ลิเงียม (อักษรโรมัน: Li Yan; ถึงแก่กรรม พ.ศ. 777) ชื่อรอง เจิ้งฟาง เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิง ประวัติศาสตร์ เรื่องสามก๊กที่มีตัวตนจริงตาม ประวัติศาสตร์ ขุนพลฝ่าย จ๊กก๊ก แต่เดิมเคยรับใช้เล่าเจี้ยงเป็นคนที่มีความรู้แต่ โลภมากและเห็นแก่ตัวเมื่อ เล่าเจี้ยง สละมณฑลเสฉวนให้เล่าปี่แล้ว ลิเงียมก็ได้มาอยู่กับเล่าปี่ โดยได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคลังเสบียง

ลิเงียม
Li yan rotk xi.jpg
ภาพของลิเงียมจากเกม Romance Three Kingdoms XI
ผู้อำนวยการเสบียงแห่งจ๊กก๊ก
ถึงแก่กรรม พ.ศ. 777
สถานที่ถึงแก่กรรม มณฑลเสฉวน
ผู้ดำรงตำแหน่งคนถัดไป บิฮุย
ชื่อ
สำเนียงจีนกลาง ลิหยัน
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน ลิเงียม
สัทอักษรแบบเวด-ไจลส์ Li Yan
ชื่อรอง เจิ้งฟาง

ในเวลาต่อมา ในสมัยพระเจ้าเล่าเสี้ยน ลิเงียมซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคลังเสบียง ไม่คิดจะส่งเสบียงมาให้ทหารของจ๊กก๊ก ขงเบ้งคิดว่าลิเงียมทรยศจึงได้แจ้งพระเจ้าเล่าเสี้ยน พระเจ้าเล่าเสี้ยนได้ยินดังนั้นก็คิดจะกำจัดลิเงียม แต่บิฮุย ได้บอกแก่พระเจ้าเล่าเสี้ยนว่า ลิเงียมเป็นคนที่ พระเจ้าเล่าปี่ โปรด อยากให้พระองค์ไว้ชีวิตลิเงียม พระเจ้าเล่าเสี้ยนจึงปลดออกจากตำแหน่งแล้วไล่ลิเงียมออกไปนอก เมือง แล้วลิเงียมก็ตรอมใจตายที่นอกเมืองในเวลาต่อมา