อุยก๋วน เป็นชื่อของขุนนางในยุคสามก๊กถึง 2 คนซึ่งอาจหมายถึง

  • อุยก๋วน (จ๊กก๊ก) อดีตขุนนางของจ๊กก๊กที่มารับราชการกับวุยก๊กและราชวงศ์จิ้นหลังจากการล่มสลายของจ๊กก๊ก
  • อุยก๋วน (วุยก๊ก) ขุนนางแห่งวุยก๊กที่ภายหลังมารับราชการกับราชวงศ์จิ้น