เหาลำ (เสียชีวิต ค.ศ. 172) มีชื่อในสำเนียงจีนกลางว่า โหฺวหล่าน (จีนตัวย่อ: 侯览; จีนตัวเต็ม: 侯覽; พินอิน: Hóu Lǎn) เป็นขุนนางขันทีผู้รับราชการในรัชสมัยพระเจ้าเลนเต้ (ครองราชย์ ค.ศ. 168–189) ในปลายยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกของประเทศจีน

เหาลำ
ขันทีแห่งราชวงศ์ฮั่น
ถึงแก่กรรมค.ศ. 172
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม侯覽
อักษรจีนตัวย่อ侯览
ยุคในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก

เหาลำปรากฏเป็นตัวละครในช่วงต้นของวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กเป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก โดยระบุว่าเหาลำเป็นหนึ่งในสิบขันที แม้ว่าตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แล้วเทาเจียดไม่ได้อยู่ในกลุ่มสิบขันที

ประวัติ แก้

ดูเพิ่ม แก้