เป๊งจิ๋ว ในภาษาจีนกลางเรียกว่า ปิงโจว (จีน: 并州) เป็นหนึ่งในเก้ามณฑลของจีนโบราณ ตามตำนาน เมื่อต้ายฺหวี่ (ป. 2200-2100 ปีก่อนคริสตกาล) แก้ปัญหาน้ำท่วม พระองค์ได้แบ่งดินแดนจีนออกเป็นเก้ามณฑล[1] บันทึกประวัติศาสตร์เช่นโจวหลี่และฮั่นชูหมวด "ศาสตรนิพนธ์ภูมิศาสตร์" (เล่มที่ 28) บันทึกว่าเป๊งจิ๋วเป็นหนึ่งในเก้ามณฑล มณฑลเป๊งจิ๋วมีพื้นที่ครอบคลุมนครเป่าติ้ง มณฑลเหอหนาน และนครไท่หยวนกับต้าถงในมณฑลชานซีในปัจจุบัน

เป๊งจิ๋ว (ปิงโจว)
ภาษาจีน并州

ประวัติศาสตร์ แก้

ราชวงศ์ฮั่นและก่อนหน้า แก้

 
แผนที่แสดงมณฑลช่วงก่อนยุคสามก๊ก
(ในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่น ค.ศ. 189)

ยุคสามก๊ก แก้

ยุคสิบหกรัฐ แก้

อ้างอิง แก้