ตั๋งห้อง (อังกฤษ: Dong Huang เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก บุตรของตั๋งจ้อ พี่ชายตั๋งโต๊ะ เมื่อลิโป้สังหารตั๋งโต๊ะ ตั๋งห้องก็ได้ถูกจับประหารด้วย

ตั๋งห้อง
หลานชายของตั๋งโต๊ะ
ถึงแก่กรรมพ.ศ. 735
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม董璜
อักษรจีนตัวย่อ董璜
ยุคในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก

ดูเพิ่ม แก้