หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กงซุน (公孫)

กองซุนของ มีชื่อในสำเนียงจีนกลางว่ากงซุนคาง (อังกฤษ: Gongsun Kang ; จีนตัวย่อ: 公孙康; จีนตัวเต็ม: 公孫康; พินอิน: Gōngsūn Kāng; เวด-ไจลส์: Kungsun K‘ang) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เป็นเจ้าเมืองเลียวตั๋ง และเป็นบุตรชายของกองซุนตู้

กองซุนของ
เจ้าเมืองแห่งเลียวตั๋ง
ถึงแก่กรรม พ.ศ. 764
ผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้า กองซุนตู้
ผู้ดำรงตำแหน่งคนถัดไป กองซุนก๋ง
บิดา กองซุนตู้
บุตรชาย กองซุนควั้ง
กองซุนเอี๋ยน
ชื่อ
อักษรจีนตัวเต็ม 公孫康
อักษรจีนตัวย่อ 公孙康
พินอิน Gōngsūn Kāng
สำเนียงจีนกลาง กงซุนคาง
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน กองซุนของ
สัทอักษรแบบเวด-ไจลส์ Kungsun K‘ang
ยุคในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า กองซุนของ ถัดไป
กองซุนตู้   เจ้าเมืองเลียวตั๋ง
(พ.ศ. 747 - พ.ศ. 764)
  กองซุนก๋ง