หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ ตั๋ง (董)

ตั๋งห้อง (อังกฤษ: Dong Huang เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก บุตรของตั๋งจ้อ พี่ชายตั๋งโต๊ะ เมื่อลิโป้สังหารตั๋งโต๊ะ ตั๋งห้องก็ได้ถูกจับประหารด้วย

ตั๋งห้อง
หลานชายของตั๋งโต๊ะ
ถึงแก่กรรม พ.ศ. 735
ชื่อ
อักษรจีนตัวเต็ม 董璜
อักษรจีนตัวย่อ 董璜
พินอิน Dǒng huáng
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน ตั๋งห้อง
ยุคในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก

ดูเพิ่มแก้ไข