ก่อนหน้า พระเจ้าฮั่นเลนเต้
จักรพรรดิองค์ถัดไป พระเจ้าเหี้ยนเต้
พระนาม
อักษรจีนตัวเต็ม 弘農王
อักษรจีนตัวย่อ 弘农王
ยุคในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก
พระนามอื่น ๆ อ๋องแห่งหงหนง

ในปี พ.ศ. 732 พระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนม์ โฮจิ๋นพี่ชายของนางโฮเฮาผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ทูลเชิญหองจูเปียนขึ้นสืบราชบัลลังก์ ขณะนั้น หองจูเปียนมีพระชนม์ได้ 14 พรรษา ต่อมา โฮจิ๋นถูกสิบขันทีฆ่า และสิบขันทีถูกกำจัด ตั๋งโต๊ะได้เข้ามามีอำนาจแทน แล้วถอดหองจูเปียนออกจากพระราชบัลลังก์ ลดฐานันดรจากจักรพรรดิเป็นอ๋อง (เจ้าเมือง) มีบรรดาศักดิ์ว่า "อ๋องแห่งหงหนง" แล้วให้ตั้งหองจูเหียบเป็นพระมหากษัตริย์พระนามว่า พระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วตั้งตนเองเป็นเจ้าพระยามหาอุปราช (นายกรัฐมนตรี) ต่อมาในพ.ศ. 733 ตั๋งโต๊ะจึงส่งคนสนิทไปประหารหองจูเปียนพร้อมทั้งพระราชชนนีและพระสนม

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข


ก่อนหน้า หองจูเปียน ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นหลิง
(พระเจ้าเลนเต้)
  จักรพรรดิจีน
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

(ค.ศ. 189)
  จักรพรรดิฮั่นเซี่ยน
(พระเจ้าเหี้ยนเต้)