เล่าอิ้ว (อังกฤษ: Liu Yao; จีนตัวย่อ: 刘繇; จีนตัวเต็ม: 劉繇) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก เป็นชาวตำบลโหมวผิง เมืองตงไหล มณฑลซานตง เป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่น มีชื่อรองว่าเจิ้งหลี่ เป็นคนรักความยุติธรรม มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นผู้คงแก่เรียน มีความรู้ความสามารถในการปกครอง ได้ครองแคว้นหยังโจว ภายหลังถูกอ้วนสุดโจมตีขับไล่ สู้ไม่ได้จึงหนีมาอยู่ที่ตำบลฉี่อา พอซุนเซ็กตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นในง่อก๊ก ยกทัพมาขับไล่เล่าอิ้วสู้รบกันช้านาน เล่าอิ้วแตกหนีไปอยู่เมืองวี่จาง มณฑลเจียงซี อยู่ตำบลเพิ๋งเจ๋อ จนกระทั่งถึงแก่กรรม

เล่าอิ้ว
เจ้าเมืองแห่งเอียงจิ๋ว
สถานที่ถึงแก่กรรม อิเจี๋ยง
ชื่อ
อักษรจีนตัวเต็ม 劉繇
อักษรจีนตัวย่อ 刘繇
สำเนียงจีนกลาง หลิวอิ๋ว
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน เล่าอิ้ว
ชื่อรอง เจิ้วหลี่

ดูเพิ่มแก้ไข