บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ โต้ว (竇)

เตาบู (เสียชีวิต ค.ศ. 168) หรือชื่อในภาษาจีนกลางว่า โต้ว อู่ (จีน: 竇武) มีชื่อรองว่า โหยวผิง (游平) เป็นนักการเมืองในยุคราชวงศ์ฮั่น เป็นบัณฑิตลัทธิขงจื๊อ และรับราชการเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยในรัชสมัยพระเจ้าฮวนเต้ กระทั่งบุตรสาวคือโต้ว เหมี่ยวได้เลื่อนขั้นจากการเป็นพระสนมขึ้นเป็นพระมเหสี (ฮองเฮา) เตาบูจึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นด้วย ในที่สุดเตาบูเป็นได้เป็นหนึ่งในขุนนางชั้นผู้ใหญ่คนสำคัญเมื่อโต้ว เหมี่ยวบุตรสาวขึ้นเป็นพระพันปีหลวง (ไทเฮา) และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระเจ้าเลนเต้ เตาบูพร้อมด้วยตันผวนพยายามจะลิดรอนอำนาจของขันทีและแต่งตั้งบัณฑิตลัทธิขงจื๊อให้มารับราชการในราชสำนัก แต่ภายหลังแผนที่เตาบูและตันผวนวางไว้ว่าจะกำจัดกลุ่มขันทีที่ทรงอิทธิพลที่สุดได้ถูกล่วงรู้ เตาบูพ่ายแพ้ในการรบกับกลุ่มขันที ท้ายที่สุดเตาบูจึงฆ่าตัวตาย

เตาบู (โต้ว อู่)
竇武
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ไม่ปรากฏ
เสียชีวิต ค.ศ. 168
บุตร โต้ว เหมี่ยว
ชื่อรอง โหยวผิง (游平)
เตาบู (โต้ว อู่)
จีนตัวเต็ม 竇武
จีนตัวย่อ 窦武

ดูเพิ่มแก้ไข