บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สุมาฮิว (司馬攸, 248 – 283) พระนามรอง ต้าโหยว (อักษรโรมัน: Dayou) องค์ชายแห่ง ราชวงศ์จิ้นตะวันตก เป็นพระนัดดาของสุมาอี้ มีพระบิดาคือ สุมาเจียว และพระบิดาบุญธรรมคือสุมาสู เป็นพระราชอนุชาของ จักรพรรดิจิ้นหวู่ หรือ สุมาเอี๋ยน

สุมาฮิว
Sima You
องค์ชายแห่งราชวงศ์จิ้นตะวันตก
ประสูติ 248
สวรรคต 283
พระราชบิดา สุมาเจียว
สุมาสู (พระบิดาบุญธรรม)
พระนาม
สำเนียงจีนกลาง ซือหม่าโหยว
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน สุมาฮิว
พระนามรอง ต้าโหยว
ยุคในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก
ราชวงศ์จิ้นตะวันตก

สุมาฮิวเป็นตัวละครที่อยู่ในวรรณกรรมประวัติศาสตร์เรื่อง สามก๊ก