ต้านท่าย (จีน: 陳泰 , ? — ค.ศ. 260) ชื่อรองว่า เซฺวียนป๋อ (จีน: 玄伯) เป็นขุนศึกแห่ง วุยก๊ก ในช่วงปลาย ยุคสามก๊ก

ต้านท่าย
Chen Tai
ขุนศึกแห่งวุยก๊ก
เกิด?
ถึงแก่กรรมค.ศ. 260
ชื่อภาษาจีน
ชื่อรองเซฺวียนป๋อ
สมัญญานามมู่อ๋อง
ยุคในประวัติศาสตร์สามก๊ก

ต้านท่ายเป็นบุตรชายของ ตันกุ๋น (อังกฤษ: Chen Qun) ที่ปรึกษาของ โจโฉ และเป็นหลานตาของ ซุนฮก (อังกฤษ: Xun Yu) ที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งของโจโฉเพราะตันกุ๋นแต่งงานกับบุตรสาวของซุนฮก

เมื่อตันกุ๋นผู้เป็นบิดาซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้ากรมอาลักษณ์ถึงแก่กรรมใน ค.ศ. 236 ต้านท่ายจึงได้ดำรงตำแหน่งนี้สืบต่อมานานถึง 24 ปีจนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อ ค.ศ. 260 ในรัชสมัย พระเจ้าโจฮวน จักรพรรดิองค์ที่ 5 และองค์สุดท้ายแห่งวุยก๊กในภายหลังการถึงแก่กรรมของต้านท่ายได้มีการแต่งตั้งให้เป็น มู่อ๋อง

ดูเพิ่ม แก้